ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΙ ''ΛΗΘΑΙΟΝ'' . ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ....ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ - ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΑΣ - ΤΙΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΑΣ ΣΤΟ --//-- meli.li8aion@hotmail.com τηλ.6936804606

Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ Δ/ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ.

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων ανακοινώνεται ότι στα πλαίσια εφαρμογής του αριθ. 2015/1366 Κανονισμού της ΕΕ, οι μελισσοκόμοι – κάτοχοι μελισσοκομικών βιβλιαρίων πρέπει να υποβάλουν αίτηση – δήλωση των κυψελών διαχείμασης το αργότερο μέχρι 31/12/2016, σε διαφορετική περίπτωση θα αποκλείονται από όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα.

Επίσης στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» του νέου τριετούς προγράμματος μελισσοκομίας κατά τα έτη 2017-2019 σας ενημερώνουμε ότι θα ενισχύεται η δαπάνη για την προμήθεια καινούργιων κυψελών κατά το διάστημα από 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους έως 20 Μαρτίου του επόμενου έτους.


Οι δικαιούχοι μελισσοκόμοι πρέπει να πληρούν τα εξής κριτήρια:

α) Να είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον 20 κυψελών και

β) Να είναι κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ. Το ποσοστό αντικατάστασης θα ανέρχεται μέχρι και 10% των κατεχόμενων κυψελών ανά μελισσοκόμο.

Η σχετική αίτηση – δήλωσης για συμμετοχή θα υποβληθεί μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης

Τέλος στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας», του νέου τριετούς προγράμματος μελισσοκομίας κατά τα έτη 2017 – 2019 θα ενισχύεται η δαπάνη μετακίνησης των μελισσοσμηνών από το συνήθη μόνιμο τόπο της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης σε άλλον, κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους έως και την 20η Μαΐου του επόμενου έτους.

Οι δικαιούχοι μελισσοκόμοι πρέπει να πληρούν τα εξής κριτήρια:

α) Να έχουν βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών & Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως επαγγελματίες αγρότες

β) Να είναι κάτοχοι τουλάχιστον 110 παραγωγικών μελισσοσμηνών με ελάχιστη ακαθάριστη αξία παραγωγής 8000 ευρώ.

γ) Να είναι κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ και θεωρημένο τουλάχιστο 1 έτος πριν την ημερομηνία της αίτησης

δ) Να υποβάλλουν αίτηση – δήλωση κυψελών διαχείμασης από 1ης Σεπτεμβρίου έως 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους

ε) Να υποβάλλουν αίτηση – δήλωση για συμμετοχή στη δράση 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» στη ΔΑΟΚ που ανήκουν για τις επόμενες μετακινήσεις των μελισσοσμηνών τους.

Οι σχετικές αιτήσεις – δηλώσεις θα υποβάλλονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτην/κής στο γραφείο 305.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2431046305.
Ο Διευθυντής
Εμμανουήλ Γουγουλάκης
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...