ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΙ ''ΛΗΘΑΙΟΝ'' . ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ....ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ - ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΑΣ - ΤΙΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΑΣ ΣΤΟ --//-- meli.li8aion@hotmail.com τηλ.6936804606

Τρίτη, 29 Μαΐου 2012

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΓΑ.


Τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ο ασφαλισμένος στον ΟΓΑ, προκειμένου να εκτυπώσει Βεβαίωση για οποιαδήποτε φορολογική χρήση περιγράφει αναλυτικά ο Οργανισμός. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η εκτύπωση της Βεβαίωσης είναι δυνατή μόνο με την συμπλήρωση του ΑΜΚΑ και του Αριθμού Μητρώου (ΑΜ ΟΓΑ) του ασφαλισμένου.
Όπως αναφέρει ο Οργανισμός, αν ο ΑΜΚΑ δεν είναι καταχωρημένος στο σύστημα του ΟΓΑ ή δεν έχει καταχωρηθεί ο σωστός ΑΜΚΑ, τότε ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να απευθυνθεί στον αρμόδιο ανταποκριτή του ΟΓΑ με την κάρτα τού ΑΜΚΑ ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο ΑΜΚΑ (π.χ. βεβαίωση ΚΕΠ), καθώς και με οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο ΑΦΜ του (φορολογική δήλωση ή εκκαθαριστικό σημείωμα).
Οδηγίες χρήσηςΗ διαδικτυακή εφαρμογή (web application) επιτρέπει την εκτύπωση των Βεβαιώσεων καταβολής εισφορών για φορολογική χρήση, απευθείας από τους ενδιαφερόμενους Ασφαλισμένους του Κλάδου Κυρίας Ασφάλισης του ΟΓΑ, μέσω του ιστότοπου (web site) του ΟΓΑ.
Προϋποθέσεις χρήσης της εφαρμογής
Για τη χρήση της εφαρμογής, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει διαθέσιμες τις εξής πληροφορίες:
- τον ΑΜΚΑ του
- τον Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου του ΟΓΑ (ΑΜ ΟΓΑ)
- τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου του (ΑΦΜ)
Ο ΑΜΚΑ αποτελείται από 11 αριθμούς και θα πρέπει προηγουμένως να έχει δηλωθεί στον ΟΓΑ από τον ασφαλισμένο. Αν ο ΑΜΚΑ δεν έχει δηλωθεί και συνεπώς δεν υπάρχει στα συστήματα του ΟΓΑ, τότε δεν θα είναι δυνατή η εκτύπωση της βεβαίωσης μέσω του ιστότοπου του ΟΓΑ.
Σε αυτή την περίπτωση ο Ασφαλισμένος, για την παραλαβή της βεβαίωσης, θα πρέπει να απευθυνθεί στον αρμόδιο Ανταποκριτή του ΟΓΑ με την κάρτα τού ΑΜΚΑ ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο ΑΜΚΑ (π.χ. βεβαίωση ΚΕΠ), καθώς και με οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο ΑΦΜ του (φορολογική δήλωση ή εκκαθαριστικό σημείωμα)
Ο Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜ ΟΓΑ) αποτελείται από 12 αριθμούς. Για τον ακριβή Αριθμό Μητρώου ο χρήστης της εφαρμογής θα πρέπει να συμβουλευτεί ένα πρόσφατο ειδοποιητήριο καταβολής εισφορών του ΟΓΑ για τον Ασφαλισμένο.
Για την εκτύπωση της Βεβαίωσης για Φορολογική Χρήση, ο χρήστης της εφαρμογής θα πρέπει να ακολουθήσει 3 βήματα, όπως αυτά περιγράφονται.

Βρείτε εδώ όλη τη Διαδικασία εκτύπωσης βεβαίωσης του ΟΓΑ για φορολογική χρήση.pdf


Η ανακοίνωση του ΟΓΑΜόνο διαδικτυακά θα εκδίδονται πλέον οι βεβαιώσεις για φορολογική χρήση των αυτοτελώς απασχολούμενων ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης, σχετικά με τις καταβληθείσες εισφορές, και δεν θα αποστέλλονται στους ασφαλισμένους, από το τρέχον οικονομικό έτος, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΓΑ. 

Ο Οργανισμός παραθέτει σχετικές οδηγίες για την εκτύπωση των βεβαιώσεων:

1. Οδηγίες για την εκτύπωση της βεβαίωσης από τον απασχολούμενο.
Οι ενδιαφερόμενοι ασφαλισμένοι θα πρέπει να μεταβούν στον ιστότοπο (web site) του ΟΓΑ, στη διεύθυνση www . oga . gr . Στην κεντρική σελίδα του ιστοτόπου, αριστερά, υπάρχει ευδιάκριτη παραπομπή (link), η οποία οδηγεί στην εφαρμογή της εκτύπωσης των βεβαιώσεων για φορολογική χρήση του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης. Για την είσοδο στην εφαρμογή, θα πρέπει να πληκτρολογηθεί ο Α.Μ.Κ.Α. και ο Αριθμός Μητρώου ασφαλισμένου (Α.Μ.) του ΟΓΑ.
Στη συνέχεια, θα πρέπει να δηλωθεί και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του ασφαλισμένου. Σε περίπτωση που ο Α.Φ.Μ. υπάρχει καταχωρημένος στο σύστημα του ΟΓΑ, τότε απλά θα πρέπει, με βάση οποιαδήποτε φορολογική δήλωση ή εκκαθαριστικό σημείωμα, να επιβεβαιωθεί η ορθότητά του. Μετά την επιβεβαίωση του Α.Φ.Μ., θα καθίσταται δυνατή η εκτύπωση της βεβαίωσης σε μορφή PDF ή HTML.
Αν ο Α.Φ.Μ. δεν έχει καταχωρηθεί στο σύστημα του ΟΓΑ ή έχει καταχωρηθεί λανθασμένα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει, με βάση τη φορολογική δήλωση ή το εκκαθαριστικό σημείωμά τους, να καταχωρήσουν τον ορθό Α.Φ.Μ. στο αντίστοιχο πεδίο.
Επισημαίνουμε ότι, αν ο Α.Φ.Μ. του ασφαλισμένου δεν είναι ο σωστός, από το επόμενο οικονομικό έτος δεν θα είναι δυνατή η έκδοση της βεβαίωσης.
Στην περίπτωση που ο Α.Μ.Κ.Α. του ασφαλισμένου δεν έχει καταχωρηθεί στο σύστημα του ΟΓΑ ή έχει καταχωρηθεί λανθασμένα, τότε ο ενδιαφερόμενος θα ενημερωθεί από την εφαρμογή ότι δεν είναι δυνατή η εκτύπωση βεβαίωσης από τον ιστότοπο του ΟΓΑ και ότι αυτή μπορεί να εκδοθεί μόνο από τον αρμόδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ.
2. Οδηγίες για την καταχώρηση Α.Μ.Κ.Α. και την εκτύπωση της βεβαίωσης από τον Ανταποκριτή ΟΓΑ.
Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να απευθυνθεί στον αρμόδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ απαραιτήτως με τον Α.Μ.Κ.Α. του (οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο, όπως βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α., αυτοκόλλητο κλπ.) και τον ΑΦΜ του (φορολογική δήλωση ή εκκαθαριστικό σημείωμα). Αν δεν έχει Α.Μ.Κ.Α. – ή δεν τον γνωρίζει – θα πρέπει οπωσδήποτε να απευθυνθεί, προηγουμένως, σε οποιοδήποτε ΚΕΠ ή ΚΕΑ για να λάβει βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α.
Ο Ανταποκριτής ΟΓΑ, μέσω της εφαρμογής των Ανταποκριτών, προχωρεί στις ακόλουθες ενέργειες για την έκδοση της Βεβαίωσης:
Επιλέγει από την «Εφαρμογή Ανταποκριτών» την υπηρεσία «Βεβαίωση Εισφορών για Φορολογική Χρήση». Αφού κάνει αναζήτηση με τον Α.Μ. ΟΓΑ του ασφαλισμένου και επιβεβαιώσει την ορθότητα των εμφανιζόμενων στοιχείων του ασφαλισμένου, με βάση την προσκομιζόμενη βεβαίωση του Α.Μ.Κ.Α. καταχωρεί τον Α.Μ.Κ.Α. στο αντίστοιχο πεδίο και με βάση τη φορολογική δήλωση ή το εκκαθαριστικό σημείωμα του ασφαλισμένου επιβεβαιώνει ότι ο Α.Φ.Μ. που τυχόν εμφανίζεται είναι ο σωστός.
Διαφορετικά, θα πρέπει να προβεί στη διόρθωσή του ή την καταχώρησή του σε περίπτωση που δεν είναι ήδη καταχωρημένος. Κατόπιν των ανωτέρω, θα είναι δυνατή η εκτύπωση της βεβαίωσης σε μορφή PDF ή HTML.

Η βεβαίωση εκδίδεται άπαξ και φέρει μοναδικό Αριθμό Πρωτοκόλλου, υπογραφή και σφραγίδα. Επειδή, ωστόσο, ενδέχεται να δημιουργηθεί πρόβλημα κατά την εκτύπωση ή να απωλεσθεί η ήδη εκτυπωθείσα, δίνεται, κατ’ εξαίρεση, η δυνατότητα εκτύπωσης και νέας βεβαίωσης. Η νέα βεβαίωση φέρει τα ίδια στοιχεία με την πρωτότυπη (και ίδιο μοναδικό Αριθμό Πρωτοκόλλου) αλλά επιπλέον φέρει την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ».
Επισημαίνουμε ότι, κάθε επόμενη εντολή εκτύπωσης βεβαίωσης, πέραν της πρώτης, θα καταγράφεται στο σύστημα του ΟΓΑ.
Στα πλαίσια της υποστήριξης που πάντοτε παρέχετε στους ασφαλισμένους μας και επειδή η έκδοση των εν λόγω βεβαιώσεων γίνεται για πρώτη φορά διαδικτυακά, παρακαλούμε, κατά το δυνατό, να διευκολύνετε τους ασφαλισμένους οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, στην έκδοσή των ως άνω βεβαιώσεων.
Σημειώνουμε ότι για τη χρήση της ανωτέρω υπηρεσίας δεν απαιτείται η δημιουργία νέων ηλεκτρονικών κωδικών πρόσβασης (username και password), αλλά θα πρέπει πάντα να χρησιμοποιείτε τους κωδικούς πρόσβασης που διαθέτετε ήδη και οι οποίοι σας παρέχουν πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες της Εφαρμογής Ανταποκριτών. Όσοι εκ των κ.κ. Ανταποκριτών δεν έχουν εγγραφεί στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΓΑ (διαδικτυακή Εφαρμογή Ανταποκριτών) παρακαλούνται να εγγραφούν άμεσα, μέσω του ιστότοπου του ΟΓΑ. 
Επισημαίνουμε ότι οι εν λόγω βεβαιώσεις δεν εκδίδονται από τα ΚΕΠ, επειδή δεν έχει γίνει πιστοποίηση της ως άνω διαδικασίας.
ΙΙ. Με την ευκαιρία, σας ενημερώνουμε ότι η Μηχανογραφική Υπηρεσία του ΟΓΑ σχεδιάζει ειδική διαδικτυακή εφαρμογή για τον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης, μέσω της οποίας, από τον ιστότοπο (website) του ΟΓΑ (Εφαρμογή Ανταποκριτών), θα παρέχονται σε όλους τους Ανταποκριτές οι ακόλουθες πληροφορίες – δυνατότητες, όσον αφορά στους ασφαλισμένους της αρμοδιότητάς τους:
α) συγκεντρωτική πληροφόρηση για τους ασφαλισμένους της συγκεκριμένης Τοπικής / Δημοτικής Κοινότητας,
β) εξατομικευμένη πληροφόρηση για κάθε ασφαλισμένο του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΟΓΑ και
γ) έκδοση βεβαιώσεων Ασφαλιστικής Ενημερότητας.
Κατόπιν τούτου, θα σταματήσει πλέον η αποστολή προς τους Ανταποκριτές ΟΓΑ, ανά εξάμηνο, των Μητρώων Ασφαλισμένων Κλάδου Κύριας Ασφάλισης – Πινάκων Υποχρέων καταβολής ασφαλιστικής εισφοράς, καθώς και η αποστολή προς τους ασφαλισμένους των μηχανογραφικών βεβαιώσεων Ασφαλιστικής Ενημερότητας που μέχρι τώρα αποστέλλονταν στις αρχές κάθε έτους μαζί με τις βεβαιώσεις για φορολογική χρήση.
Για τη νέα αυτή εφαρμογή θα ενημερωθείτε αναλυτικά με νεότερο έγγραφό μας, όταν ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός της.

Βρείτε εδώ το σχετικό έγγραφο: Βεβαιώσεις οn line για φορολογική χρήση ασφαλισμένων ΟΓΑ.pdf

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...