ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΙ ''ΛΗΘΑΙΟΝ'' . ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ....ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ - ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΑΣ - ΤΙΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΑΣ ΣΤΟ --//-- meli.li8aion@hotmail.com τηλ.6936804606

Τρίτη, 26 Ιουλίου 2011

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ           Aθήνα, 22-7-2011
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΠΑ         Αρ. Πρωτ.: 175190
Τμήμα: Μελισσοκομίας - Σηροτροφίας
Πληροφορίες: Β. Κόλιας
Τηλέφωνο: 210 2125704
FAX: 210 2125693                                  Προς: Π.Δ.ΘΕΜΑ:    «Καθορισμός συνολικού ποσού καθώς και ποσού επιχορήγησης ανά μετακινούμενη κυψέλη στο πλαίσιο εφαρμογής της δράσης 3.2 “Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας” του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 2011»


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ


Έχοντας υπόψη:
1.       Τις διατάξεις:
α)   Της υπ’ αριθμ. 312751/728/12-1-2011 (ΦΕΚ 21/Β/2011) Κοινής Απόφασης Υπουργών (ΚΥΑ) Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Οικονομικών, Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Υλοποίηση του τριετούς προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 2011 - 2013» και ιδιαίτερα το άρθρο 2 και την παράγραφο 4 του άρθρου 4, όπως ισχύει κάθε φορά.
β)   Του Ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α/137) και ειδικότερα του άρθρου 29Α, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α/154), ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση διατάξεων του Ν.1712/1987, για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις  και τροποποιήθηκε από το άρθρο 1, παράγραφος 2α του Ν.2469 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α’ 38).
.........
..........
γ)   «Βελτίωση της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας» για το έτος 2011.Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε


καθορίζουμε  σχετικά με την υλοποίηση της δράσης 3.2 “Οικονομική στήριξη της νομαδικής Μελισσοκομίας” για το έτος 2011, τα κατωτέρω:  
α) το συνολικό ποσό για την δράση στα 2.530.000,00 €, το 50% του οποίου θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και το υπόλοιπο 50% το ΚΑ 5521 του Ε.Λ.Ε.Γ.Ε.Π. και
 β) 
 το ποσό επιχορήγησης ανά μετακινούμενη κυψέλη σε 3,95 Ευρώ.                                                                                              Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
                                                                                       ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
                                                                                                 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ                                                                                        ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...