ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΙ ''ΛΗΘΑΙΟΝ'' . ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ....ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ - ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΑΣ - ΤΙΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΑΣ ΣΤΟ --//-- meli.li8aion@hotmail.com τηλ.6936804606

Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017

ΑΓΟΡΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ.

Αποτέλεσμα εικόνας για μελισσοκομικο φορτηγο

Αρχές Ιουνίου δόθηκε στη δημοσιότητα, η προδημοσίευση της προκήρυξης των Σχεδίων βελτίωσης, του μόνου χρηματοδοτικού μέσου που αφορά αυτή καθ’ αυτή την αγροτική παραγωγή. Το ποσό που προβλέπεται να δοθεί, ανέρχεται στα 256 εκατ. ευρώ. Είναι εξαιρετικά μικρό για να στηρίξει τις επενδύσεις εκσυγχρονισμού που έχει ανάγκη η πρωτογενής παραγωγή της χώρας. Κι όταν οι διαθέσιμοι πόροι είναι περιορισμένοι, ξεκινάει η αντιπαράθεση για το ποιοι θα επωφεληθούν από τα κονδύλια και ποιοι όχι.

Έτσι τα όσα προβλέπονταν στην προδημοσίευση, φαίνεται ότι έχουν αλλάξει ριζικά. Με αποτέλεσμα οι αγρότες με αροτραίες καλλιέργειες να έχουν τις ίδιες δυνατότητες εξασφάλισης χρηματοδότησης σε σχέση με τους συναδέλφους τους άλλων καλλιεργειών. 

Αναμενόμενο ήταν να δοθεί προβάδισμα στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες κάτω των 41 ετών, σε νέους αγρότες. Τυπικά δικαιούχοι του προγράμματος θα είναι όσοι έχουν ηλικία από 19 ως 60 ετών, δεν είναι συνταξιούχοι και έχουν εκμετάλλευση με τυπική απόδοση 8.000 ευρώ ανά έτος.

Η προκήρυξη του προγράμματος θα γίνει ανά Περιφέρεια, κάτι που σημαίνει ότι θα υπάρχουν μικρές διαφοροποιήσεις από περιοχή σε περιοχή. Οι προκηρύξεις αναμένεται να δοθούν στην δημοσιότητα τις επόμενες εβδομάδες.

Φάκελοι για επενδύσεις μεμονωμένων αγροτών μέχρι 200.000 ευρώ θα γίνουν δεκτοί χωρίς κανέναν περιορισμό, σύμφωνα µε την προδημοσίευση. Ωστόσο, οι αιτήσεις για επενδύσεις έως 300.000 ευρώ θα εγκρίνονται µόνο υπό την προϋπόθεση ότι η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης σύμφωνα µε τη δήλωση ΟΣ∆Ε του 2017, ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του αιτούμενου προϋπολογισμού. 

Ο προϋπολογισμός δύναται να φτάσει τις 500.000 ευρώ µόνο για επενδύσεις σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ή θερμοκήπια, συν τον παραπάνω περιορισμό (τυπική απόδοση ίση µε το 25% του αιτούμενου προϋπολογισμού). 

Για συλλογικές επενδύσεις, το όριο είναι οι 500.000 ευρώ ανεξαρτήτως προϋποθέσεων. Ο εν λόγω προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει έως και το 1.000.000 ευρώ, µε την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης της ομάδας, ανέρχεται τουλάχιστον στο 25 % του αιτούμενου προϋπολογισμού.

Οι επιλέξιμες επενδύσεις

Επιλέξιμες επενδύσεις είναι η ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών, η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, η αγορά καινούργιου μελισσοκομικού και ανθοκομικού αυτοκινήτου, η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών µη ποωδών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται µε σπορά στον αγρό, η περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων, η αγορά εξοπλισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και οι γενικές άυλες δαπάνες.
Τα υποψήφια συλλογικά σχήματα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα και ενήμερα στο μητρώο, να έχουν τρεις τελευταίες χρήσεις με κερδοφόρο μέσο όρο αποτελεσμάτων προ φόρων και αποσβέσεων και κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 30.000€. Σε περίπτωση μη ύπαρξης τριών χρήσεων, θεωρούνται νεοσύστατα και καθίστανται επιλέξιμα.

Επίσης στις επιλέξιμες επενδύσεις συγκαταλέγονται η κατασκευή εγκαταστάσεων διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης, η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που προσαρμόζονται στις ενεργειακές ανάγκες αυτοκατανάλωσης της εκμετάλλευσης, περιλαμβανομένων και εκείνων οι οποίες πρόκειται να δημιουργηθούν από τις υπόλοιπες προβλεπόμενες επενδύσεις της εκμετάλλευσης καθώς και γενικές άυλες δαπάνες.

Τα ποσοστά ενίσχυσης, ανάλογα με την ιδιότητα του υποψηφίου και τον τόπο της έδρας της κατοικίας, ανέρχονται από 40% έως και 85%.
emprosnet.gr
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...