ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΙ ''ΛΗΘΑΙΟΝ'' . ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ....ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ - ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΑΣ - ΤΙΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΑΣ ΣΤΟ --//-- meli.li8aion@hotmail.com τηλ.6936804606

Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2013

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Το Κέντρο Μελισσοκομίας Θεσσαλίας ανακοινώνει ότι προκειμένου να διευκολυνθεί η υλοποίηση των δράσεων «αντικατάσταση κυψελών» και 


«οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» έτους 2013 οι ενδιαφερόμενοι μελισσοκόμοι πρέπει να έχουν υπόψη:
Οι αιτήσεις, θα πρέπει να συνοδεύονται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1.      Φωτοαντίγραφο θεωρημένου (σε ισχύ) μελισσοκομικού βιβλιαρίου, νομίμως επικυρωμένου.
2.      Φωτοαντίγραφο του εντύπου Ε1 (ή Ε3 για επιτηδευματίες) της πιο πρόσφατης φορολογικής δήλωσης εισοδήματος, νομίμως επικυρωμένου, από την οποία να προκύπτει η παραλαβή της εν λόγω δήλωσης από υπάλληλο της αρμόδιας ΔΟΥ
           Στην περίπτωση υποβολής της παραπάνω δήλωσης εισοδήματος στην αρμόδια         ΔΟΥ ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονικά, ο αιτών οφείλει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία αποστολής της.
3.      Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας ενός βιβλιαρίου τραπέζης.
4.      Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 (το κείμενο της οποίας θα σας δίνεται).

Στην περίπτωση που η αίτηση αφορά στη «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας», υποβάλλονται επιπλέον:
1.      φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου ΟΓΑ, από όπου προκύπτουν τα στοιχεία του δικαιούχου, καθώς και της σελίδας θεώρησης, από όπου  προκύπτει ότι το βιβλιάριο αυτό είναι σε ισχύ.
2.      φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του ΦΙΧ, εφόσον αυτό χρησιμοποιηθεί για την μεταφορά  των κυψελών.
3.      Βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Η παραλαβή των αιτήσεων θα ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα μετά τη δημοσίευση της σχετικής  υπουργικής απόφασης, για το οποίο θα ενημερωθείτε σχετικά.
Η αίτηση είναι κοινή για τις δύο δράσεις και μπορεί να υποβληθεί με συστημένη ταχυδρομική επιστολή προς το Κέντρο Μελισσοκομίας ή απευθείας στους γεωπόνους του Κέντρου Μελισσοκομίας οι οποίοι θα βρίσκονται στις έδρες των νομών σε ημερομηνίες οι οποίες θα σας ανακοινωθούν.
Για πληροφορίες να απευθύνεστε στο Κέντρο Μελισσοκομίας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2421032946.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...