ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΙ ''ΛΗΘΑΙΟΝ'' . ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ....ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ - ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΑΣ - ΤΙΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΑΣ ΣΤΟ --//-- meli.li8aion@hotmail.com τηλ.6936804606

Τετάρτη, 10 Απριλίου 2019

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥΣ ΑΠΟ ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ.

Αποτέλεσμα εικόνας για ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
Στοιχεία επικοινωνίας με το Τμήμα Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ Κεφαλληνίας Διεύθυνση: Διοικητήριο Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, 28100 Αργοστόλι Τηλέφωνα: 2671360513, 2671360512
Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας σας ενημερώνει ότι υπογράφηκε και τέθηκε σε ισχύ η Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 144/15067/18-2-2019 (ΦΕΚ Β’ 466) «Άμεση προμήθεια μικρών ποσοτήτων μελιού από τον παραγωγό στον τελικό καταναλωτή ή στα τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης που προμηθεύουν άμεσα τον τελικό καταναλωτή, σε εφαρμογή των παρ. 2 περ. γ΄ και παρ. 3 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 139, 30.4.2004, σ.1)». Με την εν λόγω Υπουργική Απόφαση ορίζεται η διαδικασία για την άμεση προμήθεια μικρών ποσοτήτων μελιού από τον παραγωγό στον τελικό καταναλωτή συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας μέσω των αγορών που βρίσκονται εντός της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία εδρεύουν οι εγκαταστάσεις ή στα τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης που προμηθεύουν άμεσα τον τελικό καταναλωτή και βρίσκονται εντός της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία εδρεύουν οι εγκαταστάσεις μελισσοκομίας, διευθετώντας έτσι ένα χρόνιο πρόβλημα για τους μικρούς παραγωγούς.

Ως μικροί παραγωγοί ορίζονται οι φορείς 

εγκαταστάσεων μελισσοκομίας που προμηθεύουν μέχρι δέκα (10) κιλά ιδιοπαραγόμενου μελιού ανά κυψέλη ετησίως και μέχρι συνολικής ετήσιας ποσότητας χιλίων διακοσίων (1.200) κιλών μελιού.
Για την καταχώριση, ο φορέας εγκαταστάσεων μελισσοκομίας υποβάλει στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας σχετική αίτηση η οποία συνοδεύεται από τα παρακάτω:
Μελισσοκομικό βιβλιάριο σε ισχύ.
Γενικό σχεδιάγραμμα (κάτοψη) με λεπτομερή απεικόνιση και περιγραφή των χώρων και τοποθέτηση του βασικού εξοπλισμού στο χώρο.
Έγγραφα τεκμηρίωσης της ταυτότητας του ενδιαφερόμενου.

Οι φορείς των εγκαταστάσεων μελισσοκομίας τηρούν τους κανόνες που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004. Επισημαίνεται ότι εξαιρούνται από την εφαρμογή συστήματος βασισμένου στις αρχές του HACCP αλλά πρέπει να εφαρμόζονται κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής.

Το μέλι φέρει ετικέτα με τις απαιτούμενες πληροφορίες, σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011, καθώς και τον κωδικό αριθμό του μελισσοκόμου του άρθρου 4 της αριθ. 370910/14.5.2001 απόφασης, όπως ισχύει κάθε φορά.

Οι φορείς των εγκαταστάσεων μελισσοκομίας που παράγουν μεγαλύτερες ποσότητες μελιού θα πρέπει να συσκευάζουν και να τυποποιούν τα προϊόντα τους σε εγκαταστάσεις συσκευασίας μελιού καταχωρημένες σύμφωνα με τον Ν. 4442/2016 και την ΚΥΑ αρ. 1288/22-5-2017 (ΦΕΚ Β’ 1763).

Παρακαλούνται οι Μελισσοκόμοι να προχωρήσουν στην καταχώρηση των εγκαταστάσεών τους με την μία ή με την άλλη διαδικασία ή να συνεργαστούν με άλλους φορείς για να συσκευάζουν και να τυποποιούν τα προϊόντα τους μέχρι το τέλος Αυγούστου του 2019.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...