ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΙ ''ΛΗΘΑΙΟΝ'' . ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ....ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ - ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΑΣ - ΤΙΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΑΣ ΣΤΟ --//-- meli.li8aion@hotmail.com τηλ.6936804606

Τρίτη, 17 Μαΐου 2011

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ.ImageΑναγνωρίζοντας ότι η ευρωπαϊκή μελισσοκομία είναι μια δραστηριότητα τεράστιας οικονομικής και οικολογικής σημασίας, οι υπουργοί Γεωργίας των 27 προτείνουν σειρά μέτρων για τη θωράκιση της υγείας των μελισσών.

Όπως είναι γνωστό, τα τελευταία χρόνια η θνησιμότητα των μελισσών έχει αυξηθεί τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και σε άλλες χώρες. 
Οι 27, που συναντήθηκαν 


στις Βρυξέλλες στα πλαίσια του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας, θεωρούν ότι πρέπει να βελτιωθούν τα μέτρα παρακολούθησης της υγείας των μελισσών, να ενισχυθεί η έρευνα και να ληφθούν μέτρα για το θέμα. Οι υπουργοί γεωργίας ουσιαστικά ενέκριναν τις σχετικές προτάσεις που είχε κάνει η Κομισιόν.
Ζητούν μάλιστα να οι κοινοτικές αρχές να προχωρήσουν άμεσα στις αναγκαίες ενέργειες, όπως η λειτουργία του κοινοτικού εργαστηρίου αναφοράς και η δημιουργία νέων κτηνιατρικών φαρμάκων για τις μέλισσες.
Συγκεκριμένα επισημαίνουν τα εξής:
- Πρέπει να ακολουθηθεί μια ολιστική και συντονισμένη προσέγγιση του θέματος της υγείας των μελισσών. Ενώ οι προτάσεις της Κομισιόν είναι ενδιαφέρουσες, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στη συνέχεια και την αποτελεσματικότητά τους
- Θα πρέπει να συνεχιστούν οι γεωργοοικονομικές δράσεις και οι δράσεις έρευνας μετά το 2013.
-Πρέπει να ενισχυθούν προγράμματα γενετικής βελτίωσης που εστιάζουν στην ανεκτικότητα σε ασθένειες και παράσιτα και ιδίως στη βαρρόα.
- Πρέπει μέσα από αγροπεριβαλλοντικά μέτρα να προωθηθεί η ορθή διαχείριση της γης, ιδίως με γεωργικές πρακτικές που ευνοούν την ύπαρξη χορτολιβαδικών εκτάσεων πλούσιων σε άνθη και την προστασία των άκρων των χωραφιών.
- Ο κανονισμός 1107/2009 για την εμπορία των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και η οδηγία για τη βιώσιμη χρήση των φυτοπροστατευτικών θα θέσουν το νέο πλαίσιο για την έγκριση και τη χρήση των φυτοπροστατευτικών στην Ε.Ε.

Επιπλέον, οι 27 καλούν την Επιτροπή να αναλάβει τις εξής δράσεις:
- Να γίνουν άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη τα αποτελέσματα του πιλοτικού προγράμματος παρακολούθησης από το νεοσύστατο Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Αναφοράς.
- Να συνεχιστεί η κατάρτιση των εθνικών αρχών που είναι υπεύθυνες για την υγεία των μελισσών
- Να αναπτυχθούν μη κανονιστικά όργανα, όπως κατευθυντήριες γραμμές και γενικές αρχές για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων ασθενειών, ιδίως της βαρρόας.
- Να δοθούν κίνητρα στις φαρμακοβιομηχανίες για να αναπτύξουν νέα προϊόντα για τις μέλισσες.
- Να ληφθούν υπόψη οι μέλισσες και τα άλλα «μικρά είδη ζώων» κατά  την πρόταση απλοποιημένων διαδικασιών έγκρισης για τα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα. 
- Να εξεταστούν πρόσθετοι κανόνες για τους ελέγχους καταλοίπων των φυτοφαρμάκων στο μέλι.
- Να εξεταστεί κατά πόσο χρειάζεται στήριξη της χρηματοδότησης της έρευνας για την υγεία των μελισσών και ιδίως για την ανάπτυξη νέων μεθόδων ελέγχου των βασικών ασθενειών.
- Να εξεταστεί η οικονομική στήριξη για τα εθνικά προγράμματα μελισσοκομίας μετά το 2013.
- Να εξεταστεί κατά πόσο είναι δυνατή η κάλυψη της χρηματοδότησης των εθνικών προγραμμάτων εκρίζωσης, ελέγχου και παρακολούθησης των ασθενειών αυτών.
πηγη Αγροτικα.


                                              ΜΗΤΣΟΣ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...