ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΙ ''ΛΗΘΑΙΟΝ'' . ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ....ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ - ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΑΣ - ΤΙΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΑΣ ΣΤΟ --//-- meli.li8aion@hotmail.com τηλ.6936804606

Πέμπτη, 4 Μαΐου 2017

ΘΑ ΔΩΣΟΥΝ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΑΡΡΟΑΣ.

Αποτέλεσμα εικόνας για ΒΑΡΡΟΑ

Θεσµοθετείται ξανά µετά από χρόνια ενίσχυση για την αγορά εγκεκριµένων φαρµάκων µε στόχο την καταπολέµηση της Βαρρόας, στα πλαίσια του νέου τριετούς προγράµµατος µελισσοκοµίας. Η ενίσχυση σκευασµάτων αποτελεί ένα από τα έξι συνολικά Μέτρα του προγράµµατος 2017-2019, που περιλάµβάνει και τη «γνωστή» επιδότηση κυψελών, η οποία θα απορροφήσει και το µισό µπάτζετ (14 εκατ. ευρώ) της περιόδου. Παράλληλα στηρίζεται για πρώτη φορά και η αναγνώριση προϊόντων ως ΠΟΠ και ΠΓΕ.

Σύµφωνα µε την υπό διαβούλευση ΚΥΑ, προβλέπονται τα εξής Μέτρα:

α) 1ο ΜΕΤΡΟ: Τεχνική βοήθεια προς µελισσοκόµους και οργανώσεις µελισσοκόµων
αα) ∆ράση 1.1: Λειτουργία Κέντρων Μελισσοκοµίας: Καλύπτει τα έξοδα των κέντρων Μελισσοκοµίας όπως δαπάνες για µετακινήσεις, συµβουλευτικές υπηρεσίες, ενηµέρωση και εκπαίδευση των µελισσοκόµων κ.α.
ββ) ∆ράση 1.2: Ηλεκτρονικό ∆ίκτυο Μελισσοκοµίας -Melinet. Κάλυψη δαπανών λειτουργίας του Ηλεκτρονικού ∆ικτύου Μελισσοκοµίας,
γγ) ∆ράση 1.3: Εκπαιδεύσεις -Έντυπα. Η δράση περιλαµβάνει δαπάνες για εκπαίδευση των Ελλήνων µελισσοκόµων σε σαφώς οριζόµενα πρακτικά ή τεχνικά θέµατα και έκδοση ενηµερωτικού έντυπου υλικού.
δδ) ∆ράση 1.4: Στήριξη της προώθησης του µελιού και των λοιπών προϊόντων της κυψέλης.

β) 2ο ΜΕΤΡΟ: Καταπολέµηση των εισβολών στις κυψέλες και των ασθενειών. Καλύπτει δαπάνες για την πρόληψη και αντιµετώπιση εισβολών (πχ. Βαρρόα) στις κυψέλες καθώς και την αγορά εγκεκριµένων φαρµάκων για την καταπολέµηση τους.


γ) 3ο ΜΕΤΡΟ: Εξορθολογισµός της εποχιακής µετακίνησης.
αα) ∆ράση3.1: Εξοπλισµός για τη διευκόλυνση των µετακινήσεων. Η δράση καλύπτει δαπάνες για αντικατάσταση παλιών και φθαρµένων κυψελών µε νέες, προς διευκόλυνση των µετακινήσεων. Το ποσοστό αντικατάστασης των παλιών και φθαρµένων κυψελών ανέρχεται µέχρι και 10% των κατεχόµενων κυψελών ανά µελισσοκόµο.
ββ) ∆ράση 3.2 : Οικονοµική Στήριξη της νοµαδικής µελισσοκοµίας. Η δράση αφορά στην ενίσχυση των επαγγελµατιών µελισσοκόµων για την κάλυψη µέρους των δαπανών µετακίνησης των µελισσοσµηνών τους, µε σκοπό την εκµετάλλευση των ανθοφοριών και των µελιτοεκκρίσεων.

δ) 4ο ΜΕΤΡΟ: ∆ράσεις στήριξης των εργαστηρίων ανάλυσης προϊόντων µελισσοκοµίας µε στόχο τη διευκόλυνση των µελισσοκόµων στην εµπορία και την αναβάθµιση της αξίας των προϊόντων. Καλύπτονται δαπάνες για αναλύσεις µελιού και παρέχεται στήριξη για την ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων ανάλυσης µελιού

5ο ΜΕΤΡΟ: Συνεργασία µε ειδικευµένους φορείς για την υλοποίηση προγραµµάτων εφαρµοσµένης έρευνας στον τοµέα της µελισσοκοµίας και των µελισσοκοµικών προϊόντων. Η δράση καλύπτει δαπάνες για την ενίσχυση ερευνητικών φορέων για την υλοποίηση προγραµµάτων εφαρµοσµένης έρευνας.

6ο ΜΕΤΡΟ: Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων µε σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση των προϊόντων στην αγορά. Στο Μέτρο περιλαµβάνονται δράσεις για την αναγνώριση (σύνταξη φακέλου κ.λπ.) µελιού και άλλων µελισσοκοµικών προϊόντων ως ΠΟΠ ή ΠΓΕ.
Αγροτικα
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...