ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΙ ''ΛΗΘΑΙΟΝ'' . ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ....ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ - ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΑΣ - ΤΙΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΑΣ ΣΤΟ --//-- meli.li8aion@hotmail.com τηλ.6936804606

Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΩΝ

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                                                              ΤΡΙΚΑΛΑ  19/9/2022 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ                                            

                                                               ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

                                                ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΩΝ  

                      ΥΠΟΒΟΛΗ  ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΥΨΕΛΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022 

  Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, ενημερώνει τους μελισσοκόμους, ότι σύμφωνα με την 140/106513/16-4-2021 (ΦΕΚ Β΄ 1560/17-4-21) απόφαση Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και την εγκύκλιο της Γενικής Γραμματέως του ΥΠ.Α.Α&Τ με αριθμ. Πρωτ. 178/136702/25-5-2021,ισχύουν τα παρακάτω:   Η δήλωση κατεχόμενων κυψελών των ενεργών μελισσοκόμων υποβάλλεται μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου και της 20ης Οκτωβρίου κάθε έτους, με σχετική έντυπη αίτηση στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Τρικάλων, ή σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της διαχειριστικής εφαρμογής  www.minagric.gr ( ψηφιακές υπηρεσίες-ψηφιακές υπηρεσίες για μελισσοκόμους-σύνδεση-δήλωση κατεχόμενων κυψελών) που αναπτύσσει και διαχειρίζεται η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 7 της υπ’ αριθ.140/106513/16-04-2021 ΥΑ. 

 Όλοι οι  ενεργοί μελισσοκόμοι και όσοι συμμετέχουν σε επιδοτούμενα προγράμματα (αντικατάσταση κυψελών-κινητές βάσεις και μετακίνηση μελισσοσμηνών),θα πρέπει να υποβάλλουν δήλωση κατεχόμενων κυψελών, το χρονικό διάστημα από 1η Σεπτεμβρίου 2022 έως  την 20η Οκτωβρίου 2022. 

Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω μπορούν οι μελισσοκόμοι που έχουν εγγραφεί στο μητρώο για πρώτη φορά και δεν έχουν μεταβολή στον αριθμό κατεχόμενων κυψελών στους επόμενους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία πρώτης εγγραφής τους, καθώς και οι μελισσοκόμοι που δεν έχουν μεταβολή στον αριθμό κατεχόμενων κυψελών σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την δήλωση κατεχόμενων κυψελών του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, δεν υποχρεούνται να προβούν σε εκ νέου δήλωση κατεχόμενων κυψελών. Κατά συνέπεια, ο ενεργός μελισσοκόμος μπορεί να παραλείπει την υποβολή δήλωσης κατεχόμενων κυψελών για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει το ένα (1) έτος. Εάν όμως ο αριθμός κυψελών του είχε μεταβληθεί σε ποσοστό πάνω από 10% η πάνω από 5 κυψέλες σε χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από τη δήλωση του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, υποχρεούται εντός δεκαπέντε (15) ημερών να δηλώσει τη μεταβολή. Σε αυτή την περίπτωση και εφόσον είχε δηλώσει τη μεταβολή, δεν υποχρεούται να προβεί  εκ νέου σε δήλωση κατεχόμενων κυψελών 

Απαραίτητα στοιχεία για την υποβολή της δήλωσης αποτελούν τα στοιχεία του μελισσοκόμου,IBAN για όσους συμμετέχουν σε επιδοτούμενα προγράμματα, ο αριθμός κατεχόμενων κυψελών, η ετησίως παραγόμενη ποσότητα μελιού και λοιπών μελισσοκομικών προιόντων, η ποσότητα που διακινεί – εμπορεύεται στην αγορά ο μελισσοκόμος και τα στοιχεία του αγοραστή ή των αγοραστών, στην περίπτωση που τα διακινούμενα προιόντα δεν πωλούνται απευθείας στους καταναλωτές. 

Εάν ο μελισσοκόμος δεν υποβάλει την δήλωση κατεχόμενων κυψελών της παραγράφου 4 επί τουλάχιστον δύο (2) συναπτά έτη ειδοποιείται από την αρμόδια Δ.Α.Ο. με έγγραφο ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την υποχρέωση δήλωσης των κατεχόμενων κυψελών σε χρονικό διάστημα ενός μηνός. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης διενεργείται επιτόπιος έλεγχος κατά τα προβλεπόμενα στην περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 9 και επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 11.  

Στους ενεργούς μελισσοκόμους χορηγείται βεβαίωση δήλωσης κατεχόμενων κυψελών από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, μέχρι την έκδοση ατομικής μελισσοκομικής ταυτότητας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ροφίμων.  

Περισσότερες πληροφορίες στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε Τρικάλων στον 3ο όροφο, γραφείο 305 της Π.Ε Τρικάλων ή στο τηλεφ.:2431351605 (Στέφανος Παπαθανασίου ή Σωκράτης Πάντος).                                           

                                                                        Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

 

                                                                 ΓΟΥΓΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ      

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...