ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΙ ''ΛΗΘΑΙΟΝ'' . ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ....ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ - ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΑΣ - ΤΙΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΑΣ ΣΤΟ --//-- meli.li8aion@hotmail.com τηλ.6936804606

Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2012

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΝΤ/ΣΗΣ ΚΥΨΕΛΩΝ.


  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
  ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΠΑ
  Τμήμα Μελισσοκομίας - Σηροτροφίας
  Πληροφορίες: Μιχ. Ρισσάκη 
  Τηλ.: 210 527 16 30
  fax: 210 212 56 93


    Αθήνα, 15/06/2012


   Αρ. Πρωτ: 2004/68662
ΠΡΟΣ: ως Πίνακας Διανομής      
        ΘΕΜΑ: «Καθορισμός του ποσοστού αντικατάστασης ανά κατηγορία δικαιούχων, στο πλαίσιο υλοποίησης της αριθμ.1449/52532/04-05-2012 απόφασης αναφορικά με τη δράση 3.1 “Αντικατάσταση κυψελών” για το έτος 2012»

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1.     Τις διατάξεις:
α) της αριθμ.736/1194/41458/03-04-2012 (Β΄ 1177) ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Ανάπτυξης - Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση των ενεργειών του προγράμματος  βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας έτους 2012», όπως τροποποιείται και ισχύει.......

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


Καθορίζουμε το ποσοστό αντικατάστασης των κυψελών της δράσης 3.1 «Αντικατάσταση κυψελών» για το έτος 2012 ως ακολούθως:

§  για κατόχους μέχρι και 149 μελισσοσμηνών, το ποσοστό αντικατάστασης καθορίζεται σε 6,04%
§  για κατόχους από 150 μελισσοσμήνη και άνω, το ποσοστό αντικατάστασης καθορίζεται σε 7,12%
Στην περίπτωση που, από την εφαρμογή του ως άνω ορισθέντα ποσοστού αντικατάστασης, δεν προκύπτει ακέραιος αριθμός επιλέξιμων κυψελών για κάποιον δικαιούχο, ο εν λόγω αριθμός στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό ως ακολούθως:
§  για αριθμό επιλέξιμων κυψελών φέροντα δεκαδική υποδιαίρεση μικρότερη του 0,50 ο αριθμός των επιλέξιμων κυψελών στρογγυλοποιείται στον αμέσως προηγούμενο ακέραιο αριθμό
§  για αριθμό επιλέξιμων κυψελών φέροντα δεκαδική υποδιαίρεση μεγαλύτερη ή ίση του 0,50 ο αριθμός των επιλέξιμων κυψελών στρογγυλοποιείται στον αμέσως επόμενο ακέραιο αριθμό.


Ο αριθμός των επιλέξιμων κυψελών αντικατάστασης σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει αυτόν που είχε δηλωθεί από τον ενδιαφερόμενο κατά την υποβολή της αίτησης.
     


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...