ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΙ ''ΛΗΘΑΙΟΝ'' . ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ....ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ - ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΑΣ - ΤΙΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΑΣ ΣΤΟ --//-- meli.li8aion@hotmail.com τηλ.6936804606

Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2012

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΙΔΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ.


Σημαντικές ανεπάρκειες στο σύστημα ελέγχου της βιολογικής παραγωγής διαπιστώνει το Ελεγκτικό Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε έκθεσή του που δόθηκε στη δημοσιότητα στις 27 Ιουνίου. 
Η ευρωπαϊκή αγορά βιολογικών προϊόντων ανέρχεται σε 20 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως και υπολογίζεται ότι αντιστοιχεί στο 1,5 % της συνολικής αγοράς.


Το Συνέδριο εντόπισε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι αρμόδιες αρχές δεν εκπληρώνουν επαρκώς τον εποπτικό ρόλο τους επί των φορέων ελέγχου. Όπως τονίζει στην έκθεσή του οι αδυναμίες που ήλθαν στο φως με τον έλεγχό του πρέπει να αποκατασταθούν προκειμένου να διασφαλιστεί επαρκώς η αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος και να εξασφαλιστεί ότι δεν υπονομεύεται η εμπιστοσύνη των καταναλωτών. 
Όπως επισημαίνει «η αγορά βιολογικών προϊόντων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. 
Ως εκ τούτου, σκοπός της νομοθεσίας της ΕΕ είναι να εξασφαλίζεται η βεβαιότητα των καταναλωτών ότι αγοράζουν όντως βιολογικά προϊόντα όταν αυτά φέρουν την αντίστοιχη επισήμανση
Το σύστημα των ελέγχων που θεσπίζεται σύμφωνα με τη νομοθεσία αποσκοπεί στην εξακρίβωση και πιστοποίηση της ορθής εφαρμογής των κανόνων βιολογικής παραγωγής από κάθε επιχείρηση της αλυσίδας εφοδιασμού».
Ακόμα το Ελεγκτικό Συνέδριο υποστηρίζει ότι «oι περιορισμοί στη χρήση χημικών και άλλων ουσιών είναι βασική προϋπόθεση των μεθόδων βιολογικής παραγωγής. 
Οι έλεγχοι καταλοίπων μπορεί να παρέχουν αποδείξεις, σε περίπτωση αμφιβολίας, σχετικά με τη χρήση μη επιτρεπόμενων ουσιών, όπως απαγορευμένων φυτοφαρμάκων, ΓΤΟ, πρόσθετων τροφίμων ή φαρμακευτικών προϊόντων.
 Οι έλεγχοι καταλοίπων είναι ένα από τα εργαλεία που πρέπει να χρησιμοποιούνται από τους φορείς ελέγχου, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι επιχειρήσεις τηρούν τους κανόνες παραγωγής που ορίζονται στους διάφορους κανονισμούς.
 Οι ισχύοντες κανονισμοί δεν προβλέπουν ελάχιστο αριθμό εργαστηριακών δοκιμών που πρέπει να πραγματοποιούνται, αλλά απαιτούν τη διεξαγωγή ελέγχου μόνο σε περίπτωση που υπάρχουν υπόνοιες για χρήση μη επιτρεπόμενων προϊόντων στη βιολογική παραγωγή. 
Κατά συνέπεια, οι φορείς ελέγχου ερμηνεύουν διαφορετικά κάθε περίπτωση υπόνοιας και χρησιμοποιούν το εν λόγω εργαλείο με διαφορετικό τρόπο». 

Το Ελεγκτικό Συνέδριο
επισημαίνει ακόμα ότι, μολονότι τούτο δεν απαιτείται από τους κανονισμούς, η εναλλαγή επιθεωρητών είναι μια πρακτική ορθής διαχείρισης για τους φορείς ελέγχου, η οποία περιορίζει τον κίνδυνο ανάπτυξης υπερβολικής οικειότητας μεταξύ του επιθεωρητή και της επιχείρησης. 
Τα αποτελέσματα του ελέγχου, εντούτοις, καταδεικνύουν ότι μόνο τέσσερις από τους 12 φορείς ελέγχου όπου πραγματοποιήθηκε επίσκεψη είχαν καθορισμένες διαδικασίες για την εναλλαγή επιθεωρητών. 
Για παράδειγμα, στην Ιταλία, ένας εκ των φορέων ελέγχου στον οποίο πραγματοποιήθηκε επίσκεψη δεν επέβαλε υποχρεωτική εναλλαγή των επιθεωρητών του μετά την πάροδο ορισμένων ετών, παρά την προειδοποίηση που έλαβε το 2009 από μία από τις αρμόδιες αρχές της οικείας περιοχής στο πλαίσιο των εποπτικών δραστηριοτήτων της. Ο φορέας ελέγχου επισήμανε ότι επί του παρόντος βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες με σκοπό την καθιέρωση της εναλλαγής επιθεωρητών (για παράδειγμα, ανά τετραετία). 
Τέλος σημειώνονται ανεπάρκειες και στο σύστημα ελέγχου των βιολογικών προϊόντων που εισάγονται από τρίτες χώρες.
Αγροτικα
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...