ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΙ ''ΛΗΘΑΙΟΝ'' . ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ....ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ - ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΑΣ - ΤΙΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΑΣ ΣΤΟ --//-- meli.li8aion@hotmail.com τηλ.6936804606

Δευτέρα, 14 Απριλίου 2014

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ.

Το νέο νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό και την απλοποίηση του πλαισίου για το υπαίθριο εμπόριο και τις λαϊκές αγορές, παρουσίασε σήμερα, Δευτέρα 14 Απριλίου, η ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Το σχέδιο νόμου, το οποίο θα τεθεί σε διαβούλευση μέχρι το τέλος της Μ. Εβδομάδας, περιλαμβάνει έξι βασικούς άξονες, λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις του ΟΟΣΑ. «Σε ένα νόμο θα


 περιλαμβάνονται πλέον όλες οι ρυθμίσεις για τις λαϊκές αγορές και τις βιολογικές αγορές. Το ίδιο ισχύει και για τις άδειες που χορηγούνται στους πωλητές, τις άδειες στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου (με όχημα), το καθεστώς των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών και τις εμπορικές εκθέσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηδάκης.

Επίσης, όπως τόνισε ο υπουργός Κωστής Χατζηδάκης, κατά την παρουσίαση του νομοσχεδίου, στόχος είναι οι υπαίθριες αγορές «να καταστούν πιο προσιτές: τόσο στους παραγωγούς και τους εμπόρους που θέλουν να δουλέψουν ελεύθερα σε μια σύγχρονη αγορά με σαφείς κανόνες, όσο και τους καταναλωτές που δικαιούνται καλύτερη ποιότητα και τιμές».
Βιολογικές Αγορές

Ειδικά για τις βιολογικές αγορές το άρθρο 18 του ν/σ αναφέρει:

Στις λαϊκές αγορές του παρόντος κεφαλαίου δραστηριοποιούνται αποκλειστικά και μόνο αδειούχοι φυσικά πρόσωπα καθώς και Συνεταιριστικές Οργανώσεις και οι αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών αυτοτελώς, οι οποίες ελέγχονται και πιστοποιούνται ως ομάδες βιοκαλλιεργητών και πωλούν τα προϊόντα για λογαριασμό τους και με την επωνυμία τους σύμφωνα με τα οριζόμενα: στον Κανονισμό (ΕΟΚ) 2092/91(L 198) του Συμβουλίου «Περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και είδη διατροφής» όπως έχει τροποποιηθεί, στον Κανονισμό (ΕΚ) 834/2007 (L 189) του Συμβουλίου «για τη βιολογική παραγωγή και επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) 2092/91», σε συνδυασμό με τον Κανονισμό (ΕΚ) 889/2008 και στην υπ’ αριθμ.245090/31.1.2006 (Β΄ 157) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Καθορισμός συμπληρωματικών Μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2092/91 (L 198) του Συμβουλίου «Περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και είδη διατροφής», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Οι ανωτέρω δικαιούχοι πρέπει να ασχολούνται προσωπικά με την καλλιέργεια γης, ιδιόκτητης ή μισθωμένης, με την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον το 50% του ετήσιου συνολικού εισοδήματός τους προέρχεται από την γεωργική βιολογική εκμετάλλευση. Εισοδήματα που προέρχονται από εκμετάλλευση ακινήτων, δεν λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του εισοδήματος σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω και δεν δημιουργούν κώλυμα για την χορήγηση της άδειας. 

Οι νέοι αγρότες (νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα) που δεν έχουν υπερβεί το 40ο έτος ηλικίας, δεν απαιτείται να αποκομίζουν από την απασχόλησή τους σε αγροτική εργασία το 50% του εισοδήματός τους, για τα (2) δύο πρώτα συνεχή έτη.
Αναλυτικότερα, με το νέο νομοσχέδιο:
Κωδικοποιείται όλη η νομοθεσία για το υπαίθριο εμπόριο. Συγκεντρώνονται 15 νομοθετήματα σε ένα νόμο, για τις λαϊκές αγορές και τις βιολογικές αγορές.

Οι θέσεις των πωλητών στους τόπους εμπορίου, θα αποφασίζονται με ετήσια δημόσια κλήρωση, παρουσία Δικαστικού, βάσει και των προτάσεων του ΟΟΣΑ.

Επιτρέπονται περισσότερα προϊόντα στις λαϊκές αγορές, ενώ οι επαγγελματίες θα μπορούν να συνδυάζουν κατηγορίες προϊόντων που δεν μπορούσαν μέχρι σήμερα, βάσει και των προτάσεων του ΟΟΣΑ. Ενδεικτικά, πλέον στις λαϊκές θα βρίσκει κανείς και άλλα προϊόντα όπως π.χ. αλλαντικά, ζυμαρικά παραδοσιακού τύπου κλπ. Ταυτόχρονα, όπως είπε ο υπουργός θα επηρεασθούν θετικά και οι τιμές καθώς οι επαγγελματίες, συνδυάζοντας πλέον κατηγορίες προϊόντων, θα επιτύχουν οικονομίες κλίμακος.
Ρυθμίζεται ο σαφής χωροταξικός διαχωρισμός, μεταξύ παραγωγών και επαγγελματιών, στις λαϊκές, προστατεύοντας τον ανταγωνισμό.
Θεσπίζονται αυστηρές κυρώσεις και για πρώτη φορά και ποινικές κυρώσεις, για λόγους προστασίας του καταναλωτή, αλλά και του νομίμου εμπορίου. Π.χ. όποιος διαθέτει μη ασφαλή τρόφιμα ή όποιος απασχολεί υπάλληλο με "μαύρη εργασία" θα τιμωρείται με τουλάχιστον 3 μήνες φυλάκιση, ενώ όποιος πουλάει χωρίς άδεια, φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους -ενώ πριν υπήρχε μόνον διοικητικό πρόστιμο.
Εισάγεται ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου για την καταπολέμηση του παραεμπορίου. Μάλιστα όπως σημείωσε ο υπουργός «με την ηλεκτρονική βάση, εξασφαλίζεται διαφάνεια που προστατεύει προληπτικώς το νόμιμο εμπόριο, αλλά δίνει και την ευκαιρία στο ΣΥΚΑΠ να επεμβαίνει άμεσα σε περίπτωση όπου διαπιστώσει πρόβλημα. Σημειώνεται πως το ΣΥΚΑΠ κατά το 2013 καταγράφει σημαντική πρόοδο: έγιναν 131.349 έλεγχοι (αύξηση 431% σε σχέση με το 2012), ενώ κατασχέθηκαν 10.793.372 προϊόντα (αύξηση 425 %)».

Δείτε εδώ το νομοσχέδιο

Χρήστος Διαμαντόπουλος
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...