ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΙ ''ΛΗΘΑΙΟΝ'' . ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ....ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ - ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΑΣ - ΤΙΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΑΣ ΣΤΟ --//-- meli.li8aion@hotmail.com τηλ.6936804606

Τρίτη, 8 Μαρτίου 2011

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ..ImageΕυρεία σύσκεψη με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς των βιολογικών προϊόντων (καλλιεργητές, βιομήχανους, διακινητές και λιανέμπορους) σκοπεύει να συγκαλέσει ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Κουτσούκος.

Μεσούσης της οικονομικής κρίσης, η οποία


έχει ελαχιστοποιήσει τον ρυθμό αύξησης της καταναλωτικής ζήτησης των βιολογικών προϊόντων, ο αρμόδιος υφυπουργός έχει ζητήσει όλα τα στοιχεία της ελληνικής αγοράς, έχει ενημερωθεί από τους υπηρεσιακούς παράγοντες, δεδομένου του ότι έχει να αντιμετωπίσει μια σειρά από ζητήματα, τα οποία είναι τα εξής:
 
Α) Τα χρόνια προβλήματα ανεπάρκειας των ελέγχων,
Β) την επικείμενη συγχώνευση του ΟΠΕΓΕΠ-Agrocert με άλλους δύο οργανισμούς του υπουργείου και τη μεταβίβαση των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων του στο νέο οργανισμό (ΕΘΟΑΓΕΠ),
Γ) τις αλλαγές στο ήδη πολύ αυστηρό κοινοτικό πλαίσιο κυρίως όσον αφορά τους ελέγχους από τα κράτη-μέλη και την επισήμανση των προϊόντων.
Ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταθέσει τις προτάσεις της για την τροποποίηση του πλαισίου που αφορά τους ελέγχους και αναμένεται να συζητηθούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Μάρτιο του 2011:
1. «Προκειμένου να ληφθούν καλύτερα υπόψη οι προσδοκίες των καταναλωτών όσον αφορά την ποιότητα των βιολογικών προϊόντων και να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή των κανόνων από τις οικείες αρχές, φορείς και επιχειρήσεις, καθώς και η εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς και του εμπορίου, η Επιτροπή, μέσω πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση, θεσπίζει τους ειδικούς κανόνες, τα μέτρα και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή του κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών ορισμών που σχετίζονται με το πεδίο εφαρμογής του, βάσει των στόχων και των αρχών για τα ακόλουθα:
α) τους κανόνες παραγωγής, και συγκεκριμένα:
i) τις ειδικές απαιτήσεις, όρους και περιόδους μετατροπής που πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις·
ii) την έγκριση προϊόντων και ουσιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη βιολογική παραγωγή, την εισαγωγή τους στον περιοριστικό κατάλογο ή την αφαίρεσή τους από τον εν λόγω κατάλογο·
iii) τις μεθόδους μεταποίησης για τις μεταποιημένες τροφές·
iv) τις προϋποθέσεις εφαρμογής της απαγόρευσης χρήσης Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών (ΓΤΟ) και προϊόντων που παράγονται από ή με ΓΤΟ·
(v) τον προσδιορισμό των περιόδων μετατροπής από τη συμβατική στη βιολογική παραγωγή.
β) τους κανόνες επισήμανσης, τις απαιτήσεις και τα ειδικά κριτήρια όσον αφορά την παρουσίαση, τη σύνθεση, το μέγεθος και τον σχεδιασμό του λογότυπου βιολογικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τους όρους και τα δικαιώματα χρήσης του,
γ) τα συστήματα ελέγχου, και συγκεκριμένα:
i) τις απαιτήσεις ελέγχου, την εποπτεία και τον διαχειριστικό έλεγχο,
ii) τα κριτήρια για την έγκριση φορέων ελέγχου,
iii) τα ειδικά κριτήρια για την ανάθεση καθηκόντων στους φορείς ελέγχου που αναφέρονται στο σημείο ii),
iv) τη μορφή των αποδεικτικών στοιχείων,
(v) τα κριτήρια που εφαρμόζονται όσον αφορά την αναγνώριση τρίτων χωρών και όσον αφορά την αναγνώριση των φορέων ελέγχου,
(vi) τα κριτήρια που εφαρμόζονται όσον αφορά την ανάκληση της έγκρισης ή της αναγνώρισης και των αποδεικτικών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων για τις οποίες η Επιτροπή μπορεί να ενεργήσει επειγόντως.
(vii) τα κριτήρια που εφαρμόζονται όσον αφορά την ταυτοποίηση και τη δημοσιοποίηση μιας επιχείρησης που υποβάλλεται στο σύστημα ελέγχου,
(viii) τους κανόνες που εφαρμόζονται για τη διάθεση στην αγορά της Ένωσης προϊόντων από τρίτες χώρες, ως βιολογικών·
πηγη Αγροτικα.
                                   ΜΗΤΣΟΣ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...