ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΙ ''ΛΗΘΑΙΟΝ'' . ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ....ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ - ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΑΣ - ΤΙΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΑΣ ΣΤΟ --//-- meli.li8aion@hotmail.com τηλ.6936804606

Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2011

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΟΓΑ.Ανακοινώθηκε η ρύθμιση για τις οφειλές αγροτών στον ΟΓΑ
Είκοσι το ανώτερο τριμηνιαίες δόσεις, με κατώτερο ποσό καθεμίας να είναι τα 150 ευρώ, είναι η ευνοϊκή ρύθμιση του ΟΓΑ για τις οφειλές των αυτοτελώς απασχολούμενων αγροτών του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του Οργανισμού. Στους οφειλέτες που υπάγονται στη ρύθμιση και τηρούν τους όρους αυτής, χορηγείται βιβλιάριο υγείας και βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, διάρκειας έως έξι μηνών.


Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της αρ. 7/2011/ εγκυκλίου του ΟΓΑ:
Οι δόσεις καθορίζονται στις 20, το ανώτερο και είναι τριμηνιαίες και το ύψος κάθε τριμηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 150 ευρώ.
Ρύθμιση μπορεί να γίνει μόνο σε περίπτωση που οφείλονται καθυστερούμενες εισφορές ποσού 600 ευρώ και άνω.
Προϋπόθεση για την ένταξη στη ρύθμιση είναι η καταβολή της τρέχουσας εισφοράς και της πρώτης δόσης.
Ο αριθμός και το ύψος των δόσεων θα καθορίζονται ανάλογα με το ύψος της οφειλής.
Οι οφειλέτες που πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν θα πρέπει πριν τη συνταξιοδότησή τους να έχουν καταβάλει όλες τις οφειλόμενες εισφορές τους.
Για το λόγο αυτό και προκειμένου να μην καθυστερήσει η συνταξιοδότησή τους, θα γίνονται τόσες δόσεις όσα τα τρίμηνα που απομένουν μέχρι τη συνταξιοδότηση.
Αν ο οφειλέτης εκπέσει της ρύθμισης, μπορεί να υποβάλει νέα αίτηση για ρύθμιση μετά από ένα έτος από την ένταξή του σε αυτή.
Ως έναρξη του έτους λογίζεται ο μήνας καταβολής της πρώτης δόσης.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να γίνει ρύθμιση και πριν την παρέλευση του έτους.
Στις περιπτώσεις αυτές, για την ένταξη στη ρύθμιση ο οφειλέτης θα πρέπει να καταβάλει το ποσό τριών δόσεων (την πρώτη και τις δύο τελευταίες).
Στη νέα ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν κατόπιν αίτησής τους και όσοι έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους με προγενέστερες διατάξεις, όσον αφορά στο μέρος της οφειλής που δεν έχει εισπραχθεί.
Η μη εμπρόθεσμη καταβολή δύο συνεχόμενων δόσεων, καθώς και η μη καταβολή των τρεχουσών εισφορών συνεπάγεται την έκπτωση από τη ρύθμιση και καθιστά άμεσα απαιτητό το σύνολο του οφειλόμενου ποσού.
Συνεπώς, ο οφειλέτης θα πρέπει απαραιτήτως να πληρώνει κάθε εξάμηνο την τρέχουσα εισφορά του εμπρόθεσμα, διαφορετικά θα εκπίπτει άμεσα της ρύθμισης.
Εάν ο οφειλέτης δεν πληρώσει ένα τρίμηνο τη δόση του, θα πρέπει να την πληρώσει οπωσδήποτε, εμπρόθεσμα, το επόμενο τρίμηνο, διαφορετικά επίσης θα εκπέσει της ρύθμισης.
πηγη Αγροτικα.

                                              ΜΗΤΣΟΣ
 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...