ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΙ ''ΛΗΘΑΙΟΝ'' . ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ....ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ - ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΑΣ - ΤΙΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΑΣ ΣΤΟ --//-- meli.li8aion@hotmail.com τηλ.6936804606

Τρίτη 13 Ιουνίου 2017

ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΣΗΜΕΙΑ Η ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ.

Αποτέλεσμα εικόνας για ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Λίγες µέρες µετά, η προδηµοσίευση, την οποία οι ίδιες οι διαχειριστικές αρχές έδωσαν στην δηµοσιότητα, αλλάζει σε τόσα πολλά σηµεία και µάλιστα σ’ αυτά που όλοι φώναζαν από την αρχή.

Πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα το θέµα µε τις αρόσιµες εκτάσεις, στους κατόχους των οποίων παρέχεται η δυνατότητα να διεκδικούν ισότιµα συµµετοχή στα Σχέδια Βελτίωσης.

Εκ βάθρων αλλάξαν τα κριτήρια µοριοδότησης των Σχεδίων Βελτίωσης που δίνουν περισσότερες ευκαιρίες να µαζέψουν πόντους οι καλλιεργητές αροτραίων, µε την προδηµοσίευση να εισάγει παράλληλα πέντε διαφορετικές κατηγορίες ενίσχυσης.

Συγκεκριµένα, δίνεται προβάδισµα σε όλους τους κατ’ επάγγελµα αγρότες κάτω των 41 ετών και σε δικαιούχους Νέων Αγροτών (2014, 2016) ανεξαρτήτου σηµερινής ηλικίας οι οποίοι θα ενισχύονται µε 80% σε µικρά νησιά Αιγαίου, 70% σε Αν. Μακεδονία και Ήπειρο και µε 60% στις υπόλοιπες Περιφέρειες (εκτός της Αττικής που είναι 50%). Οι υπόλοιπες κατηγορίες ενίσχυσης είναι: Πλην Αττικής και µικρών νησιών Αιγαίου, η ενίσχυση ορίζεται: στο 60% για συλλογικές επενδύσεις και κατοίκους ορεινών περιοχών, στο 50% σε αγρότες που βρίσκονται σε µειονεκτικές περιοχές στο 50% σε κανονικές περιοχές.

Σύµφωνα µε την προδηµοσίευση του Μέτρου που θα αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά της επίσηµης πρόσκλησης η οποία θα εκδοθεί ανά Περιφέρεια όπως έγινε την προγραµµατική περίοδο 2000-2006, για τη ∆ράση 4.1.1, δηλαδή τα «κλασσικά» Σχέδια Βελτίωσης (τρακτέρ, µηχανήµατα, αγορά δέντρων, επενδύσεις σε θερµοκήπια, στάβλους) δικαιούχοι είναι οι αγρότες που:

Είναι µεταξύ 18 και 60 ετών.
∆εν είναι άµεσα συνταξιοδοτούµενοι.
Έχουν υποβάλλει ΟΣ∆Ε το 2017 όπου προκύπτει ελάχιστο µέγεθος παραγωγικής δυναµικότητας (εκφρασµένη ως τυπική απόδοση) τα 8.000 ευρώ.
Είναι επαγγελµατίες αγρότες ή Νέοι Γεωργοί του Υποµέτρου 6.1.

Φάκελοι για επενδύσεις µεµονωµένων αγροτών µέχρι 200.000 ευρώ γίνονται δεκτοί χωρίς κανέναν περιορισµό, σύµφωνα µε την προδηµοσίευση. Ωστόσο, οι αιτήσεις για επενδύσεις έως 300.000 ευρώ θα εγκρίνονται µόνο υπό την προϋπόθεση ότι η τυπική απόδοση της εκµετάλλευσης σύµφωνα µε τη δήλωση ΟΣ∆Ε του 2017, ανέρχεται τουλάχιστον στο 25 % του αιτούµενου προϋπολογισµού. Ο προϋπολογισµός δύναται να φτάσει τις 500.000 ευρώ µόνο για επενδύσεις σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ή θερµοκήπια, συν τον παραπάνω περιορισµό (τυπική απόδοση ίση µε το 25% του αιτούµενου προϋπολογισµού). Για συλλογικές επενδύσεις το όριο είναι οι 500.000 ευρώ ανεξαρτήτως προϋποθέσεων. Ο εν λόγω προϋπολογισµός µπορεί να ανέλθει έως και τον 1.000.000 ευρώ, µε την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών της τελευταίας κλεισµένης χρήσης της οµάδας, ανέρχεται τουλάχιστον στο 25 % του αιτούµενου προϋπολογισµού.

Επιλέξιµες επενδύσεις είναι η ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισµός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών, η αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού, η αγορά καινούργιου µελισσοκοµικού και ανθοκοµικού αυτοκινήτου, η αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση πολυετών µη ποωδών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται µε σπορά στον αγρό, η περίφραξη και διαµόρφωση αγροτεµαχίων, η αγορά εξοπλισµού Η/Υ και λογισµικού διαχείρισης γεωργικής εκµετάλλευσης και οι γενικές άυλες δαπάνες.

Τα κριτήρια µοριοδότησησαν άλλαξαν εξολοκλήρου, µε την ελάχιστη βαθµολογία που οφείλει να συλλέξει ο ενδιαφερόµενος να πέφτει στους 45 πόντους (από τους 50) ενώ παράλληλα δίνει περισσότερες ευκαιρίες ένταξης σε ώριµες αγροτικές µονάδες. Συγκεκριµένα µερικά από τα νέα κριτήρια έχουν ως εξής:

1. Ποσοστό της παραγωγικής δυναµικότητας που προέρχεται από την αιγο-προβατοτροφία, ή την παραγωγή οπωροκηπευτικών, ζωοτροφών, καλλιεργειών φυτών ανθεκτικών στην κλιµατική αλλαγή σε σχέση µε την συνολική παραγωγική δυναµικότητα της εκµετάλλευσης (>50%): 6 έως 12 βαθµοί.

2. Παραγωγοί βιολογικών προϊόντων ή ΠΟΠ/ΠΓΕ: 5 ή 3,5 µονάδες

3 Οικονοµικό µέγεθος της εκµετάλλευσης µεταξύ 8.000 και 15.000 ευρώ σε όρους τυπικής απόδοσης: 3,5 βαθµοί, µεταξύ 15.001 και 25.000 ευρώ: 5 βαθµοί, µεταξύ 25.001 και 40.000 ευρώ: 2,5 βαθµοί.

4 Τα αιτούµενα επενδυτικά σχέδια δεν ξεπερνούν το 4πλάσιο της παραγωγικής δυναµικότητας: 15 βαθµοί

5 Τεκµηριωµένη ικανότητα κάλυψης τουλάχιστον του 20% του αιτούµενου προϋπολογισµού: 5,2 βαθµοί

6 Φορολογική και ασφαλιστικές: 2,6 βαθµοί

7 Ύπαρξη αδειών απαραίτητων για την υλοποίηση κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης: 1,3 βαθµοί

8 Ύπαρξη κερδοφορίας κατά τις 3 τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις προ αποσβέσεων και φόρων: 2,6 βαθµοί

9 Ενταγµένοι στο πρόγραµµα των νέων αγροτών της προκήρυξης 2014 ή 2016 ή µε εµπειρία άνω των 5 ετών στη γεωργία και ηλικία έως και 45 ετών: 8 βαθµοί

10 Πτυχιούχοι γεωτεχνικής κατεύθυνσης: 5 βαθµοί

11 Επενδύσεις σε σταβλικές εγκαταστάσεις, σε εγκατάσταση νέων φυτειών ή θερµοκηπιακές εγκαταστάσεις: 8 βαθµοί

12 Αύξησης του δείκτη τυπική απόδοση/ΜΑΕ πάνω από 20%: 6 βαθµοί

13 Επενδύσεις σε συγκεκριµένο εξοπλισµό στη ζωική παραγωγή: 5 βαθµοί

14 Επενδύσεις που αφορούν εγκαταστάσεις ή/και εξοπλισµό για την προετοιµασία ή/και συσκευασία ή/και πρώτη πώληση της παραγωγής (τουλάχιστον 20% της επένδυσης): 5 βαθµοί

Επίσημη πρόσκληση

Η προκήρυξη των Σχεδίων Βελτίωσης και η αξιολόγηση των φακέλων ενίσχυσης εφόσον ανοίξει ο δρόμος από τις διαχειριστικές αρχές, θα είναι ευθύνη των Περιφερειών, σύμφωνα με την προδημοσίευση, όπως είχε γίνει την προγραμματική περίοδο 2000-2006. Τα 246 εκατ. ευρώ της πρόσκλησης για τις δύο από τις τρείς δράσεις του Μέτρου (μηχανήματα και ΑΠΕ) έχουν μοιραστεί ήδη στις 13 Περιφέρειες οι οποίες θα έχουν την ελευθερία να βγουν όσες προσκλήσεις θέλουν, αρκεί να μένουν εντός των ορίων του προϋπολογισμού που τους έχει μοιραστεί. Αναφορικά με την ημερομηνία της προκήρυξης, εδώ οι αρχές «τα μασάνε» λέγοντας πως θα είναι έτοιμες τέλη Ιουνίου, όμως λόγω προβλημάτων στο μηχανογραφικό σύστημα η διαδικασία μπορεί να αργήσει. Οπότε σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα, οι προσκλήσεις θα βγουν μετά τον ερχόμενο Σεπτέμβρη.agronews.gr
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...