ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΙ ''ΛΗΘΑΙΟΝ'' . ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ....ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ - ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΑΣ - ΤΙΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΑΣ ΣΤΟ --//-- meli.li8aion@hotmail.com τηλ.6936804606

Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2019

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΜΕΛΙΟΥ ΑΛΛΑΓΕΣ.


Σας ενημερώνουμε ότι η δράση 4.1. Αναλύσεις μελιού 2019, σύμφωνα με την απόφαση του ΥΠΑΑΤ η οποία πήρε ΦΕΚ 18/6/2019, θα υλοποιηθεί με όσα ορίζονται στην προηγούμενη απόφαση 2017-2018 την οποία και σας την αποστέλλουμε, καθώς και την τροποποίησή της 1228/104914/5-10-2017 άρθρο 5 το οποίο ακολουθεί.


Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 30/6/2019
Άρθρο 5
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 968/84613/3-8-2017 ΚΥΑ
Τροποποιείται η υπ’ αριθ. 968/84613/3-8-2017 κοινή απόφαση του Υπουργού και του
Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως ακολούθως:
1. Το θέμα της υπ’ αριθ. 968/84613/3-8-2017 κοινής απόφασης του Υπουργού και του
Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αντικαθίσταται ως εξής:
« Καθορισμός του ακριβούς περιεχομένου και των λεπτομερειών εφαρμογής της δράσης
4.1 “Αναλύσεις Μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης”, στo πλαίσιο υλοποίησης του
προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της
μελισσοκομίας 2017 -2018»
9
2. Όπου στο κείμενο της απόφασης υπάρχουν οι λέξεις «μέλι» ή «μελιού», αντικαθίσταται
από τις λέξεις «μέλι και λοιπά προϊόντα κυψέλης» ή «μελιού και λοιπών προϊόντων
κυψέλης» αντίστοιχα.
3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής
«2. Στo πλαίσιο υλοποίησης της δράσης ενισχύονται οι δαπάνες για την πραγματοποίηση
αναλύσεων σε διαπιστευμένα εργαστήρια, δειγμάτων ελληνικού μελιού και λοιπών
προϊόντων κυψέλης του Μέρους ΧΧΙΙ του Παραρτήματος I του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1308/2013, με σκοπό την αναβάθμιση της αξίας των μελισσοκομικών προϊόντων και
διευκόλυνση της εμπορίας τους.»
4. Το άρθρο 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 3
Επιλέξιμες δαπάνες
Ορίζονται ως επιλέξιμες οι δαπάνες πραγματοποίησης αναλύσεων δειγμάτων ελληνικού
μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης για τη διερεύνηση της ποιότητάς τους, σε
διαπιστευμένα εργαστήρια. »
5. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 4, οι λέξεις «Δομοκού 5, Τ.Κ. 10445, Αθήνα»
αντικαθίστανται από τις λέξεις «Βερανζέρου 46, Τ.Κ. 104 38, Αθήνα».


Για το Κέντρο Μελισσοκομίας Θεσσαλίας 
Ευθυμίου Ευαγγελία
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...