ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΙ ''ΛΗΘΑΙΟΝ'' . ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ....ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ - ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΑΣ - ΤΙΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΑΣ ΣΤΟ --//-- meli.li8aion@hotmail.com τηλ.6936804606

Τετάρτη, 9 Μαΐου 2012

OΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ.


Η κατάρτιση και υποβολή Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων, στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και προστασίας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος είναι το κύριο έργο της Επιτροπής, που συστήνεται με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Σκανδαλίδη.
Η επιτροπή αποτελείται από 22 μέλη, σύμφωνα με 


την απόφαση με αριθμ. 257/45918 και θέμα: «Σύσταση Επιτροπής υποβολής πρότασης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων».
Πιο αναλυτικά, όπως ορίζει η απόφαση:

1. Συνιστάται στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Επιτροπή υποβολής πρότασης Εθνικού Σχεδίου Δράσης (ΕΣΔ) για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων, η οποία συγκροτείται από τα ακόλουθα μέλη:
α) Τον Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του.
β) Τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως τακτικό μέλος, με τον αναπληρωτή του.
γ) Δύο υπαλλήλους κλάδου ΠΕ της Δ/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως τακτικά μέλη, με τους αναπληρωτές τους.
δ) Ένα υπάλληλο κλάδου ΠΕ της Δ/νσης Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως τακτικό μέλος, με τον αναπληρωτή του.
ε) Δύο υπαλλήλους κλάδου ΠΕ από το ΜπενάκειοΦυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, ως τακτικά μέλη, με τους αναπληρωτές τους.
στ) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κλάδου Ιατρών, ως τακτικό μέλος, με τον αναπληρωτή του.
ζ) Έναν υπάλληλο κλάδου ΠΕ της Διεύθυνσης Προστασίας της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή του Γραφείου Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ως τακτικό μέλος, με τον αναπληρωτή του.
η) Ένα επιστήμονα με ειδικές γνώσεις, εκπρόσωπο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ως τακτικό μέλος, με τον αναπληρωτή του.
θ) Ένα επιστήμονα με ειδικές γνώσεις, εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Επαγγελματιών Γεωπόνων, ως τακτικό μέλος, με τον αναπληρωτή του.
ι) Έναν εκπρόσωπο του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, ως τακτικό μέλος, με τον αναπληρωτή του.
ια) Έναν εκπρόσωπο της Γενικής Συνομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδας (ΓΕΣΑΣΕ), ως τακτικό μέλος, με τον αναπληρωτή του.
ιβ) Έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ), ως τακτικό μέλος, με τον αναπληρωτή του.
ιγ) Έναν εκπρόσωπο της Συνομοσπονδίας Δημοκρατικών Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδος (ΣΥΔΑΣΕ), ως τακτικό μέλος, με τον αναπληρωτή του.
ιδ) Έναν εκπρόσωπο της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος (ΟΚΕ), ως τακτικό μέλος με τον αναπληρωτή του.
ιε) Δύο κοινούς εκπρόσωπους από τους κατόχους εγκρίσεων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που κυκλοφορούν στην χώρα μας, ως τακτικά μέλη, με τους αναπληρωτές τους.
ιστ) Έναν εκπρόσωπο του WWF Ελλάς, ως τακτικό μέλος με τον αναπληρωτή του.
ιζ) Έναν εκπρόσωπο του Ελληνικού Γραφείου της Greenpeace, ως τακτικό μέλος με τον αναπληρωτή του.
ιη) Έναν κοινό εκπρόσωπο των καταναλωτικών οργανώσεων, ως τακτικό μέλος με τον αναπληρωτή του.
ιθ) Έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, ως τακτικό μέλος με τον αναπληρωτή του.
2. Έργο της επιτροπής είναι η υποβολή Εθνικού Σχεδίου Δράσης με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...