ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΙ ''ΛΗΘΑΙΟΝ'' . ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ....ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ - ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΑΣ - ΤΙΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΑΣ ΣΤΟ --//-- meli.li8aion@hotmail.com τηλ.6936804606

Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2012

ΑΣ ΤΟ ΔΟΥΜΕ ΠΡΩΤΑ !!!


Η χώρα ή οι χώρες προέλευσης όπου έγινε η συγκομιδή μελιού πρέπει πλέον να αναγράφονται στην επισήμανσή του, σύμφωνα με σχετική κοινή υπουργική απόφαση, η οποία δίνει 3 μήνες περιθώριο συμμόρφωσης για την εμπορία προϊόντων που δεν είναι σύμφωνα με αυτή.


Ωστόσο η εμπορία προϊόντων που δεν είναι σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, αλλά τα οποία είχαν επισημανθεί πριν την παρέλευση 3 μηνών από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στις 25 Ιανουαρίου (ΦΕΚ 19/Β/13-1-2012) επιτρέπεται μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.ο
υφφαρίδειτεου (ΦΕΚ 1


Πιο αναλυτικά, η απόφαση ορίζει τα εξής:
Η χώρα ή οι χώρες προέλευσης όπου έγινε η συγκομιδή πρέπει να αναγράφονται στην επισήμανση».
Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εφαρμόζεται κατά τρόπον ώστε:
• να επιτρέπεται η εμπορία προϊόντων που είναι σύμφωνα με την παρούσα απόφαση
• να απαγορεύεται 3 μήνες μετά από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης η εμπορία προϊόντων που δεν είναι σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.
Άρθρο 1Εγκρίνουμε την απόφαση υπ’ αριθ. 183/2011 του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 14−09−2011 και η οποία έχει ως εξής: «ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Εγκρίνουμε την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 68/2002 απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (Φ.Ε.Κ. 641/Β/23/05.2002) με την οποία εναρμονίσθηκε το άρθρο 67 «Μέλι» του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (Φ.Ε.Κ. 788/
31−12−87) προς τις διατάξεις της οδηγίας 2001/110/Ε.Κ του Συμβουλίου (ΕΕ L 10/12.01. 2002), ως ακολούθως:
«Στο εδάφιο δ της παραγράφου 2 του άρθρου 67 «Μέλι» αντικαθίσταται το σημείο (1) ως εξής:
(1) Η χώρα ή οι χώρες προέλευσης όπου έγινε η συγκομιδή πρέπει να αναγράφονται στην επισήμανση».
Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εφαρμόζεται κατά τρόπον ώστε:
• να επιτρέπεται η εμπορία προϊόντων που είναι σύμφωνα με την παρούσα απόφαση
• να απαγορεύεται 3 μήνες μετά από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης η εμπορία προϊόντων που δεν είναι σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.
Ωστόσο η εμπορία προϊόντων που δεν είναι σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, αλλά τα οποία είχαν επισημανθεί πριν την παρέλευση 3 μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, επιτρέπεται μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μ. ΤΣΙΜΙΔΟΥ Ε. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
Τα μέλη: Μ. Κοντομηνάς, Α. Ψάλτης, Γ. Σιαμαντάς, Θ.Πομόνης, Χ. Παπαχρήστου, Κ. Δημητρίου».
Άρθρο 2Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Διαβάστε εδώ τη σχετική απόφαση:
Αναγραφή της χώρας προέλευσης στο μέλι.pdf

εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...