ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΙ ''ΛΗΘΑΙΟΝ'' . ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ....ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ - ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΑΣ - ΤΙΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΑΣ ΣΤΟ --//-- meli.li8aion@hotmail.com τηλ.6936804606

Κυριακή, 15 Μαΐου 2011

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ 20% ΣΤΟΝ "ΕΛΓΑ".


Τη δυνατότητα να μειώσουν κατά 20% την ασφαλιστική εισφορά δίνει στους παραγωγούς ο ΕΛΓΑ, με αντίστοιχη μείωση της αποζημίωσης που θα δικαιούνται σε περίπτωση ζημιάς, ενώ προαιρετικά μπορούν ακόμα και να την αυξήσουν.

Αυτό προβλέπει η τροποποιητική απόφαση της υπ αριθμ. 309891/21-12-2010 Κ.Υ.Α., που υπέγραψε στις 6 Μαΐου ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Σκανδαλίδης, μιας και η υποβολή της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας / Εκτροφής  έχει ξεκινήσει παράλληλα με την Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης.
Οι σημαντικότερες αλλαγές είναι οι ακόλουθες:
- Απαλλάσσονται από την καταβολή ασφαλιστικής εισφοράς οι μικροπαραγωγοί εφόσον η συνολική ασφαλιστική εισφορά που τους αναλογεί δεν υπερβαίνει τα 20 ευρώ. Σε περίπτωση που η εισφορά έχει καταβληθεί επιστρέφεται στο λογαριασμό που έχει δηλώσει ο παραγωγός στο σχετικό έντυπο της Ενιαίας Δήλωσης / Καλλιέργειας Εκτροφής (προσθήκη παραγράφου 5 στο άρθρο 6της ΚΥΑ 309891/2010).
- Παρέχεται στον παραγωγό η δυνατότητα να αυξομειώνει την ασφαλιζόμενη αξία της παραγωγής του σε ένα εύρος ποσοστού +/- 20% από τις ορισθείσες στην αρχική απόφαση μέσες ποσότητες παραγωγής σε επίπεδο νομού και συνεπώς να διαμορφώνει αντίστοιχα και την ασφαλιστική εισφορά που του αναλογεί. Η αύξηση ή η μείωση της ασφαλιζόμενης αξίας της φυτικής παραγωγής κατανέμεται ισομερώς στο σύνολο των αγροτεμαχίων του ασφαλισμένου (προσθήκη παραγράφου 4 στο άρθρο 5 της ΚΥΑ 309891/2010).
- Παρέχεται επίσης η ευχέρεια στους παραγωγούς να καταβάλλουν την ασφαλιστική εισφορά σε μηνιαίες δόσεις. Ο αριθμός των δόσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 4, και το ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε δόση δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 200 ευρώ. 

Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την έγκριση της σχετικής αίτησης, ενώ η τελευταία δεν θα μπορεί να καταβληθεί πέραν του Νοεμβρίου 2011. Στην περίπτωση που ο παραγωγός εξουσιοδοτήσει τον ΕΛ.Γ.Α. να παρακρατήσει την οφειλόμενη ασφαλιστική εισφορά του από απαίτησή του από το Δημόσιο, και η απαίτηση αυτή του καταβληθεί τμηματικά, τότε και η αντίστοιχη εισφορά του ΕΛ.Γ.Α. θα παρακρατηθεί τμηματικά και αναλογικά.
πηγη Αγροτικα.


                                                ΜΗΤΣΟΣ 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...