ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΙ ''ΛΗΘΑΙΟΝ'' . ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ....ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ - ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΑΣ - ΤΙΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΑΣ ΣΤΟ --//-- meli.li8aion@hotmail.com τηλ.6936804606

Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ / ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ.Θέμα: «Προτάσεις του Παραρτήματος μας επί του σχεδίου νόμου περί Γεωργικών Φαρμάκων»
Κύριοι συνάδελφοι,
   το παράρτημα μας με αφορμή τη δημόσια διαβούλευση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 

σχετικά με το Σ/Ν «Διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων κ.α. διατάξεις» συγκάλεσε σχετική σύσκεψη στα γραφεία του, στην οποία συμμετείχαν όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες, συνδικαλιστικοί Γεωτεχνικοί φορείς της περιοχής μας και πρώην πρόεδροι του παραρτήματος μας. Αποτέλεσμα αυτής της σύσκεψης είναι οι παρακάτω συνημμένες προτάσεις που σας αποστέλλουμε.
      Παράλληλα θέλουμε να τονίσουμε την αντίθεση μας στο γεγονός ότι, δεν ζητήθηκαν από το ΔΣ οι απόψεις των παραρτημάτων και απλά αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΓΕΩΤΕΕ μία ανακοίνωση που καλεί κάθε ενδιαφερόμενο συνάδελφο να διατυπώσει τις απόψεις του προς το ΔΣ στα πλαίσια μιας «διαβούλευσης» διαγράφοντας και μηδενίζοντας το θεσπισμένο ρόλο των παραρτημάτων. Θεωρούμε ότι το παραπάνω περιστατικό είναι τυχαίο για αυτό και προχωρήσαμε στη σύγκλιση της εν λόγω σύσκεψης επιζητώντας πάντα τη συνεργασία με το Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
      Επί της ουσίας των διατάξεων που περιλαμβάνονται στο Σ/Ν θέλουμε να παρατηρήσουμε ότι το Σ/Ν ανακύπτει από μία ανάγκη ενσωμάτωσης κάποιων κειμένων ευρωπαϊκής νομοθεσίας στην εθνική μας νομοθεσία και κατά την έννοια αυτή καθίσταται ένα κείμενο με αποσπασματική χροιά χωρίς ενιαία και ολοκληρωμένη προσέγγιση του μείζονος ζητήματος των γεωργικών φαρμάκων, ενώ μεγάλο μέρος του καλύπτεται από σειρά «ποινολογίων». Ταυτόχρονα από το κείμενο έχουν αφαιρεθεί «κομμάτια», τα οποία υπήρχαν σε παλαιότερα κείμενα τα οποία ανεπισήμως είχαν διαρρεύσει.
     Το Σ/Ν κατά τη γνώμη μας, χρειάζεται πολλές διορθώσεις και βελτιώσεις προκειμένου να μπορεί να τροποποιηθεί σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο. Αυτό καθίσταται εμφανές από των αριθμό των παρατηρήσεων που ακολουθεί αλλά και από την παράλειψη σύνδεσης των διατάξεων του Σ/Ν με τις διατάξεις της ΚΑΠ και άλλων νομικών κειμένων (κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής κ.λ.π) που είναι σε ισχύ. Στα παραπάνω να προστεθεί ότι δεν καλύπτεται ούτε το επιστημονικό κριτήριο καθώς επίσης υποβαθμίζεται η επιστημονική συνεισφορά του κλάδου των γεωπόνων, των  οποίων θα πρέπει να τονιστεί η επιστημονική συνεισφορά σε ένα τέτοιο κρίσιμο και σημαντικό θέμα.
            Ακολούθως, επισυνάπτουμε πίνακα με τις παρατηρήσεις – προτάσεις μας, τονίζοντας ότι αυτές ακολουθούν τη σειρά των άρθρων του Σ / Ν και δεν έχουν παρατεθεί σε μία ιεραρχική σειρά από πλευρά σπουδαιότητας.
     Θεωρούμε ότι, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο θα πρέπει να αναλάβει μία συνολική μαχητική προσπάθεια διαρκείας, για τη διαφύλαξη του επιστημονικού και επαγγελματικού ρόλου του κλάδου των γεωπόνων στη φυτοπροστασία και στην παραγωγή γεωργικών προϊόντων – τροφίμων. 
Για τη Διοικούσα Επιτροπή
                               Ο Πρόεδρος                              Ο Γεν. Γραμματέας
                       Ζαφείρης Μυστακίδης                       Κων/νος Στέφος 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας
σχετικά
με το Σ/Ν «Διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων κ.α. διατάξεις» 
Άρθρο 5Στο άρθρο αυτό αντικαθίσταται το ΑΣΥΓΕΦ με ένα νέο επιστημονικό όργανο, όπου συμμετέχουν και εκπρόσωποι οι οποίοι δεν διορίζονται από τη διοίκηση του Υπουργείου. Επίσης, οι αρμοδιότητες του οργάνου αυτού περιορίζονται σημαντικά (σε σχέση με το ΑΣΥΓΕΦ) και αυτό είναι ένα σημείο προβληματισμού καθώς όσες αρμοδιότητες δεν ανατίθενται στο επιστημονικό και συμμετοχικό αυτό όργανο περιέρχονται στην ΣΕΑ και κατ’ επέκταση στη διοίκηση.Σημαντικό είναι ότι καταργείται η εκπροσώπηση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και εδώ πρότασή μας είναι να θεσπιστεί η συμμετοχή εκπροσώπου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. αλλά και δύο επιπλέον γεωπόνων  – εκπροσώπων του, ενός της ΠΟΣΓ και ενός της ΠΟΣΕΓ.
Ταυτόχρονα προκειμένου για την αναβάθμιση του οργάνου προτείνονται:
α) η συμμετοχή σε αυτό του Γ.Γ. Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Υπουργείου ή άλλου εκπροσώπου του ώστε να «μεταφέρεται» το ευρωπαϊκό «κλίμα» στη λειτουργία και στις αποφάσεις του οργάνου,
β) η δυνατότητα ορισμού προέδρου του οργάνου άλλου μέλους του εκτός του Γενικού Διευθυντή, όπως για παράδειγμα κάποιου πανεπιστημιακού καθηγητή
γ) διαγραφή της παρ 10 ώστε θέματα να μπορούν να τίθενται και πέρα από αυτά που ορίζονται από τον Υπουργό – και καθιέρωση του άμισθου χαρακτήρα της συμμετοχής στο όργανο.
Άρθρο 8Στην παρ. 1 πρέπει να διατυπωθεί, λαμβάνοντας υπόψη τις αρμοδιότητες λειτουργίας των υπηρεσιών «Ο έλεγχος των γεωργικών φαρμάκων διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των οικείων περιφερειών και περιφερειακών ενοτήτων, υπό τον συντονισμό και με την παράλληλη δυνατότητα διενέργειας  ελέγχων από τα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου του Υπουργείου». 
Άρθρο 9Στην παρ. 20 πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα υποβολής ένστασης (αίτησης θεραπείας) ενώπιον του Υπουργού, κατόπιν γνωμοδότησης της ΕΕΓΕΦ (της οποίας οι αρμοδιότητες στο άρθρο 5 θα πρέπει να διευρυνθούν ως προς το σημείο αυτό) και μετά να «περνάμε» στις διαδικασίες ενώπιων των Διοικητικών Δικαστηρίων, μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα π.χ. 2 μηνών. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι διαδικασίες ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων είναι τρομακτικά χρονοβόρες.
Άρθρο 11Λαμβάνοντας υπόψη την πραγματική κατάσταση αλλά και την ανάγκη ισονομίας με τις άλλες περιπτώσεις (με τις Α.Ε.) πρέπει να προστεθεί ότι στις περιπτώσεις των ΕΠΕ και των  συνεταιρισμών υπεύθυνα πρόσωπα για τις κυρώσεις θα είναι ο πρόεδρος, τα μέλη του ΔΣ και οι διαχειριστές.
Άρθρο 12Στην παρ. 1 αντί της δυνατότητας του Υπουργού να ορίζει τα αρμόδια όργανα και υπηρεσίες για τους ελέγχους των υπολειμμάτων να διατυπωθεί «αρμόδιες υπηρεσίες είναι τα ΠΚΠΦΠΕ του Υπουργείου με την συνεργασία των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων».
Άρθρο 13Να προβλεφθεί διαδικασία αίτησης θεραπείας όπως στο άρθρο 9.Επίσης ενώ η παρ 3 καταλογίζεται στα θετικά σημεία του Σ/Ν θα πρέπει να προστεθούν οι ελάχιστες καταγραφές οι οποίες θα πρέπει να τηρούνται από κάθε εμπλεκόμενο στη διακίνηση των φυτικών προϊόντων (π.χ. να καταγράφεται ο κωδικός GR αλλά και να γίνει συσχέτιση με τον πρόσφατο Νόμο για τα Μητρώα Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών) ώστε να εξασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα των Γεωργικών Προϊόντων.
Επίσης η τελευταία πρόταση πρέπει να διαγραφεί ή να αναδιατυπωθεί για να μην μεταβάλει και αναιρεί το νόημα όλης της παραγράφου.
Άρθρο 17Ο «διανομέας» πρέπει να ορίζεται ότι πρέπει να έχει (αν είναι φυσικό πρόσωπο) τις απαραίτητες επιστημονικές και νόμιμες προϋποθέσεις ή να στελεχώνεται (αν είναι νομικό πρόσωπο) με ικανό αριθμό προσώπων που έχουν τις απαραίτητες επιστημονικές και νόμιμες προϋποθέσεις. Η εξήγηση και η σπουδαιότητα είναι αυτονόητη και δεν αναλύεται εδώ.Ο «Σύμβουλος» πρέπει να έχει, επίσης, τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Π.Δ. 344 / 2000 και τα προβλεπόμενα στο μέτρο των Γεωργικών Συμβούλων.
Τέλος πρέπει αυτονόητα να διαγραφούν από τους «Συμβούλους» οι «εμπορικοί αντιπρόσωποι» και οι «παραγωγοί και έμποροι λιανικής πωλήσεως τροφίμων». Οι όροι αυτοί πιθανόν προέκυψαν λόγω ατυχούς απόδοσης – μετάφρασης της οδηγίας.
Ο ορισμός της «Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας» πάσχει ισχυρά καθώς π.χ. είναι ατυχής η έκφραση «προσεκτική εξέταση». Επίσης θα έπρεπε να υπάρχει έστω μία αναφορά στην ΚΑΠ και συγκεκριμένα στην Πολλαπλή Συμμόρφωση αλλά και στους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής καθώς και στο διεθνώς αποδεκτό I.P.M.
Αντίστοιχα, οι «μη χημικές μέθοδοι» πρέπει να ορίζονται ως οι «άλλες» και όχι ως οι «εναλλακτικές» μέθοδοι (σύμφωνα με τις προηγούμενες προτάσεις του παραρτήματος Α.Π: 588 / 30-9-2010 / έγγραφο του ΓΕΩΤΕΕ – Αν. Μακεδονίας)
Άρθρο 18Το άρθρο διατυπώνεται αόριστα καθώς λείπουν π.χ. ο ορισμός των αρμόδιων υπηρεσιών, η χρονική διάρκεια και η δομή των Εθνικών Σχεδίων Δράσης αλλά και το ύψος και η προέλευση των πόρων που θα τα χρηματοδοτήσουν.Στο ίδιο άρθρο πρέπει να προστεθεί «Για την κατάρτιση και αναθεώρηση των οικείων Ε.Σ.Δ., η αρμόδια αρχή προωθεί ερευνητικά προγράμματα που αποσκοπούν στον προσδιορισμό των επιπτώσεων χρήσης των γεωργικών φαρμάκων στην ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον – περιλαμβανομένων και των μελετών σε τομείς και ομάδες υψηλών κινδύνων».
Επίσης «Κατά την κατάρτιση και αναθεώρηση των οικείων Ε.Σ.Δ., η αρμόδια αρχή λαμβάνει υπόψη τα πορίσματα των ερευνών αυτών, τις επιπτώσεις στην υγεία, τον κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο των προβλεπομένων μέτρων, τις συγκεκριμένες εθνικές, περιφερειακές και τοπικές συνθήκες καθώς και τις απόψεις όλων των ενδιαφερομένων φορέων».
Άρθρο 19Πρέπει να διευκρινισθεί ρητά ποια είναι η αρμόδια αρχή.Άποψή μας είναι ότι τουλάχιστον για τους συναδέλφους γεωπόνους πρέπει να υπάρχει ένα ενιαίο πλαίσιο κατάρτισης τόσο για το δημόσιο, όσο και για τον ιδιωτικό τομέα και να προβλέπονται επικαιροποιήσεις της κατάρτισης (follow up). Η πρότασή μας αυτή έχει να κάνει με την ανάγκη να γνωρίζουν και να κατανοούν οι συνάδελφοι του ιδιωτικού τομέα του αντικειμένου των ελέγχων ώστε να μπορούν να προσαρμοστούν και να προστατεύσουν την παραγωγή των προϊόντων για την οποία είναι υπεύθυνοι ή στην οποία συνεισφέρουν καθοριστικά. Από την άλλη πλευρά και οι δημόσιοι υπάλληλοι πρέπει να γνωρίζουν και να κατανοούν την πλευρά της νομοθεσίας και τις άλλες πτυχές που αφορούν τον ιδιωτικό τομέα. Όσον αφορά την χρηματοδότηση αυτής της κατάρτισης αυτή δεν θα πρέπει να επιβαρύνει εξ ολοκλήρου τους καταρτιζόμενους αλλά να μοιράζεται εξίσου.
Κατά τα παραπάνω απαιτείται η διεύρυνση του Παραρτήματος Β (Περιεχόμενο Κατάρτισης)  με τους ελέγχους, την οργάνωση των ελέγχων και την ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Στην παρ. 1 και στα πλαίσια της παραπάνω πρότασης πρέπει να διεκδικηθεί και ρόλος για το ΓΕΩΤΕΕ ώστε να επιληφθεί τουλάχιστον της κατάρτισης του γεωπονικού κλάδου. Ενώ πρέπει να τονισθεί ότι η εκπαίδευση που θα αφορά τους γεωπόνους αλλά και το πιστοποιητικό που θα τους χορηγείται, θα πρέπει να είναι διαφορετικό από την εκπαίδευση και τα πιστοποιητικά που θα αφορούν όλους τους άλλους εμπλεκόμενους πλην των γεωπόνων (κατά την έννοια του Ν. 1474/1984).
Για την κατάρτιση σε τοπικά δεδομένα ή για την αξιοποίηση των πραγματικών δεδομένων κάθε περιοχής θα πρέπει να αναλάβουν ρόλο τα ΠΚΠΚΦΠΕ του Υπουργείου.
Άρθρο 20Στην παρ 1 να τεθεί «το απαραίτητο επιστημονικό προσωπικό, με τα επιστημονικά προσόντα, όπως αυτά προβλέπονται από την επιστήμη και την κείμενη νομοθεσία καθώς και όποιο άλλο προσωπικό απαιτείται». Αλλιώς τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια και η ποιότητα των παραγομένων προϊόντων- τροφίμων αλλά και καταργείται η επιστημονική συνδρομή των γεωπόνων.Στην παρ 3 πρέπει να διατυπωθεί ότι «οι οδηγίες προς τους μη επαγγελματίες χρήστες διατυπώνονται γραπτώς και ενυπογράφως» ώστε να μην μπορούν να αμφισβητηθούν αλλά και να μπορεί να υπάρξει ο απαραίτητος έλεγχος. Τονίζεται ότι η προσθήκη αυτή βελτιώνει τόσο την ποιότητα του νομοθετήματος αλλά και προστατεύει τον κλάδο των γεωπόνων και την επιστημονική λειτουργία του.
Η προθεσμία της παρ 4 είναι ακατανόητη και πρέπει να διευκρινισθεί με βάση την οδηγία 2009 / 128, αποδεικνύοντας και εδώ το επιχείρημα ότι η απλή μετάφραση των κειμένων δεν αρκεί.
Άρθρο 21Πρέπει να προβλεφθεί ο (συντονιστικός) ρόλος των ΠΚΠΦΠΕ του Υπουργείου αλλά και των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων ώστε να μπορούν να είναι αποτελεσματικοί οι στόχοι για «Ενημέρωση και η Ευαισθητοποίηση» που επιζητεί η οδηγία.
Άρθρο 22Είναι πρόβλημα ότι στην παρ 1 αναφέρεται και αποδίδεται αρμοδιότητα σε μία Διεύθυνση του Υπουργείου, η οποία δεν έχει αντίστοιχες υπηρεσίες σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο μετά την κατάργηση των ΔΕΒ από τον «Καλλικράτη». Αυτό έχει προφανείς συνέπειες στην αποτελεσματικότητα της εφαρμογής των αρμοδιοτήτων αυτών. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού πρέπει να ορισθεί στην παρ 6 ότι η αρμοδιότητα αυτή περιέρχεται στα τμήματα προστασίας φυτών των ΠΚΠΦΠΕ του Υπουργείου και στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας των περιφερειακών ενοτήτων αντί της δυνατότητας του Υπουργού να ορίζει τους φορείς, οι οποίοι θα είναι αρμόδιοι …Στο σημείο αυτό αναδεικνύεται για άλλη μία φορά ότι η κατάργηση των ΔΕΒ αποτέλεσε σημαντικό λάθος και τίθεται η αναγκαιότητα επανασύσταση τους.
Άρθρο 23Για να είναι πλήρες το άρθρο πρέπει να ορίζεται και να κατονομάζεται η αρμόδια αρχή της παρ. 2δ.
Άρθρο 24Είναι εντελώς αόριστο. Ποιος θα κάνει τι; και ποιος θα αναλαμβάνει τις ευθύνες ;Οι μόνες γεωπονικές υπηρεσίες που μπορούν να εμπλακούν είναι τα ΠΚΠΦΠΕ του Υπουργείου και οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας των περιφερειακών ενοτήτων.
Άρθρο 25Απουσιάζει και πρέπει να τεθεί ενδεχομένως σε μία επιπλέον παράγραφο μία αναφορά, η οποία να συνδέει τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο με τις διατάξεις της ΚΑΠ και ιδιαίτερα της Πολλαπλής Συμμόρφωσης για προφανείς λόγους, οι οποίοι δεν αναλύονται για οικονομία χρόνου και χώρου.Επίσης προβλέπονται διατάξεις χωρίς να αναφέρεται ποια υπηρεσία είναι υπεύθυνη για τους ελέγχους (επισημαίνεται και πάλι  το λάθος της κατάργησης των ΔΕΒ και η αναγκαιότητα αξιοποίησης των ΠΚΠΦΠΕ του Υπουργείου, που διαθέτουν εξοπλισμένα εργαστήρια και των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας των περιφερειακών ενοτήτων).
Αναγκαία είναι η καθιέρωση συστήματος παρακολούθησης (monitoring) αλλά και ερευνών (surveys) για την παρακολούθηση της εξέλιξης των διαφόρων παραμέτρων.
Άρθρο 26Ομοίως προβλέπονται διατάξεις χωρίς να αναφέρεται ποια υπηρεσία είναι υπεύθυνη για τους ελέγχους (επισημαίνεται η αναγκαιότητα αξιοποίησης των ΠΚΠΦΠΕ του Υπουργείου, που διαθέτουν εξοπλισμένα εργαστήρια και των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας των περιφερειακών ενοτήτων).
Άρθρο 27Απουσιάζει και δεν αναφέρεται το κρίσιμο σημείο ποιος κάνει τους ελέγχους; οπότε όλο το άρθρο γίνεται αόριστο και η εφαρμογή μετατρέπεται σε ευχολόγιο.Επισημαίνεται και πάλι η αναγκαιότητα αξιοποίησης των ΠΚΠΦΠΕ του Υπουργείου και των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας των περιφερειακών ενοτήτων.
Άρθρο 28Δεν υπάρχει η απαιτούμενη σύνδεση με ΚΑΠ, Πολλαπλή Συμμόρφωση, Ι.Ρ.Μ., Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, Συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης και πιστοποίησης – Agro  του ΟΠΕΓΕΠ κ.λπ.Επίσης πρέπει να περιληφθούν (σε αυτό ή σε άλλο άρθρο) τα ουσιαστικά ζητήματα της διαχείρισης της ανθεκτικότητας των παθογόνων στα γεωργικά φάρμακα και σε άλλους παράγοντες – & της αποτροπής εισόδου νέων παθογόνων με φυτοϋγειονομικές και άλλες διατάξεις.
Στην παρ 5 πρέπει να γίνει για προφανείς λόγους δημόσιας ασφάλειας αλλά και τήρησης της επιστημονικής δεοντολογίας ότι «τις κατευθυντήριες γραμμές μπορούν να καταρτίσουν δημόσιες υπηρεσίες και επιστημονικές οργανώσεις». Αυτονόητα και για τους ίδιους λόγους πρέπει να διαγραφεί το «οργανώσεις που αντιπροσωπεύουν συγκεκριμένους επαγγελματίες χρήστες» που υποδηλώνει έμμεσα την προσπάθεια εμπλοκής των ΑΣΟ χωρίς να έχει την ευθύτητα να το διατυπώσει.
Άρθρο 32Το άρθρο διατυπώνεται αόριστα, όπως και το άρθρο 18 καθώς λείπουν σημαντικά στοιχεία π.χ. ο ορισμός των αρμόδιων υπηρεσιών, η χρονική διάρκεια και η δομή των Εθνικών Σχεδίων Δράσης αλλά και το ύψος και η προέλευση των πόρων που θα τα χρηματοδοτήσουν.Ενώ η παρ 5 δεν είναι επαρκής για την κάλυψη των πόρων που απαιτούν (τα ιδιαίτερα σημαντικά) Ε.Σ.Δ..
Στην παρ. 2 πρέπει να περιληφθεί και το ΓΕΩΤΕΕ για προφανείς λόγους, όπως και η ΠΟΣΕΓ και η ΠΟΣΓ.
Άρθρο 33Επαναλαμβάνεται ότι το πρόγραμμα κατάρτισης που αφορά τους γεωπόνους και το αντίστοιχο πιστοποιητικό θα πρέπει να είναι διαφορετικό από τα αντίστοιχα όλων των άλλων περιπτώσεων.Επαναλαμβάνεται η αναγκαιότητα ενιαίας κατάρτισης των γεωπόνων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα και η εμπλοκή του ΓΕΩΤΕΕ για την προάσπιση του ρόλου των γεωπόνων.
Η παρ. 4 πρέπει να αναδιατυπωθεί διότι όσον αφορά τους γεωπόνους (κατά τον Ν. 1474/1984) το πανεπιστημιακό τους  πτυχίο και η άδεια άσκηση επαγγέλματος που διαθέτουν αποτελούν πρώτιστα «την απόδειξη επαρκούς γνώσης των θεμάτων ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων»
Άρθρο 35Πρέπει να καταγραφεί ο ρόλος των ΠΚΠΚΦΠΕ του Υπουργείου και των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας των περιφερειακών ενοτήτων και ιδιαίτερα στην παρ 11.Στην παρ 13 πρέπει να καταγραφεί για λόγους επιστημονικής δεοντολογίας, τήρησης της νομιμότητας (ΠΔ 344 / 2000) και ασφάλειας αλλά και αποτελεσματικότητας της διοίκησης ότι οι αναφερόμενοι υπάλληλοι ανήκουν στον κλάδο «ΠΕ 1 – Γεωπονικού»
Επίσης στην παρ 1 πρέπει να γίνει αναφορά επεξηγηματικά ότι ο ειδικός επιστήμονας είναι ο γεωπόνος (Ν. 1474/1984) και οι τεχνολόγοι γεωπονίας (όπου καταχρηστικά η πολιτεία επέκτεινε την αρμοδιότητα αυτή). Είναι σκόπιμο να γίνει αυτή η αναφορά ώστε να μην υπάρξουν τάσεις χορήγησης αδειών εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και ιδιαίτερα σε τμήματα των ΤΕΙ με ασαφείς μη σχετικούς τίτλους, αντικείμενα και περιεχόμενο αλλά και χαμηλό επίπεδο παρεχόμενης εκπαίδευσης.
Άρθρο 36Στην παρ 5 πρέπει να προβλεφθεί ότι τα καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων θα μπορούν να χορηγούν φάρμακα σε όσους προσκομίζουν το αντίστοιχο έντυπο συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από γεωπόνο – ελεύθερο επαγγελματία (με όσα προβλέπει ο ΚΒΣ για τα Δελτία Παροχής Υπηρεσιών).Ταυτόχρονα θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα εγγραφής στα μητρώα του Υπουργείου των συναδέλφων ελευθέρων επαγγελματιών που επιθυμούν να ασχοληθούν με την φυτοπροστασία και την έκδοση τέτοιων «γνωματεύσεων φυτοπροστασίας».
Οι συνάδελφοι που θα ασχοληθούν με την δραστηριότητα αυτή (εκτός όσων ασχολούνται και με την εμπορία των γεωργικών φαρμάκων) θα πρέπει από την αναλυτική τους βαθμολογία να έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς τουλάχιστον 10 μαθήματα από τους κλάδους εντομολογίας, φυτοπαθολογίας, γεωργικής φαρμακολογίας και γεωργικής χημείας ή βιοχημείας χωρίς να παραλείπεται κανένας από αυτούς.
Μετά το άρθρο 36Πρέπει να γίνει ένα άρθρο που να αφορά τις παράνομες εισαγωγές γεωργικών φαρμάκων με διατάξεις που να δίνουν τις απαραίτητες εντολές για τη δραστηριοποίηση των υπηρεσιών των Τελωνείων, ΣΔΟΕ, ΕΛΑΣ, Συνοριακών Φρουρών που ως σήμερα αποφεύγουν να ασχοληθούν  με το θέμα.Επίσης πρέπει να προβλέπονται με ακρίβεια οι απαραίτητες διατάξεις σε σχέση με ποινές, κατασχέσεις παράνομων προϊόντων κ.λπ.
Άρθρο 37Επισημαίνεται και πάλι η αναγκαιότητα καταγραφής της ανάγκης αξιοποίησης των ΠΚΠΦΠΕ του Υπουργείου και των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας των περιφερειακών ενοτήτων.
Άρθρο 38Επισημαίνεται και πάλι η αναγκαιότητα καταγραφής της ανάγκης αξιοποίησης των ΠΚΠΦΠΕ του Υπουργείου και των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας των περιφερειακών ενοτήτων.
Άρθρο 40Δεν υπάρχει και πρέπει να περιληφθεί η απαιτούμενη σύνδεση με ΚΑΠ, Πολλαπλή Συμμόρφωση, Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής κ.λπ.
Άρθρο 45Πρέπει να προβλεφθεί (όπως και σε προηγούμενα άρθρα) η δυνατότητα υποβολής ένστασης (αίτησης θεραπείας) ενώπιον του Υπουργού, και μετά να «περνάμε» στις διαδικασίες ενώπιων των Διοικητικών Δικαστηρίων, μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα π.χ. 2 μηνών. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι διαδικασίες ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων είναι τρομακτικά χρονοβόρες.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...