ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΙ ''ΛΗΘΑΙΟΝ'' . ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ....ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ - ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΑΣ - ΤΙΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΑΣ ΣΤΟ --//-- meli.li8aion@hotmail.com τηλ.6936804606

Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2016

KYΠΡΟΣ...ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΙΣ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2017-2019.

Και αιτήσεις για την δράση Λειτουργία Κέντρο Μελισσοκομίας

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωργίας, ανακοινώνει την έγκριση του Μελισσοκομικού Προγράμματος 2017-2019 για τη βελτίωση της παραγωγής και εμπορίας μελισσοκομικών προϊόντων.

Το Μελισσοκομικό Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 50% από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων και ποσοστό 50% από Εθνικούς Πόρους. Το ποσό της συνεισφοράς της Ένωσης για τα μελισσοκομικά έτη 2017, 2018 και 2019 ανέρχεται σε 100.000 ευρώ ανά μελισσοκομικό έτος, σύμφωνα με την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) με αριθμό 2016/1102 της Επιτροπής της 5ης Ιουλίου 2016.

Σημειώνεται ότι ως «μελισσοκομικό έτος» νοείται η περίοδος 12 διαδοχικών μηνών από την 1η Αυγούστου έως την 31η Ιουλίου του έτους στο οποίο αναφέρονται, εντός της οποίας όλες οι ενέργειες θα πρέπει να διεκπεραιωθούν.

Παράλληλα ανακοινώνεται η διαδικασία Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Δράσης Α2 που αφορά τη Λειτουργία Κέντρου Μελισσοκομίας για τα έτη, 2017, 2018 και 2019. Η Δράση Α2 αφορά Οργανωμένα Σύνολα Μελισσοκόμων με Νομική Οντότητα.

Η τελευταία ημερομηνία υποβολής του αιτήματος από Φορείς Μελισσοκόμων ορίζεται η 5ηΟκτωβρίου 2016. Αιτήματα που θα παραλαμβάνονται μετά την 5η Οκτωβρίου 2016, θα σφραγίζονται ως εκπρόθεσμα και δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Η προμήθεια του εντύπου και η υποβολή του αιτήματος για τη Δράση Α2 θα πραγματοποιείται στο Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λευκωσίας του Τμήματος Γεωργίας.

Το Μελισσοκομικό Πρόγραμμα, όπως αυτό έχει εγκριθεί από την ΕΕ, είναι διαθέσιμο στο κοινό στην ιστοσελίδαwww.moa.gov.cy του Τμήματος Γεωργίας και στην ιστοσελίδα www.capo.gov.cy του ΚΟΑΠ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι δικαιούχοι μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα 22819948, 22819885, 22819884.
agrotypos.gr
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...