ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΙ ''ΛΗΘΑΙΟΝ'' . ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ....ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ - ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΑΣ - ΤΙΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΑΣ ΣΤΟ --//-- meli.li8aion@hotmail.com τηλ.6936804606

Κυριακή, 12 Νοεμβρίου 2017

ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΟΙ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ.


Αποτέλεσμα εικόνας για Γεωργικών Διεπαγγελματικών Οργανώσεων.

Τέθηκε σε διαβούλευση, στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα στην ιστοσελίδα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, το Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης σχετικά με την αναγνώριση, λειτουργία και εποπτεία των Γεωργικών Διεπαγγελματικών Οργανώσεων. Όπως αναφέρει η απόφαση οι Διεπαγγελματικές αποτελούνται από εκπροσώπους οικονομικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με την παραγωγή ενός τομέα αγροτικών προϊόντων.


Είναι απαραίτητη η συμμετοχή εκπροσώπων της πρωτογενούς παραγωγής και ενός τουλάχιστον από τα ακόλουθα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού, δηλαδή της μεταποίησης, συμπεριλαμβανομένων της τυποποίησης ή της συσκευασίας, και του εμπορίου, συμπεριλαμβανομένης της διανομής.

Προϋποθέσεις αναγνώρισης:
α) Συνιστώνται με πρωτοβουλία του συνόλου ή μέρους των φορέων που τις αποτελούν.

β) Είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα.

γ) Ικανοποιούν τις απαιτήσεις των άρθρων 157, 158, 162 και 163 του καν (ΕΕ) 1308/2013.

δ) Τα μέλη τους παράγουν ή μεταποιούν ή εμπορεύονται, συμπεριλαμβανομένης της διανομής, το 1/3 της συνολικής ποσότητας του συγκεκριμένου τομέα προϊόντων, για τον οποίο επιθυμεί να αναγνωριστεί η Γ.Δ.Ο. Το ποσοστό του 1/3 απαιτείται να πληρείται χωριστά για κάθε είδος οικονομικής δραστηριότητας που εκπροσωπείται στη Γ.Δ.Ο. από διακριτούς για κάθε είδος εκπροσώπους.

ε) Το καταστατικό τους, μεταξύ άλλων, προβλέπει:

εα) την διαδικασία εισόδου νέων μελών,

εβ) τα όργανα διοίκησης ως εξής:
i) Γενική Συνέλευση (ΓΣ) η οποία παίρνει αποφάσεις για θέματα που αφορούν στο καταστατικό, την εκλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου, την επικύρωση αποφάσεων που λαμβάνονται από το διοικητικό συμβούλιο καθώς και την απόφαση για την επέκταση των κανόνων.
ii) Διοικητικό υμβούλιο (ΔΣ) το οποίο λαμβάνει τις αποφάσεις που αφορούν στη λειτουργία των Γ.Δ.Ο.. Το ΔΣ μπορεί να εξουσιοδοτεί ομάδες εργασίας με ειδικά καθήκοντα. Οι ομάδες εργασίας, εισηγούνται την ανάπτυξη στρατηγικών σχεδίων και προτείνουν δραστηριότητες για έγκριση από το ΔΣ και επιβλέπουν την εφαρμογή τους.

εγ) ότι στη ΓΣ και το ΔΣ υπάρχει ισόρροπη συμμετοχή των οικονομικών δραστηριοτήτων που εκπροσωπούνται στην Γ.Δ.Ο. από διακριτούς φορείς. Ήτοι: στην περίπτωση εκπροσώπησης σε μία Γ.Δ.Ο. της πρωτογενούς παραγωγής και της μεταποίησης, οι διακριτοί φορείς του κάθε σταδίου θα απαρτίζουν συνολικά το 50% της ΓΣ και του ΔΣ, αντίστοιχα. Στην περίπτωση που στην Γ.Δ.Ο συμμετέχουν εκπρόσωποι της δραστηριότητας του εμπορίου, συμπεριλαμβανομένης της διανομής και διάθεσης στην άμεση κατανάλωση, τα ποσοστά κατανέμονται ως εξής: 40% των μελών που είναι εκπρόσωποι της πρωτογενούς παραγωγής, 30% εκπρόσωποι της δραστηριότητας της μεταποίησης, και 30% εκπρόσωποι της δραστηριότητας του εμπορίου, συμπεριλαμβανομένης της διανομής και διάθεσης στην άμεση κατανάλωση. Η κατανομή του ποσοστού μεταξύ των εκπροσώπων της κάθε μία δραστηριότητας αποτυπώνεται στο καταστατικό.

εδ) ότι για τη λήψη όλων των αποφάσεων της ΓΣ και του ΔΣ απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία του 70 % των μελών τους και ότι ειδικά για την επέκταση κανόνων απαιτείται λήψη απόφασης με ομοφωνία.
Αγροτικα
Διαβάστε την απόφαση

Δείτε τη διαβούλευση
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...