ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΙ ''ΛΗΘΑΙΟΝ'' . ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ....ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ - ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΑΣ - ΤΙΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΑΣ ΣΤΟ --//-- meli.li8aion@hotmail.com τηλ.6936804606

Σάββατο, 7 Ιουλίου 2012

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ.


Τα ποσά της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 17 κράτη μέλη (μεταξύ αυτών και της Ελλάδας με 109.931 ευρώ) με σκοπό την υποστήριξη των εθελοντικών μελετών επιτήρησης που αφορούν τις απώλειες στις αποικίες μελισσών καθορίστηκαν με εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.


 Ειδικότερα, σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η κατάσταση έχει ως εξής:
· Στην σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την υγεία των μελισσών περιγράφονται οι ενέργειες που έχει ήδη αναλάβει η Επιτροπή και βρίσκονται σε εξέλιξη όσον αφορά την υγεία των μελισσών στην ΕΕ. Το κύριο θέμα που εξετάζεται στην ανακοίνωση είναι η αυξημένη θνησιμότητα των μελισσών που παρατηρείται σε παγκόσμιο επίπεδο.
· Το 2009 η μελέτη της EFSA «Θνησιμότητα των μελισσών και επιτήρηση των μελισσών στην Ευρώπη» κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα συστήματα επιτήρησης στην ΕΕ είναι, σε γενικές γραμμές, ισχνά και ότι δεν υπάρχουν στοιχεία σε επίπεδο κρατών μελών, ούτε συγκρίσιμα στοιχεία σε επίπεδο ΕΕ.
· Προκειμένου να βελτιωθεί η διαθεσιμότητα των στοιχείων σχετικά με τη θνησιμότητα των μελισσών, κρίνεται σκόπιμο να παρασχεθεί βοήθεια και υποστήριξη σε ορισμένες μελέτες επιτήρησης των κρατών μελών που αφορούν τις απώλειες μελισσών.
· Στην εκτελεστική απόφαση 2011/881/ΕΕ της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2011, για την έγκριση της χρηματοδοτικής απόφασης με σκοπό την υποστήριξη εθελοντικών μελετών επιτήρησης σχετικά με τις απώλειες στις αποικίες μελισσών καθορίστηκε το ποσό των 3 750 000 ευρώ ως συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υλοποίηση των μελετών επιτήρησης που αφορούν τις απώλειες στις αποικίες μελισσών.
· Το εργαστήριο αναφοράς της ΕΕ (ΕΑΕΕ) για την υγεία των μελισσών παρουσίασε το έγγραφο «Βάση του σχεδίου επιτήρησης σχετικά με τις απώλειες στις αποικίες μελισσών», το οποίο παρέχει οδηγίες στα κράτη μέλη για την εκπόνηση των δικών τους μελετών επιτήρησης.
· Τα κράτη μέλη κλήθηκαν να διαβιβάσουν στην Επιτροπή τα προγράμματά τους για τις μελέτες επιτήρησης με βάση το προαναφερθέν τεχνικό έγγραφο του ΕΑΕΕ για την υγεία των μελισσών. Είκοσι κράτη μέλη διαβίβασαν τις προτάσεις τους για τις μελέτες επιτήρησης. Οι προτάσεις αυτές υποβλήθηκαν σε τεχνική και οικονομική αξιολόγηση με σκοπό να διαπιστωθεί η συμμόρφωσή τους με το τεχνικό έγγραφο «Βάση του σχεδίου επιτήρησης σχετικά με τις απώλειες των αποικιών μελισσών».
· Το Βέλγιο, η Δανία, η Γερμανία, η Εσθονία, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Σλοβακία, η Φινλανδία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο εκπόνησαν προγράμματα για μελέτες επιτήρησης σχετικά με τις απώλειες στις αποικίες μελισσών σύμφωνα με το τεχνικό έγγραφο «Βάση του σχεδίου επιτήρησης σχετικά με τις απώλειες των αποικιών μελισσών» και έχουν ζητήσει τη χρηματοδοτική υποστήριξη της ΕΕ.
· Πρέπει να χορηγηθεί χρηματοδοτική συνδρομή  στα εθελοντικά προγράμματα για μελέτες επιτήρησης σχετικά με τις απώλειες στις αποικίες μελισσών που υλοποιήθηκαν από το Βέλγιο, τη Δανία, τη Γερμανία, την Εσθονία, την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Σλοβακία, τη Φινλανδία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.
· Προϋπόθεση για την καταβολή της χρηματοδοτικής συνδρομής είναι να έχουν πραγματοποιηθεί τα προβλεπόμενα προγράμματα για μελέτες επιτήρησης και οι αρχές να καταθέσουν όλα τα αναγκαία στοιχεία στην Επιτροπή και στο εργαστήριο αναφοράς της ΕΕ για την υγεία των μελισσών.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...