ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΙ ''ΛΗΘΑΙΟΝ'' . ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ....ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ - ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΑΣ - ΤΙΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΑΣ ΣΤΟ --//-- meli.li8aion@hotmail.com τηλ.6936804606

Σάββατο, 31 Αυγούστου 2013

ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ.

Τώρα, μέσα από τον Αναπτυξιακό Νόμο οι Ελληνες μελισσοκόμοι έχουν τη δυνατότητα να επιδοτηθούν έως και 50% για επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού 100.000 ευρώ, που αφορούν την παραγωγή - τυποποίηση - συσκευασία του μελιού.
Μέσω του προγράμματος, που θα «τρέχει» μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, μικροί τοπικοί παραγωγοί μπορούν να συνεργαστούν, ώστε από κοινού να συστήσουν εταιρείες για να επενδύσουν στην τυποποίηση της παραγωγής τους.


Παράλληλα, τα παράγωγα προϊόντα της κυψέλης χρησιμοποιούνται τόσο στη φαρμακευτική όσο και στην κοσμητολογία. Και μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά το εισόδημα του μελισσοπαραγωγού.

Σε ό,τι αφορά τον επενδυτικό νόμο για τη μελισσουργία, επιδοτούνται τα εξής: Οι μονάδες μελισσοκομίας, παραγωγής μελιού, κεριού μελισσών και λοιπών προϊόντων κυψέλης. Και οι μονάδες επεξεργασίας, τυποποίησης, συσκευασίας μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης.

Ειδικότερα, επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν:
Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων, ειδικών εγκαταστάσεων και λοιπού εξοπλισμού. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση.

Τον σχεδιασμό και την εφαρμογή Συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης για την προστασία και τη συνεχή βελτίωση του περιβάλλοντος, με εφαρμογή διεθνών προτύπων (συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης) που προβλέπουν την υποχρεωτική εφαρμογή μέτρων πρόληψης της ρύπανσης, την εφαρμογή κανόνων και συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, τη δυνατότητα ανίχνευσης των επιβλαβών ουσιών σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας, τη λήψη μέτρων προστασίας των αγροτών από τη χρήση αγροχημικών.
Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων, ειδικών εγκαταστάσεων λοιπού και εργαστηριακού εξοπλισμού. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση.

Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχανοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών αγοράς του αναγκαίου λογισμικού, καθώς και δαπανών εξοπλισμού για τη διασφάλιση του ηλεκτρονικού περιεχομένου.

Τις δαπάνες μελετών που αποσκοπούν στην εισαγωγή, ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας, σύγχρονων μεθόδων και βιομηχανικών σχεδίων των παραγόμενων προϊόντων.

Την αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων διακίνησης υλικών και προϊόντων εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας. Την αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων μαζικής μεταφοράς προσωπικού. Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιου σύγχρονου εξοπλισμού και την κατασκευή εγκαταστάσεων για τη χερσαία ή θαλάσσια διακίνηση υλικών και προϊόντων.

Την αγορά καινούργιων αυτοκινήτων-ψυγείων ή άλλων διαμορφωμένων οχημάτων εξειδικευμένων χρήσεων, μόνο εφόσον αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της μονάδας, δικαιολογούνται από τις ανάγκες της μονάδας και καλύπτουν αποκλειστικά τις ανάγκες αυτές.

Την κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμό κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και τις δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.

Τις δαπάνες μελετών για αγορές καινούργιου σύγχρονου εξοπλισμού εγκατάστασης και λειτουργίας των αναγκαίων υποδομών και διαδικασιών, καθώς και τα έξοδα πιστοποίησης των προϊόντων και των διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας, σύμφωνα με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρότυπα από οργανισμούς διαπιστευμένους από τον αρμόδιο εθνικό φορέα.

Τις δαπάνες που αφορούν τα τέλη που καταβάλλονται για τη διεθνή κατοχύρωση της εφεύρεσης από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα τέλη για την ετήσια ανανέωση της διεθνούς κατοχύρωσης της εφεύρεσης για μια πενταετία, εφόσον έχει αρχίσει να πραγματοποιείται επένδυση για τη βιομηχανική εκμετάλλευσή της, ύψους τουλάχιστον δεκαπλάσιου εκείνου των τελών.

Τις δαπάνες για την αγορά αναπαραγωγικού και πολλαπλασιαστικού υλικού που είναι απαραίτητο για την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας στις περιπτώσεις ίδρυσης ή επέκτασης μονάδων.

Τις δαπάνες συμβούλων.

Εξοπλισμός και δικαιολογητικά για μια μονάδα τυποποίησης

Αναμφίβολα η διατροφική αξία του μελιού είναι μεγάλη. Η σωστή συγκομιδή του είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη διασφάλιση της ποιότητάς του και της υψηλής διατροφικής του αξίας.

Σημειώνουμε ότι το μέλι που πωλείται απευθείας από μελισσοκόμους, ως προϊόν δικής τους παραγωγής, είτε στον τόπο συγκομιδής είτε σε οργανωμένες λαϊκές ή βιολογικές αγορές, προσφέρεται -υποχρεωτικά- μόνο προσυσκευασμένο σε συσκευασία καθαρού βάρους μέχρι 3 κιλών.

Ο Αναπτυξιακός Νόμος έρχεται τώρα να βοηθήσει τους Ελληνες παραγωγούς να στήσουν τα δικά τους επενδυτικά σχέδια και να δημιουργήσουν σύγχρονες μονάδες μεταποίησης-τυποποίησης, καθώς με τον τρόπο αυτόν θα πετύχουν τόσο την ευχερέστερη διάθεση των προϊόντων που παράγει η κυψέλη όσο και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας τους. Η ίδρυση μιας τυποποιητικής μονάδας μελιού γίνεται στο πλαίσιο της καθετοποίησης της εκμετάλλευσης. Ενας παραγωγός που έχει μια μελισσοκομική μονάδα με περισσότερες από 100 κυψέλες είναι εφικτό να μπει στη διαδικασία για την ίδρυση και λειτουργία μιας τέτοιας μονάδας. Η κατασκευή ενός εργαστηρίου τυποποίησης μελιού είναι ιδανική λύση για μελισσοκόμους που έχουν 100 ως 600 μελισσοσμήνη.

Η εγκατάσταση και λειτουργία των εργαστηρίων μπορεί να γίνει σε χώρο από 40 τ.μ. τουλάχιστον έως 100 τ.μ., σύμφωνα με την παραγωγή, εφόσον βρίσκονται σε επαρχιακές πόλεις ή κωμοπόλεις, οι διαδικασίες παραγωγής απαιτούν απλές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, και τα προϊόντα τους διαθέτονται χονδρικώς, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, σε καταστήματα λιανικής πώλησης αποκλειστικά της περιοχής τους.

Οι άδειες που απαιτούνται (άδεια ίδρυσης, λειτουργίας και αριθμός έγκρισης) για να λειτουργήσουν οι τυποποιητικές μονάδες μελιού εκδίδονται από τις Περιφέρειες (πρώην Νομαρχίες) και συγκεκριμένα από το Τμήμα Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

Για την έκδοση της άδειας απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων και η άδεια εγκατάστασης από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. Η άδεια χωρίζεται σε δύο στάδια: την άδεια εγκατάστασης και την άδεια λειτουργίας. Η άδεια εγκατάστασης εκδίδεται πρώτα και ο επιχειρηματίας έχει τη δυνατότητα να εγκαταστήσει τον εξοπλισμό. Ο εξοπλισμός που απαιτείται για μια τυποποιητική μονάδα είναι:
Μηχανήματα απαραίτητα για τον τρύγο.
Μηχανήματα τυποποίησης όπως: ομογενοποιητές μελιού (μηχανήματα που αναμειγνύουν διάφορα είδη μελιού), γεμιστικά δοχείων μελιού, ετικετέζα, κλειστικά δοχείων.
Εργαλεία και συσκευές όπως: ξηραντήριο γύρης, αντλία βασιλικού πολτού κ.ά.
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν για την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας είναι, εκτός από την αίτηση με τα στοιχεία της επιχείρησης, τοπογραφικό οικοπέδου, κάτοψη των εγκαταστάσεων με λεπτομερή απεικόνιση και περιγραφή των χώρων:
Τεχνική περιγραφή του εξοπλισμού, με μνεία στη δυναμικότητα και την απαρίθμηση των μηχανημάτων και της τοποθέτησής τους στον χώρο.
Περιγραφή παραγωγικής διαδικασίας, με μνεία στην ημερήσια δυναμικότητα, στις γραμμές παραγωγής και στο είδος της πρώτης ύλης και των τελικών προϊόντων. Μελέτη και εφαρμογή συστήματος HACCP.
Μελέτη, έγκριση περιβαλλοντικών όρων.
Αδεια διάθεσης λυμάτων.
Βεβαίωση χρήσης χώρου (από την Πολεοδομία).

Αφού εγκριθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, στη συνέχεια απαιτείται η έγκριση κωδικού αριθμού της εγκατάστασης που δίνεται από τον ΕΦΕΤ.

Δεύτερη σε αριθμό κυψελών στην Ευρωπαϊκή Ενωση η Ελλάδα

Η μελισσοκομία αποτελεί σήμερα έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της πρωτογενούς παραγωγής για τη χώρα μας, η οποία είναι δεύτερη σε αριθμό κυψελών στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στον κλάδο της μελισσοκομίας απασχολούνται περί τους 23.000 μελισσοκόμους. Περίπου 5.000 από αυτούς κατέχουν περισσότερες από 150 κυψέλες και θεωρούνται ως επαγγελματίες μελισσοκόμοι.
Agrotika
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...