ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΙ ''ΛΗΘΑΙΟΝ'' . ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ....ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ - ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΑΣ - ΤΙΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΑΣ ΣΤΟ --//-- meli.li8aion@hotmail.com τηλ.6936804606

Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2014

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΩς 65% ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ.

Το νέο πρόγραμμα καλύπτει επενδύσεις μεταποίησης από μελισσοκόμους με ελάχιστο προϋπολογισμό τις 100.000 ευρώ

Η επιδότηση στόχο έχει το ελληνικό μέλι να τυποποιηθεί, να αποκτήσει το δικό του brand name, να μεταποιηθεί και κατ΄ επέκταση να «κυριαρχήσει» και στη διεθνή αγορά.

Οι Ελληνες παραγωγοί μπορούν να δημιουργήσουν συνεργαζόμενοι μεταξύ τους, σύγχρονες μονάδες μεταποίησης-τυποποίησης, καθώς με τον τρόπο αυτό θα πετύχουν τόσο την ευχερέστερη διάθεση των προϊόντων που παράγει η κυψέλη, όσο και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας τους.

Συγκεκριμένα το πρόγραμμα Αλέξανδρος Μπαλτατζής επιχορηγεί μεταποιητικές δραστηριότητες, με το ελάχιστο ποσό επένδυσης στα 100.000 ευρώ και την προϋπόθεση ότι το ποσοστό ιδίας συμμετοχής θα είναι 25% (αν υπάρξει τραπεζικός δανεισμός). Το ύψος της επιδότησης μπορεί να φτάσει και το 65% για μονάδες που θα δημιουργηθούν για παράδειγμα σε μικρά νησιά.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η δυνατότητα που παρέχει το πρόγραμμα στους μελισσοκόμους να συνεταιρισθούν μεταξύ τους και να καταθέσουν από κοινού τις επενδυτικές τους προτάσεις. Δηλαδή το πρόγραμμα στόχο έχει να υπερκεράσει τυχόν εμπόδια, που δεν θα επέτρεπαν σε κάποιους μελισσοκόμους να καταθέσουν μόνοι τους επενδυτική πρόταση.

Το πρόγραμμα κινείται στη λογική να καταστεί εφικτή η επένδυση για όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μερίδα μελισσοκόμων, καθώς το ελάχιστο όριο της επένδυσης είναι υψηλό, στα 100.000 ευρώ.

Αλλωστε δεν πρέπει να ξεχνά κανείς ότι το πρόγραμμα απαιτεί από τον ιδιώτη επενδυτή συμμετοχή στην επένδυση, με ποσοστό 25% εφόσον στο χρηματοδοτικό σχήμα της επένδυσης θα έχει προβλεφτεί και η λήψη μεσομακροπρόθεσμου δανείου.

Συνεπώς πρόκειται για χρηματοδοτικό εργαλείο που μέσα από τη σύμπραξη πολλών ανθρώπων μαζί ενισχύει τη δυνατότητα υποβολής επενδυτικών προτάσεων σε μεγάλο βαθμό δίνοντας ελπίδα πραγματοποίησης της κάθε σωστής οικονομοτεχνικής επενδυτικής πρότασης.

Δικαιολογητικά
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν για την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας είναι εκτός από την αίτηση με τα στοιχεία της επιχείρησης, τοπογραφικό οικοπέδου, κάτοψη των εγκαταστάσεων με λεπτομερή απεικόνιση και περιγραφή των χώρων.

Τεχνική περιγραφή του εξοπλισμού, με μνεία στη δυναμικότητα και την απαρίθμηση των μηχανημάτων και της τοποθέτησής τους στον χώρο.
Περιγραφή παραγωγικής διαδικασίας, με μνεία στην ημερήσια δυναμικότητα, στις γραμμές παραγωγής και στο είδος της πρώτης ύλης και των τελικών προϊόντων. Μελέτη και εφαρμογή συστήματος HACCP.
Μελέτη, έγκριση περιβαλλοντικών όρων.
Αδεια διάθεσης λυμάτων.
Βεβαίωση χρήσης χώρου (από την πολεοδομία).

Αφού εγκριθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, στη συνέχεια απαιτείται η έγκριση κωδικού αριθμού της εγκατάστασης, που δίνεται από τον ΕΦΕΤ.

Οι δαπάνες και οι δικαιούχοι

Οι επενδυτικές προτάσεις που καλύπτει το νέο πρόγραμμα αφορούν:
Τον εκσυγχρονισμό, χωρίς αύξηση δυναμικότητας, μονάδων τυποποίησης, επεξεργασίας, μεταποίησης και συσκευασίας μελιού.
Την ίδρυση μικρών μονάδων τυποποίησης και συσκευασίας μελιού σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές.
Την ίδρυση, τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση μονάδων για παραγωγή σακχαρωδών προϊόντων με βάση το μέλι.

Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης πρέπει:
Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
Να μην εκκρεμεί εις βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης για παραβάσεις σε ομοειδείς δραστηριότητες.
Να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των κοινοτικών κατευθυντήριων - γραμμών όσον αφορά κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων.
Να τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας.
Να υποβάλλουν στα επενδυτικά τους σχέδια δαπάνες που δεν έχουν υποβληθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
Να δεσμευτούν ότι τα επενδυτικά τους σχέδια δεν έχουν υποβληθεί, ούτε θα υποβληθούν για ένταξη σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
Να υποβάλλουν αυτόνομα και λειτουργικά επενδυτικά σχέδια με ολοκληρωμένο χαρακτήρα.
Να μπορούν να καταδειχθούν η φερεγγυότητα και η οικονομική βιωσιμότητα.
Να περιγράφουν εκτενώς και με σαφήνεια τον τρόπο κάλυψης της ιδίας συμμετοχής, με ίδια κεφάλαια ή και δανεισμό. Σημειώνεται ότι το ύψος των ιδίων κεφαλαίων δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 25% του αιτούμενου κόστους της επένδυσης.
Να μην είναι υπό ίδρυση.

Με βασικό μάλιστα στόχο την άμεση υλοποίηση των επενδύσεων του νέου προγράμματος, κύριο χαρακτηριστικό της νέας κοινής υπουργικής απόφασης που διέπει το εν λόγω μέτρο 123Α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» είναι η επιτάχυνση διαδικασιών αξιολόγησης, έτσι ώστε να μην αντιμετωπιστούν ξανά φαινόμενα καθυστέρησης έγκρισης των αιτήσεων για χρηματοδοτήσεις των υποψήφιων επενδυτών.
ethnos.gr
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...