ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΙ ''ΛΗΘΑΙΟΝ'' . ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ....ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ - ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΑΣ - ΤΙΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΑΣ ΣΤΟ --//-- meli.li8aion@hotmail.com τηλ.6936804606

Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2011

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΖΗΤΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ.Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ζητά την απελευθέρωση της αγοράς βιοκαυσίμων
Στην απελευθέρωση της αγοράς βιοκαυσίμων με την παροχή της δυνατότητας πρόσβασης τρίτων στις αποθήκες τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας, στοχεύει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, η οποία με γνωμοδότησή της προς τους υπουργούς Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος συστήνει την έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης. Με την υπουργική


 απόφαση, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της ΡΑΕ, θα πρέπει να τροποποιηθεί και να συμπληρωθεί ο κανονισμός έκδοσης αδειών διάθεσης βιοκαυσίμων.
Συγκεκριμένα η ΡΑΕ προτείνει την έκδοση πενταετούς άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων, στη διάρκεια ισχύος της οποίας ο κάτοχός της οφείλει:
  • Να διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους για την αποθήκευση βιοκαυσίμων και βιορευστών, για τους οποίους έχουν εκδοθεί και ισχύουν οι αναγκαίες για τη νόμιμη λειτουργία τους άδειες και οι οποίοι έχουν την ελάχιστη χωρητικότητα που προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 3054/2002 όπως ισχύει, δηλαδή τουλάχιστον 100 κυβικά μέτρα.
  • Να επιτρέπει την πρόσβαση τρίτων στις αποθήκες τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας τις οποίες διαθέτει, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του ν. 3054/2002 όπως ισχύει και του Κανονισμού Τήρησης Αποθεμάτων Ασφαλείας, εκτός εάν συντρέχει περίπτωση δικαιολογημένης άρνησης πρόσβασης.
  • Να εμφανίζει διακριτά στους λογαριασμούς του τα έσοδα ή έξοδα από τα ανταλλάγματα για την παροχή προς τρίτους ή από τρίτους αντίστοιχα, των υπηρεσιών:
    – πρόσβασης σε αποθηκευτικούς χώρους και
    – ανάθεσης της τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Τήρησης Αποθεμάτων Ασφαλείας.
  • Να αναγράφει στα παραστατικά διακίνησης που εκδίδει τον αριθμό της άδειάς του και τον αριθμό της άδειας του ν. 3054/2002 του παραλήπτη.
Όπως προκύπτει από τα έγγραφα και στοιχεία που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση για χορήγηση άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων σύμφωνα με την εισήγηση της ΡΑΕ, ο αιτών μπορεί να είναι ανώνυμη εταιρία ή εταιρία αντίστοιχης μορφής που να εδρεύει και σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Eνωσης.
πηγη Αγροτικα.

                                             ΜΗΤΣΤΟΣ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...