ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΙ ''ΛΗΘΑΙΟΝ'' . ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ....ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ - ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΑΣ - ΤΙΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΑΣ ΣΤΟ --//-- meli.li8aion@hotmail.com τηλ.6936804606

Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2011

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ .

Τελευταία ημερομηνία να μαζέψουμε τα δικαιολογητικά.


Οι δικαιούχοι υποβάλλουν τα πρωτότυπα παραστατικά
ως εξής:
α) Για τη Δράση «αντικατάσταση κυψελών» η 20η Ιου−
λίου του έτους εφαρμογής του προγράμματος.
β) Για τη Δράση «Οικονομική στήριξη της νομαδικής
μελισσοκομίας» η 20η Ιουνίου του έτους εφαρμογής
του προγράμματος.

Στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι 
υποχρεωμένος
από τον Κ.Φ.Β. Σ. να τηρεί πρωτότυπα παραστατικά
στο αρχείο του, υποβάλλει σχετική Υπεύθυνη Δήλωση
και φωτοαντίγραφα των παραστατικών νόμιμα επικυ−
ρωμένα. Σε κάθε περίπτωση, πριν την έκδοση και επι−
κύρωση των φωτοτυπικών αντιγράφων, στα πρωτότυπα
παραστατικά θα τίθεται η σφραγίδα του Κέντρου Με−
λισσοκομίας όπου αναγράφεται: «Έχει επιχορηγηθεί στο
πλαίσιο του Καν. (ΕΚ) 1234/07 Δράση “Αντικατάσταση
Κυψελών” ή Δράση “Οικονομική στήριξη της νομαδικής
μελισσοκομίας”».                                             ΜΗΤΣΟΣ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...