ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΙ ''ΛΗΘΑΙΟΝ'' . ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ....ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ - ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΑΣ - ΤΙΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΑΣ ΣΤΟ --//-- meli.li8aion@hotmail.com τηλ.6936804606

Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2011

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ∆ΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑρ. Φανή Χατζήνα, Βιολόγος--Αναπληρώτρια Ερευνήτρια, 
Ινστιτούτο Μελισσοκοµίας- ΕΘΙΑΓΕ
Έρευνα χρηματοδοτούμενη από τον KAN 797/04 EE
Ινστιτούτο Μελισσοκοµίας Χαλκιδικής (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.)  
Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας & Εντοµολογίας, Γ.Π.Α. 
Εργαστήριο Τοξικολογικού Ελέγχου Γεωργικών Φαρµάκων, Μπενάκειο
Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο  Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζώων, ΑΠΘ
Εισαγωγή
Το imidacloprid,  ένα νέο-νικοτινοειδές εντοµοκτόνο,  το οποίο εµφανίζεται  µε
διάφορα εµπορικά ονόµατα όπως Admire, Gaucho, Confidor  και Premise  έχει
χρησιµοποιηθεί στην εργασία αυτή ως αντιπτοσωπευτική ουσία της οµάδας του. Το
imidacloprid  έχει χαµηλή τοξικότητα για τον άνθρωπο και είναι περισσότερο
ασφαλές από πολλά οργανοφωσφορικά,  ενώ αντιθέτως είναι ιδιαιτέρως τοξικό για
πολλά  µυζητικά έντοµα. 


 Για αυτούς τους λόγους το imidacloprid  είναι αρκετά
διαδεδοµένο.  Οι  µέλισσες θεωρούνται ευαίσθητες στις τοξικές δράσεις του
imidacloprid. Οι τρόποι µε τους οποίους οι ουσίες αυτές φτάνουν στις µέλισσες είναι
ουσιαστικά τρεις:  Ο κυριότερος  µέσω της διατροφής των  µελισσών  µε γύρη και
νέκταρ, ο δεύτερος µε τη σκόνη που δηµιουργείται κατά τη σπορά και ο τρίτος µέσω
των εξωανθικών νεκταρίων που επισκέπτονται πολλές φορές οι  µέλισσες.  Συνήθως
όµως οι  µεγαλύτερες επιπτώσεις των νευροτοξικών αυτών ουσιών είναι οι
δευτερογενείς επιδράσεις. 


Ποσότητα της ουσίας imidacloprid 0.07-1 νανογραµµάρια
(δισεκατοµµυριοστά) ανά  µέλισσα δηµιουργούν δυσµενείς δευτερογενείς επιδράσεις. 
Η διάρκεια ζωής της  µέλισσας δεν επηρεάζεται αλλά η ποιότητα ζωής της και
επόµενα η παραγωγικότητά της είναι εµφανώς  µειωµένη. Επιπλέον  µελέτες Γάλλων
ερευνητών (Suchail  et al, 2001; Halm  et al., 2006)  επιβεβαιώνουν την επιβλαβή
δράση του imidacloprid στην µέλισσα, είτε µέσω αυξηµένης θνησιµότητας είτε µέσω
µεταβολών συµπεριφοράς.  Στην Ελλάδα δεν είχαν γίνει αντίστοιχες  µελέτες στη
µελισσοκοµική πράξη,  η ανησυχία των  µελισσοκόµων ωστόσο ήταν έκδηλη  (π.χ. 
∆ιάβηµα από τον Μελισσοκοµικό Σύλλογο Ν.  Πέλλας  «ο Μέγας Αλέξανδρος», 
06/05/2005;  Μελισσοκοµικός Σύλλογος Πέλλας,  Μελισσοκοµικό Βήµα Τεύχος 27, 
2007.  Τα ευρήµατα της  µελέτης αυτής δυστυχώς επιβεβαιώνουν αυτά των άλλων
συναδέλφων του εξωτερικού.  
Η επίδραση της ρύπανσης της ατµόσφαιρας στις  µέλισσες είναι κάτι νέο στην
επιστηµονική έρευνα και την οικοτοξικολογία.  Η επίδραση αυτή είναι δυνατόν να
µελετηθεί,  δεδοµένου ότι οι  µέλισσες είναι εξαιρετικοί βιο-δείκτες οι οποίοι
απορροφούν υψηλά ποσά περιβαλλοντικών ρυπαντών και έχει αποδειχτεί πως
βιοσυσσωρεύουν νιτρικά και βαρέα  µέταλλα (Saifutdinova et al, 1997). Σε ανάλογη
περισσοτερα 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...