ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΙ ''ΛΗΘΑΙΟΝ'' . ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ....ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ - ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΑΣ - ΤΙΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΑΣ ΣΤΟ --//-- meli.li8aion@hotmail.com τηλ.6936804606

Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2011

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΜΕ 5,4 ΕΚΤ.ΕΥΡΩ.


Στα 5,4 εκατ. ευρώ ορίζεται το ύψος της συνολικής δαπάνης για την υλοποίηση των ενεργειών του προγράμματος βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για το οικονομικό έτος 2011, σύμφωνα με την τροποποιητική κοινή υπουργική απόφαση που συνυπογράφουν οι υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Σκανδαλίδης, Οικονομικών Φίλιππος Σαχινίδης, Εσωτερικών Χάρης Καστανίδης και ο υφυπουργός Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας Θάνος Μωραΐτης.
Με την εν λόγω τροποποιητική απόφαση, με θέμα «Τροποποίηση της αριθμ.312751/728/12-01-2011 ΚΥΑ (21Β΄) για την υλοποίηση του τριετούς προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 2011,2012 και 2013», αποφασίζονται τα εξής:
Με την παρούσα τροποποιείται η αριθμ.312751/728/12-01-2011 ΚΥΑ (21Β΄) των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών – Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομίας – Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Καν(ΕΚ)1234/07 – Υλοποίηση του τριετούς προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 2011,2012 και 2013» ως εξής:
1. Ο τίτλος της απόφασης αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση των ενεργειών του προγράμματος βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας έτους 2011»
2. Το άρθρο 1 καταργείται.
3. Η παράγραφος 2.1 αντικαθίσταται ως εξής:
Για το οικονομικό έτος 2011 εγκρίνεται συνολική δαπάνη μέχρι του ποσού των πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων Ευρώ (5.400.000€) για την υλοποίηση των ενεργειών του προγράμματος βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας έτους 2011.
Το 50% της παραπάνω δαπάνης και μέχρι του ποσού των δύο εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων Ευρώ (2.700.000€) θα βαρύνει τον ΚΑ 5521 του ΕΛΕΓΕΠ, ενώ το υπόλοιπο 50% της δαπάνης και μέχρι του ποσού των δύο εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων Ευρώ (2.700.000€) θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 5423 Φ29/110 (ΚΔ 09.01.02903).
Επιπλέον των ανωτέρω εγκρίνεται για το οικονομικό έτος 2011 δαπάνη μέχρι του ποσού των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (50.000€) για την κάλυψη των εξόδων κίνησης (οδοιπορικών) του προσωπικού των περιφερειακών υπηρεσιών αγροτικής ανάπτυξης (Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής) της χώρας, προκειμένου να καταστεί εφικτή η παρακολούθηση, η αξιολόγηση και ο έλεγχος της υλοποίησης των δράσεων που προβλέπονται στην παρούσα.
Το εν λόγω ποσό θα καλυφθεί με ισόποση μεταφορά πίστωσης από τον ΚΑΕ 5423-Φ29/110 (ΚΔ09.01.02903) του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στον κωδικό ΚΑ 2299-Φ073.
4. Η παράγραφος 4.5 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι δράσεις που περιγράφονται στην παρούσα υλοποιούνται από 01/09/2010 μέχρι και 31/08/2011»
5. Η παράγραφος 4.6 καταργείται.
6. Λόγω κατάργησης του άρθρου 1 της αριθμ.312751/728/12-01-2011 ΚΥΑ, τα άρθρα 2, 3 και 4 μετονομάζονται σε άρθρα 1, 2 και 3 αντίστοιχα.
7. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ.312751/728/12-01-2011 ΚΥΑ (21Β΄).
8. Κάθε διαδικασία που άρχισε ή ολοκληρώθηκε σε εφαρμογή της ως άνω τροποποιούμενης απόφασης θεωρείται νόμιμη.
9. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


                                        ΜΗΤΣΟΣ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...