ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΙ ''ΛΗΘΑΙΟΝ'' . ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ....ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ - ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΑΣ - ΤΙΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΑΣ ΣΤΟ --//-- meli.li8aion@hotmail.com τηλ.6936804606

Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2014

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, υποχρεώνεται σε έκδοση απόφασης, τουλάχιστον 2 μήνες πριν από την καταληκτική ημερομηνία ανανέωσης, καθορίζοντας με αλφαβητική σειρά τα χρονικά διαστήματα των ενδιαφερομένων για την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών, ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου.

Σε κάθε περίπτωση, όταν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη ή δεν αιτιολογούν την ανανέωση της άδειας, η ανανέωση απορρίπτεται.

Οι επαγγελματίες πωλητές παραμένουν στις θέσεις που ήδη κατέχουν, μέχρι την εκ νέου τοποθέτησή τους μετά από μοριοδότηση βάση κριτηρίων.

Για την ανανέωση άδειας επαγγελματία πωλητή υποβάλλονται εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας τα παρακάτω κύρια δικαιολογητικά:

α) βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.,

β) βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ασφαλιστικού φορέα,

γ) Ε1, Ε3 και εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικών δηλώσεων για τα τελευταία τρία έτη,

δ) βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το σύστημα TAXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων,

ε) πιστοποιητικό υγείας

στ) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελμα ο ίδιος και ότι δεν έχει συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα,

ζ) Το έγγραφο της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων (Συγκεντρωτική κατάσταση επαγγελματικών αδειών που αναλογούν στο Δήμο Τρικκαίων).

Οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά με αλφαβητική σειρά στα παρακάτω χρονικά διαστήματα

1) Από το γράμμα Α έως το Κ και το G στο χρονικό διάστημα από 06/10/2014 έως 10/10/2014

2) Από το γράμμα Λ έως και το γράμμα Ν στο χρονικό διάστημα από 13/10/2014 έως 17/10/2014

3) Από το γράμμα Ξ έως και το γράμμα Ω στο χρονικό διάστημα από 20/10/2014 έως 24/10/2014
trikalanews.gr
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...