ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΙ ''ΛΗΘΑΙΟΝ'' . ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ....ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ - ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΑΣ - ΤΙΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΑΣ ΣΤΟ --//-- meli.li8aion@hotmail.com τηλ.6936804606

Τρίτη, 13 Αυγούστου 2013

1,2 EKAT.EΥΡΩ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ.

Ποσο 1,2 εκατ. ευρώ δίνει το πρόγραμμα για τη λειτουργία των Κέντρων Μελισσοκομίας του έτους 2013, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανάσιου Τσαυτάρη.


Δικαιούχοι του προγράμματος είναι 16 φορείς, μεταξύ των οποίων και η ΠΑΣΕΓΕΣ.
Να σημειωθεί ότι οι παραπάνω φορείς είναι δικαιούχοι, μόνο εφόσον αποδέχονται την φιλοξενία και λειτουργία των Κέντρων Μελισσοκομίας ή του γραφείου της ΟΜΣΕ, κατά περίπτωση, στις εγκαταστάσεις τους, δεσμεύονται για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία τους και αποδέχονται και τηρούν πιστά τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας.
Αναλυτικότερα στην απόφαση αναφέρονται τα εξής:   
 Άρθρο 1

Σκοπός
Σε εφαρμογή του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 742/1425/63982/28.05.2013 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1325Β΄), εγκρίνεται για την υλοποίηση της δράσης 1.1 «Λειτουργία Κέντρων Μελισσοκομίας» έτους 2013 συνολικά το ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.200.000 ευρώ), το οποίο κατανέμεται ως εξής:
Κέντρο Μελισσοκομίας
Ύψος Επιχορήγησης
 (σε ευρώ)
1.       Αττικής
82.615,74
2.       Πειραιά και Κυκλάδων
85.300,00
3.       Κεντρικής Μακεδονίας
113.100,00
4.       Δυτικής Μακεδονίας
66.707,28
5.       Θράκης
79.909,36
6.       Θεσσαλίας
84.100,00
7.       Στερεάς Ελλάδας
84.100,00
8.       Ηπείρου και Αιτωλοακαρνανίας
74.000,00
9.       Δυτικής Ελλάδας
63.494,26
10.   Πελοποννήσου
42.747,66
11.   Κρήτης
73.071,93
12.   Χαλκιδικής
109.223,78
13.   Βορείου Αιγαίου
50.264,40
14.   Δωδεκανήσου
77.078,13
15.   Θάσου και Καβάλας
36.600,00
16.   Γραφείο ΟΜΣΕ
77.687,46
ΣΥΝΟΛΟ:
1.200.000,00


Το εν λόγω ποσό θα βαρύνει κατά 50% το ΕΓΓΠΕ − Τμήμα Εγγυήσεων και κατά 50% τον Τακτικό Προϋπολογισμό του ΥπΑΑΤ (ΚΑΕ 5423. Φ29−110) και κατανέμεται στους δικαιούχους σύμφωνα με το συνημμένο Παράρτημα II της παρούσας.
Σε περίπτωση υπέρβασης του ύψους της ως άνω εγκριθείσας δαπάνης, είτε συνολικά είτε ανά είδος δαπάνης, όπως φαίνεται στο Παράρτημα II της παρούσας, το επιπλέον ποσό βαρύνει τον δικαιούχο φορέα.
Σε περίπτωση που η πραγματοποιηθείσα δαπάνη υπολείπεται της ως άνω εγκριθείσας, ο δικαιούχος λαμβάνει το ποσό που έχει δαπανήσει, έστω κι αν αυτό είναι μικρότερο της εγκριθείσας δαπάνης. 1.2 Σε εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 742/1425/63982/28.05.2013 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1325Β΄), καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι έλεγχοι, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία επιχορήγησης της δράσης 1.1 «Λειτουργία Κέντρων Μελισσοκομίας» για το έτος 2013.

Άρθρο 2

Δικαιούχοι
Για τις ανάγκες εφαρμογής της παρούσας ως δικαιούχοι φορείς ορίζονται:
• η ΠΑΣΕΓΕΣ με έδρα την Αθήνα, για τη λειτουργία του Κέντρου Μελισσοκομίας Αττικής
• η Κοινοπραξία Μελισσοκομικών Συνεταιρισμών Ελλάδας (ΚΜΣΕ), όπως μετονομάστηκε από 21/12/2012 σε Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό Ελλάδας, με έδρα τα Βασιλικά Θεσσαλονίκης, για τη λειτουργία του Κέντρου Μελισσοκομίας Κεντρικής Μακεδονίας,
• η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Κυκλάδων με έδρα τον Πειραιά, για τη λειτουργία του Κέντρου Μελισσοκομίας Πειραιώς και Κυκλάδων,
• ο Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Έβρου με έδρα την Αλεξανδρούπολη, για τη λειτουργία του Κέντρου Μελισσοκομίας Θράκης,
• ο Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Βόλου με έδρα τον Βόλο, για τη λειτουργία του Κέντρου Μελισσοκομίας Θεσσαλίας,
• ο Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Χαλκίδας «Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ» με έδρα τη Χαλκίδα, για τη λειτουργία του Κέντρου Μελισσοκομίας Στερεάς Ελλάδας,
• ο Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Αιτωλοακαρνανίας με έδρα το Αγρίνιο, για τη λειτουργία του Κέντρου Μελισσοκομίας Ηπείρου και Αιτωλοακαρνανίας,
• ο Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Πάτρας με έδρα την Πάτρα, για τη λειτουργία του Κέντρου Μελισσοκομίας Δυτικής Ελλάδας,
• ο Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Αρκαδίας με έδρα την Τρίπολη, για τη λειτουργία του Κέντρου Μελισσοκομίας Πελοποννήσου,
• ο Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Ηρακλείου με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, για τη λειτουργία του Κέντρου Μελισσοκομίας Κρήτης,
• ο Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Νικητής με έδρα τη Νικήτη Χαλκιδικής, για τη λειτουργία του Κέντρου Μελισσοκομίας Χαλκιδικής,
• ο Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Λέσβου με έδρα τα Αλυφαντά Λέσβου, για τη λειτουργία του Κέντρου Μελισσοκομίας Βορείου Αιγαίου,
• ο Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Εδέσσης με έδρα την Έδεσσα, για τη λειτουργία του Κέντρου Μελισσοκομίας Δυτικής Μακεδονίας,
• ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Θυμαρίσιου Μελιού επαρχείας Καλύμνου «Ο ΘΥΜΑΡΙΤΗΣ» με έδρα την Κάλυμνο, για τη λειτουργία του Κέντρου Μελισσοκομίας Δωδεκανήσου,
• ο Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Θάσου με έδρα τον Πρίνο Θάσου, για τη λειτουργία του Κέντρου Μελισσοκομίας Θάσου και Καβάλας
• η Ομοσπονδία Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδας (ΟΜΣΕ) με έδρα τη Λάρισα, για τη λειτουργία του γραφείου ΟΜΣΕ.
Όλοι οι παραπάνω φορείς είναι δικαιούχοι, μόνο εφόσον αυτοί:
α) αποδέχονται την φιλοξενία και λειτουργία των Κέντρων Μελισσοκομίας ή του γραφείου της ΟΜΣΕ, κατά περίπτωση, στις εγκαταστάσεις τους,
β) δεσμεύονται για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία τους,
γ) αποδέχονται και τηρούν πιστά τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας.
Οποτεδήποτε προκύψει ασυνέπεια των δικαιούχων ως προς την τήρηση των υποχρεώσεων τους, όπως αυτές αναφέρονται παραπάνω, αυτομάτως λύεται η συνεργασία μεταξύ του ΥπΑΑΤ και του δικαιούχου φορέα.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...