ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΙ ''ΛΗΘΑΙΟΝ'' . ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ....ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ - ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΑΣ - ΤΙΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΑΣ ΣΤΟ --//-- meli.li8aion@hotmail.com τηλ.6936804606

Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2014

META ΤΙΣ 26/10/2015 Η ΠΩΛΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΠΟΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ.

Η εγκύκλιος έχει τη μορφή ερωταπαντήσεων για την ενημέρωση κάθε ενδαφερόμενο. Παρατίθενται απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα που τίθενται στις υπηρεσία του σχετικά με την κατάρτιση και την πιστοποίηση γνώσεων ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων.Υπενθυμίζεται ότι μετά τις 26 Νοεμβρίου 2015, η πώληση γεωργικών φαρμάκων εγκεκριμένων για επαγγελματική χρήση περιορίζεται μόνο στα πρόσωπα που διαθέτουν το πιστοποιητικό.
Αναλυτικά η εγκύκλιος έχει ως εξής:  
Ερωτήσεις και απαντήσεις για τα προγράμματα κατάρτισης στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων
Ερωτήσεις – Απαντήσεις
1. Ποια είναι η νομική βάση σχετικά με την πιστοποίηση γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων;
Σύμφωνα με το άρθρο 19, παράγραφος 1 του ν.4036/2012 (Α'8), προβλέπεται ότι η ΣΕΑ μεριμνά ώστε όλοι οι επαγγελματίες χρήστες, διανομείς και σύμβουλοι να έχουν πρόσβαση στη δέουσα κατάρτιση η οποία παρέχεται από φορείς που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η κατάρτιση αυτή συνίσταται σε αρχική και συμπληρωματική κατάρτιση για την απόκτηση και την επικαιροποίηση των γνώσεων, ανάλογα με την περίπτωση. Η κατάρτιση σχεδιάζεται κατά τρόπο που να εξασφαλίζει ότι οι ανωτέρω χρήστες, διανομείς και σύμβουλοι αποκτούν επαρκείς γνώσεις, λαμβανομένων υπόψη των διαφορετικών ρόλων και ευθυνών τους. Τα θέματα που αφορούν την κατάρτιση περιγράφονται στο Παράρτημα Β'.
Στο Παράρτημα Β' του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α'8) αναφέρεται το περιεχόμενο της κατάρτισης, το οποίο αποτελεί την εναρμόνιση στην εθνική νομοθεσία του αντίστοιχου παραρτήματος της οδηγίας 2009/128/ΕΚ.
Με τη με αριθ. πρωτ. 8197/90920/22-7-2013 (ΦΕΚ Β'1883) κοινή Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, του Υπουργού Υγείας και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, θεσπίστηκε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης, με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος.
Στα άρθρα 3 έως 8 της με αριθ. πρωτ. 8197/90920/22-7-2013 (ΦΕΚ Β'1883) Κ.Υ.Α., περιγράφεται το σύστημα κατάρτισης στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων και οι σχετικές με αυτό διατάξεις.
2. Πώς μπορεί ένας φορέας να υποβάλει αναγγελία έναρξης ως φορέας κατάρτισης στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων;
Πρέπει να συμπληρώσει το έντυπο αναγγελίας έναρξης που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/crop-production/fvtopro*ta*iamenu/e!enxoifitopro*tateytikonmenu/525-ethniko-*xe-dra*h*/1590-*xedio-dra*h*-gevrgikon-farmakon ή αφού μπείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων www.minagric.gr , ακολουθείστε τη διαδρομή:
1) Αγρότης-Επιχειρηματίας
2) Γεωργία
3) Φυτοπροστασία
4) Έλεγχοι, Διάθεση, Χρήση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων
5) Εθνικό Σχέδιο Δράσης
6) Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων.
3. Πώς αποστέλλεται η αναγγελία έναρξης;
Με κάθε δυνατό τρόπο: * Είτε με σκανάρισμα των συμπληρωμένων αναγγελιών έναρξης και αποστολή τους στο *yg032@minagric.gr * Είτε με fax στο 210-9287160 * Είτε με αλληλογραφία (κατά προτίμηση με συστημένο ή courier) στη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, Λ.Συγγρού 150, 17671 Καλλιθέα
4. Μπορεί ένας φορέας να κάνει αναγγελία έναρξης και για πάροχος κατάρτισης και για εξεταστικό κέντρο;
Ναι βεβαίως.
5. Από αυτόν το πίνακα στην αναγγελία έναρξης, ένας φορέας πρέπει να επιλέξει κάποια από τα αντικείμενα;
Μπορεί και αυτό είναι το αναμενόμενο να τα καλύψει όλα τα αντικείμενα αλλά κατά το στάδιο σύνταξης της νομοθεσίας υπήρχαν ενδιαφερόμενοι που επιθυμούσαν να παρέχουν κατάρτιση μόνον σε ένα από τα τέσσερα κεφάλαια. Στο σχεδιασμό της πιστοποίησης προβλέπεται οι ενδιαφερόμενοι που απέτυχαν στις εξετάσεις να ενημερώνονται σχετικά με το ποιο κεφάλαιο υπήρχαν λανθασμένες ή κενές απαντήσεις οπότε μπορεί να ενδιαφέρονται μόνον γι αυτό το κεφάλαιο να καταρτιστούν.
6. Είναι υποχρεωτική η συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων;
Όχι, το πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων μετά από εξετάσεις σε ειδικά για το σκοπό αυτό εξεταστικά κέντρα, ασχέτως εάν οι συμμετέχοντες στις εξετάσεις έχουν παρακολουθήσει ή όχι πρόγραμμα κατάρτισης. Μπορεί ο οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος να επιλέξει να διαβάσει μόνος του ή να δοκιμάσει τις γνώσεις του στη δοκιμαστική εφαρμογή (demo) που παρέχεται στο διαδίκτυο http://ppp-u*ercert.minagric.gr/.
Επιλέγοντας πάνω αριστερά στο πράσινο κουτάκι την επιλογή "ϋΕΜΟΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ", μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να ελέγξει τις γνώσεις του στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων.Η δε συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης δεν παρέχει στον ενδιαφερόμενο πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων εάν δεν συμμετάσχει σε εξετάσεις σε ειδικά για το σκοπό αυτό εξεταστικά κέντρα. Η συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων παρέχει σε κάθε ενδιαφερόμενο την απόκτηση και την επικαιροποίηση των απαραίτητων γνώσεων.
7. Ποιο είναι το παράβολο που πρέπει να καταβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι και ποια η αμοιβή του φορέα κατάρτισης;
Δεν προβλέπεται παράβολο για την κατάρτιση. Παράβολο προβλέπεται μόνον μετά, για τη συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων. Δεν προκαθορίζεται η αμοιβή του φορέα κατάρτισης.
8. Πόσο διαρκεί ένα πρόγραμμα κατάρτισης;
Δεν προκαθορίζεται η διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης. Το ζητούμενο είναι να καλύπτονται τα θέματα του Παραρτήματος Β' του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α'8).
9. Ποιοι φορείς μπορούν να υποβάλλουν αναγγελία έναρξης ως φορείς κατάρτισης στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων;
Η κατάρτιση στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων διενεργείται από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που διαθέτουν επαρκή δομή και οργάνωση για τον σκοπό αυτόν. Οι δημόσιοι φορείς κατάρτισης στην ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων είναι:
α) ο ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ»,
β) τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
γ) το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο,
δ) οποιοσδήποτε άλλος δημόσιος φορέας δύναται να παράσχει το συγκεκριμένο πρόγραμμα στους καταρτιζόμενους.
Οι ιδιωτικοί φορείς κατάρτισης στην ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων, είναι:
α) οι αδειοδοτημένοι φορείς δια βίου μάθησης- μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και
β) πιστοποιημένα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
10. Ποιοί μπορούν να συμμετάσχουν ως εκπαιδευτές σε φορείς κατάρτισης στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων;
Τα φυσικά πρόσωπα, προκειμένου να απασχολούνται ως εκπαιδευτές σε φορείς κατάρτισης στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων πρέπει να διαθέτουν:
α) Ως βασικό τίτλο σπουδών, πτυχίο Γεωπόνου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) ή πτυχίο Τμήματος Φυτικής Παραγωγής ή Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας ή Τμήματος Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας της Σχολής Γεωπονίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών κράτους μέλους της ΕΕ ή χωρών εκτός ΕΕ.
β) Εμπειρία στην ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων αποδεικνυόμενη από τουλάχιστον πενταετή επαγγελματική ενασχόληση με γεωργικά φάρμακα ή εκπόνηση μελετών ή προγραμμάτων ολοκληρωμένης γεωργίας ή εργασία σε δημόσιο φορέα ή φορέα εποπτευόμενο από το Δημόσιο με αρμοδιότητα συναφή προς τα αναφερόμενα κεφάλαια του Παραρτήματος Β του ν.4036/2012 (Α'8), όπως κάθε φορά ισχύει.
γ) Βεβαίωση ή βεβαιώσεις επάρκειας από φορείς κατάρτισης εκπαιδευτών, οι οποίες να καλύπτουν το σύνολο των κεφαλαίων Παραρτήματος Β του ν.4036/2012 (Α'8), όπως κάθε φορά ισχύει. Η συγκεκριμένη υποχρέωση ισχύει ένα (1) έτος μετά την έναρξη του συστήματος κατάρτισης στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων (Δεκέμβριος 2015)
11. Υπάρχει ασυμβίβαστο για τους εκπαιδευτές σε φορείς κατάρτισης στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων με κάποια άλλη επαγγελματική ενασχόληση;
Όχι, στη με αριθ. πρωτ. 8197/90920/22-7-2013 (ΦΕΚ Β'1883) Κ.Υ.Α. δεν προβλέπεται κάποιο ασυμβίβαστο με άλλη επαγγελματική ενασχόληση.

Ερωτήσεις και απαντήσεις για την πιστοποίηση γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων
Εισαγωγή
Με σκοπό τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων για την πιστοποίηση γνώσεων στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων, παρατίθενται απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις.
Ερωτήσεις - Απαντήσεις
1. Ποια είναι η νομική βάση σχετικά με την πιστοποίηση γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων; Σύμφωνα με το άρθρο 19, παράγραφος 2 του ν.4036/2012 (Α'8), προβλέπεται ότι μέχρι τις 26 Νοεμβρίου 2013 θεσπίζεται σύστημα για τη χορήγηση πιστοποιητικού. Τα πιστοποιητικά αυτά παρέχουν, τουλάχιστον, απόδειξη επαρκούς γνώσης των θεμάτων του Παραρτήματος Β' η οποία αποκτάται από τους επαγγελματίες χρήστες, τους διανομείς και τους συμβούλους.
Σύμφωνα με το άρθρο 20, παράγραφοι 2 και 4 του ν.4036/2012 (Α'8), από 26 Νοεμβρίου 2015 η πώληση γεωργικών φαρμάκων εγκεκριμένων για επαγγελματική χρήση περιορίζεται στα πρόσωπα που διαθέτουν το πιστοποιητικό της παραγράφου 2 του άρθρου 19. Σύμφωνα με το άρθρο 33, παράγραφος 4 του ν.4036/2012 (Α'8), προβλέπεται ότι με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης ορίζεται το αργότερο έως τις 26 Νοεμβρίου 2013 η διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού το οποίο αποτελεί απόδειξη επαρκούς γνώσης των θεμάτων ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων. Με τη με αριθ. πρωτ. 8197/90920/22-7-2013 (ΦΕΚ Β'1883) κοινή Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, του Υπουργού Υγείας και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, θεσπίστηκε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης, με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος.
Σύμφωνα με το άρθρο 1, παράγραφος 1, περίπτωση α (ββ) της με αριθ. πρωτ. 8197/90920/22-7-2013 (ΦΕΚ Β'1883) Κ.Υ.Α., προβλέπεται ότι μεταξύ των σκοπών της απόφασης είναι η διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, η οποία περιγράφεται αναλυτικά στο Κεφάλαιο ΙΙ, άρθρα 10 έως 15 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης.
2. Γιατί χρειάζεται να λάβω πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων;
Το πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων είναι απαραίτητο καθώς σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α'8), μετά τις 26 Νοεμβρίου 2015, η πώληση γεωργικών φαρμάκων εγκεκριμένων για επαγγελματική χρήση περιορίζεται στα πρόσωπα που διαθέτουν το πιστοποιητικό.
3. Είναι απαραίτητο να πιστοποιηθεί κάθε αγρότης για τις γνώσεις του στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων;
Όχι απαραίτητα. Μόνον εφόσον προμηθεύεται και χρησιμοποιεί γεωργικά φάρμακα εγκεκριμένα για επαγγελματική χρήση. Σύμφωνα με την περίπτωση γ) της παραγράφου 5 του άρθρου 35 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α'8), είναι δυνατή η λιανική πώληση γεωργικών φαρμάκων για επαγγελματική χρήση εφόσον εξασφαλισθεί ότι η χρήση τους γίνεται από πρόσωπο ή υπό την επίβλεψη προσώπου, στο οποίο έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης των θεμάτων ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων
4. Για την προμήθεια και χρήση γεωργικών φαρμάκων εγκεκριμένων για ερασιτεχνική χρήση απαιτείται η απόκτηση πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων;
Όχι, δεν απαιτείται για την προμήθεια και χρήση γεωργικών φαρμάκων εγκεκριμένων για ερασιτεχνική χρήση.
5. Για τους επαγγελματίες ψεκαστές (συνεργεία εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων) απαιτείται η απόκτηση πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων;
Ναι, είναι απαραίτητο εφόσον προμηθεύονται και χρησιμοποιούν γεωργικά φάρμακα εγκεκριμένα για επαγγελματική χρήση.
6. Για τους συνεργεία εφαρμογής καταπολεμήσεων εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους (επαγγελματική χρήση βιοκτόνων) απαιτείται η απόκτηση πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων;
Όχι, το πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων αφορά μόνον τα γεωργικά φάρμακα που είναι φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
7. Είναι απαραίτητη η συμμετοχή και ολοκλήρωση προγράμματος κατάρτισης στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων, προκειμένου να συμμετάσχει κάποιος στην πιστοποίηση γνώσεων;
Όχι, δεν είναι προαπαιτούμενο. Μπορεί όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει σε εξετάσεις πιστοποίησης, χωρίς να έχει παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης.
8. Πώς μπορώ να ελέγξω τις γνώσεις μου στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων;
Στην ιστοσελίδα: http://ppp-u*ercert.minagric.gr/ στο διαδίκτυο αναρτήθηκε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή με το σύστημα χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων. Επιλέγονταςπ άνω αριστερά στο πράσινο κουτάκι την επιλογή "ϋΕΜΟΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ", μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να ελέγξει τις γνώσεις του στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων.
9. Είναι απαραίτητο, εάν κατέχω σχετικό τίτλο σπουδών, να αποκτήσω πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων;
Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 της με αριθ. πρωτ. 8197/90920/22-7-2013 (ΦΕΚ Β'1883) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, η κατοχή πτυχίου Γεωπόνου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) ή πτυχίου Τμήματος Φυτικής Παραγωγής ή Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας ή Τμήματος Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας της Σχολής Γεωπονίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) ή ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών κράτους μέλους της ΕΕ ή χωρών εκτός ΕΕ, επέχει θέση πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων αορίστου ισχύος.
10. Πώς γίνεται η πιστοποίηση γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων;
Τα πιστοποιητικά γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, χορηγούνται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής από τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Σ.Ε.Α.), μετά από επιτυχή εξέταση των ενδιαφερομένων σε ειδικά εξεταστικά κέντρα, η οποία διενεργείται μέσω βάσης δεδομένων που τηρεί η ΣΕΑ.
Η ΣΕΑ δημιουργεί βάση δεδομένων με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, όπου μόνο μία επιλογή είναι η σωστή.
Οι ερωτήσεις καταχωρίζονται ανά κεφάλαιο του Παραρτήματος Β του ν.4036/2012 (Α'8).
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να απαντήσουν σε πενήντα (50) ερωτήσεις μέσα σε ορισμένο χρόνο, τυχαία επιλεγμένες από τη βάση δεδομένων της προηγούμενης παραγράφου, ανά περίπτωση του Παραρτήματος Β του ν.4036/2012 (Α'8), ως εξής:
1. Περιπτώσεις α), β) και μ): Πέντε (5) ερωτήσεις,
2. Περιπτώσεις γ), στ), ζ), ι) και λ): Δέκα πέντε (15) ερωτήσεις,
3. Περιπτώσεις δ), ε) και κ): Δέκα πέντε (15) ερωτήσεις και
4. Περιπτώσεις η) και θ): Δέκα πέντε (15) ερωτήσεις.
Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού απαιτείται η σωστή απάντηση σε τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ερωτήσεις. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται άμεσα για τον αριθμό των ερωτήσεων που απάντησαν ορθά και για τη χορήγηση ή μη του πιστοποιητικού.
11. Ποια η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων;
Σύμφωνα με το άρθρο 14 της με αριθ. πρωτ. 8197/90920/22-7-2013 (ΦΕΚ Β'1883) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, η ισχύς του πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων είναι πέντε (5) έτη και ξεκινάει από την ημερομηνία επιτυχούς ολοκλήρωσης των εξετάσεων χορήγησής του. Το αργότερο έξι (6) μήνες πριν την εκπνοή της ισχύος του πιστοποιητικού, ο ενδιαφερόμενος δύναται να εξεταστεί ξανά, για την ανανέωση της ισχύος του, το οποίο χορηγείται για άλλα πέντε (5) έτη και ισχύει από την ημερομηνία λήξης του προηγούμενου
12. Πότε ανακαλείται το πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων;
Σύμφωνα με το άρθρο 15 της με αριθ. πρωτ. 8197/90920/22-7-2013 (ΦΕΚ Β'1883) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, σε περίπτωση που κατά τη διενέργεια των επισήμων ελέγχων για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων, διαπιστωθεί παράβαση στην κατοχή και χρήση αυτών, το πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων ανακαλείται με απόφαση της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Σ.Ε.Α.). Ο ενδιαφερόμενος δύναται να επανέλθει για την εκ νέου απόκτησή του με εκ νέου συμμετοχή σε εξετάσεις χορήγησης.
13. Πώς μπορώ να ενημερωθώ σχετικά με τους κατόχους πιστοποιητικών γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων;
Στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης τηρείται μητρώο κατόχων πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, το οποίο αναρτάται στο διαδίκτυο για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων και στο οποίο καταχωρίζονται: α) τα φυσικά πρόσωπα, κάτοχοι πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων και β) τα νομικά πρόσωπα που διαθέτουν υπεύθυνο για τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων, κάτοχο πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων
14. Πώς μπορώ να λάβω περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χορήγηση πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων;
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την αρμόδια αρχή: Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Σ.Ε.Α.), Λεωφόρος Συγγρού 150, 17671 Καλλιθέα, τηλέφωνο: 210-92.87.238, fax: 210-92.12.090, email: *yg032@minagric.gr .
15. Πώς μπορεί ένας φορέας να υποβάλει αναγγελία έναρξης ως εξεταστικό κέντρο;
Πρέπει να συμπληρώσει το έντυπο αναγγελίας έναρξης που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/crop-production/fytopro*ta*iamenu/elenxoifitopro*tateytikonmenu/525-ethniko-*xe-dra*h*/1590-*xedio-dra*h*-gevrgikon-farmakon ή αφού μπείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων www.minagric.gr ακολουθείτε τη διαδρομή:
* Αγρότης-Επιχειρηματίας
* Γεωργία
* Φυτοπροστασία
* Έλεγχοι, Διάθεση, Χρήση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων
* Εθνικό Σχέδιο Δράσης
* Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων.
16. Πώς αποστέλλεται η αναγγελία έναρξης;
Με κάθε δυνατό τρόπο:
* Είτε με σκανάρισμα των συμπληρωμένων αναγγελιών έναρξης και αποστολή τους στο*yg032@minagric.gr
* Είτε με fax στο 210-9287160

* Είτε με αλληλογραφία (κατά προτίμηση με συστημένο ή courier) στη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, Λ. Συγγρού 150, 17671 Καλλιθέα.
agronews.gr
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...