ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΙ ''ΛΗΘΑΙΟΝ'' . ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ....ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ - ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΑΣ - ΤΙΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΑΣ ΣΤΟ --//-- meli.li8aion@hotmail.com τηλ.6936804606

Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2011

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.


Τα προβλήματα υγείας των μελισσών καθώς και η βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων σε συνδυασμό με τις δράσεις αντιμετώπισης των κλιματικών αλλαγών, και πως μπορούν αυτά να χρηματοδοτηθούν από την ΚΑΠ μετά το 2013, αναμένεται να κυριαρχήσουν στην σημερινή συνάντηση των υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της Ε.Ε., οι οποίοι θα συνεδριάσουν στις Βρυξέλλες υπό την προεδρία του Ούγγρου υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Sándor Fazekas. 
 
Παρόντες με την ελληνική αντιπροσωπεία θα είναι ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Κώστας Σκανδαλίδης, και η Γενική Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων, κα Γεωργία Μπαζώτη.
Η συνεδρίαση του Συμβουλίου θα εξετάσει κυρίως γεωργικά θέματα και θα ξεκινήσει, από τις 11.00 ώρα Βελγίου, με την παρουσίαση των προτεραιοτήτων της Ουγγρικής προεδρίας για τους τομείς της γεωργίας και αλιείας, για τους επόμενους έξι μήνες σε δημόσια συνεδρίαση. Ακολούθως, το Συμβούλιο θα ενημερωθεί σχετικά με την ανακοίνωση της Commission για την υγεία μελισσών. Οι υπουργοί θα προβούν επίσης σε μια δεύτερη συζήτηση προσανατολισμού σχετικά με την ΚΑΠ μέχρι το 2020. Τέλος, οι υπουργοί θα ενημερωθούν για την κατάσταση της αγοράς χοιρινού κρέατος στην ΕΕ και για τη σημερινή κατάσταση των διοξινών στη Γερμανία. Αναλυτικότερα, τα θέματα της συνεδρίασης έχουν ως εξής:
Το πρόγραμμα της Ουγγρικής προεδρίας
 Η νέα προεδρία της Ε.Ε. θα παρουσιάσει το πρόγραμμα εργασίας της για τους τομείς της γεωργίας και της αλιείας (5449/11) . Επί του θέματος θα υπάρξει δημόσια συζήτηση η οποία θα προβάλλεται με βίντεο συνεχούς ροής:
http://video.consilium.europa.eu/
Όσον αφορά τις προτεραιότητες γεωργικής πολιτικής, αυτές περιλαμβάνουν:
 • Τη διαβούλευση για τις βασικές κατευθύνσεις της κοινής αγροτικής πολιτικής στο μέλλον.
 • Τις συζητήσεις σχετικά με τη δέσμη μέτρων για τον γαλακτοκομικό τομέα .
 • Τις συζητήσεις σχετικά με τη δέσμη μέτρων για τα ποιοτικά αγροτικά προϊόντα.
 • Την εναρμόνιση της ΚΑΠ με τη Συνθήκη της Λισαβόνας.
Επιπλέον, για τους τομείς των τροφίμων, της κτηνιατρικής και της δασοκομίας η έμφαση θα δοθεί:
 • Στην παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές στο πλαίσιο της πρότασης για τα νέα τρόφιμα.
 • Στην αναθεώρηση της νομοθεσίας για τον καταρροϊκό πυρετό του προβάτου.
 •  Σην παράδοση των συμπερασμάτων σχετικά με την υγεία των μελισσών.
 • Στην κατάρτιση ενός πλαισίου πολιτικής για την αειφόρο διαχείριση των δασών σε όλη την Ευρώπη.
 Οι προτεραιότητες της αλιευτικής πολιτικής θα εστιάζονται:
 • Στη μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής.
 • Στην παράταση της προσωρινής νομοθεσίας για τα τεχνικά μέτρα.
 • Στην ενθάρρυνση αλιευτικών συμφωνιών εταιρικής σχέσης με τρίτες χώρες.
Η υγεία των μελισσών
 Οι υπουργοί θα ενημερωθούν για την πρόσφατη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την υγεία μελισσών (17608/10).
Σύμφωνα με την ανακοίνωση αυτή ο πληθυσμός των μελισσών (Apis mellifera) της Ε.Ε. διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο τόσο για την επικονίαση και για την παραγωγή μελιού και άλλων μελισσοκομικών προϊόντων. Η ΕΕ έχει θεσπίσει ορισμένους εναρμονισμένους κανόνες για την προστασία και τη διατήρηση της υγείας τους, ενώ τα κράτη μέλη μπορούν να ρυθμίζουν τις άλλες πτυχές της μελισσοκομίας και των συναφών δραστηριοτήτων. Η υγεία των μελισσών είναι ένα σημαντικό θέμα που πρέπει να προστατεύεται μέσω των πλέον κατάλληλων δράσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της μελισσοκομίας, των διαφόρων φορέων που εμπλέκονται, καθώς και τις αρχές της αναλογικότητας, αλλά και τις πτυχές της επικουρικότητας.
Πρόσφατα, ωστόσο, η αύξηση της θνησιμότητας των μελισσών έχει αναφερθεί σε αρκετές χώρες εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζεται ότι το Συμβούλιο των υπουργών Γεωργίας σημείωσε, στις 13 Ιουλίου 2009, τις ανησυχίες που εξέφρασε η σλοβενική αντιπροσωπεία και υποστηρίχθηκαν από ένα μεγάλο αριθμό αντιπροσωπειών όσον αφορά σοβαρές δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο τομέας της μελισσοκομίας, σε ολόκληρο τον κόσμο και ειδικότερα στην Ευρώπη (11829/09). 
Η Σλοβενία εξέφρασε την άποψη ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη για περαιτέρω έρευνα στον τομέα της υγείας των μελισσών, συμπεριλαμβανομένης της επίδρασης των κλιματικών αλλαγών, καθώς και σχετικά με τις επιπτώσεις των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στις μέλισσες.
Η παρούσα ανακοίνωση καλύπτει όλες τις υγειονομικές πτυχές για τις μέλισσες, συμπεριλαμβανομένων της υγείας των ζώων, των κτηνιατρικών φαρμάκων και της έρευνας και αποσαφηνίζει τα βασικά ζητήματα που σχετίζονται με υγεία των μελισσών και των βασικών δράσεων που προτίθεται να λάβει η Επιτροπή για την αντιμετώπισή τους.

Η παρούσα ανακοίνωση θα χρησιμεύσει ως βάση για συζήτηση για το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,  με τις αρχές των κρατών μελών, τους μελισσοκόμους καθώς και όλους τους άλλους ενδιαφερόμενους φορείς.

Η συζήτηση καλείται να συμβάλει στον εντοπισμό τυχόν περαιτέρω ενεργειών που απαιτούνται σε κοινοτικό επίπεδο.
Η ΚΑΠ μέχρι το 2020
Το Συμβούλιο θα έχει μια δεύτερη συζήτηση προσανατολισμού σχετικά με ανακοίνωση της Επιτροπής για την «ΚΑΠ με χρονικό ορίζοντα το 2020 – Η αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων όσον αφορά τη διατροφή, τους φυσικούς πόρους και το έδαφος» (16348/10).
Δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντόπισε τη βιώσιμη παραγωγή τροφίμων ως το πρώτο βασικό στόχο για το μέλλον της ΚΑΠ, οι υπουργοί συζήτησαν για το θέμα αυτό τον Δεκέμβριο του 2010. Για το σημερινό Συμβούλιο, η προεδρία θέλει η συζήτηση να επικεντρωθεί στο δεύτερο κύριο στόχο που προσδιόρισε η Επιτροπή: βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και δράση για το κλίμα. Για το σκοπό αυτό έχει καταρτισθεί σχετικό ερωτηματολόγιο (5205/11) στο οποίο αναφέρονται τα εξής:
«Στην ανακοίνωσή της με τίτλο, Η ΚΑΠ με χρονικό ορίζοντα το 2020, η Επιτροπή καθορίζει τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και τη δράση για την κλιματική αλλαγή ως τον δεύτερο κύριο στόχο της μελλοντικής ΚΑΠ. Συμμερίζεστε αυτόν το στόχο και ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος, κατά την άποψή σας, να μπορέσει η μελλοντική ΚΑΠ στον πρώτο και δεύτερο πυλώνα της :
 • να εξασφαλίσει πρακτικές αειφόρου παραγωγής και να κατοχυρώσει την ενισχυμένη παροχή περιβαλλοντικών δημοσίων αγαθών,
 • να ενισχύσει την πράσινη ανάπτυξη μέσω της καινοτομίας,
 • να συνεχίσει δράσεις μετριασμού της αλλαγής του κλίματος και προσαρμογής, διευκολύνοντας έτσι τη γεωργία να ανταποκριθεί στην αλλαγή του κλίματος».
Όσον αφορά τον τρίτο κύριο στόχο που προσδιορίζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής, την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη, η Ουγγρική προεδρία θα οργανώσει μια τελευταία συζήτηση προσανατολισμού, τον Φεβρουάριο του 2011, με σκοπό την προετοιμασία των τελικών συμπερασμάτων του Συμβουλίου που υποστηρίζονται από όλες τις αντιπροσωπείες , τα οποία θα τεθούν προς έγκριση το Μάρτιο του 2011.

Στις 29 Νοεμβρίου 2010, κατά την πρώτη ανταλλαγή απόψεων, τα περισσότερα από τα κράτη μέλη υποδέχθηκαν ευνοϊκά την ανακοίνωση και σημείωσε ότι θα παρείχε μια καλή βάση για συζήτηση.

Όπως σημειώνει η προεδρία σε σχετική ανακοίνωσή της, το Συμβούλιο συζήτησε κατά τη διάρκεια πέντε διαδοχικών προεδριών διάφορες πτυχές της μεταρρύθμισης. Επίσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας σχετικά με την ΚΑΠ μετά το 2013, και τη σύνδεσή της με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020. Τον προηγούμενο Ιούλιο, η διάσκεψη για τη δημόσια διαβούλευση κατέληξε στο κοινό συμπέρασμα ότι η πλειοψηφία των απόψεων που εκφράζονται συναίνεσαν στην άποψη ότι η μελλοντική ΚΑΠ πρέπει να παραμείνει μια ισχυρή κοινή πολιτική. Επιπλέον, η άτυπη σύνοδος των υπουργών Γεωργίας στο La Hulpe στις 21 του Σεπτέμβρη του 2010 επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον της διάρθρωσης της ΚΑΠ σε δύο πυλώνες, με επαρκή ευελιξία και στους δύο. Οι συζητήσεις επίσης έδειξαν ότι η μεταρρύθμιση πρέπει να περιλαμβάνει κυρίως μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ της στήριξης του εισοδήματος και της επιβράβευσης της παροχής δημοσίων αγαθών, και ότι θα πρέπει να ληφθούν καλύτερα υπόψη η ποικιλομορφία των ευρωπαϊκών αγροτικών εκμεταλλεύσεων (15339/10)
Η ανακοίνωση της Επιτροπής περιγράφει τις επιλογές και αρχίζει τη συζήτηση με το Συμβούλιο, το Ευρωκοινοβούλιο και με τους ενδιαφερόμενους. Με βάση τα αποτελέσματα της θεσμικής συζήτησης και της διαβούλευσης στο πλαίσιο της αξιολόγησης των επιπτώσεων, η Ευρ. Επιτροπής θα γίνει πιο συγκεκριμένη και θα επεξεργαστεί τις επιλογές και τα μέτρα που θα εξεταστούν, ενώ η σκοπιμότητα και η αποτελεσματικότητά τους θα αναλυθούν στο πλαίσιο της αξιολόγησης του αντικτύπου. Οι νομοθετικές προτάσεις αναμένεται να υποβληθούν τον Ιούλιο του 2011 για να τεθούν σε ισχύ οι νέοι κανόνες για το 2014.
Τα λοιπά θέματα
Επίσης, στα διάφορα θέματα του Συμβουλίου των υπουργών έχουν εγγραφεί τα εξής:
Αφρικανική πανώλη των χοίρων: Η Λετονική αντιπροσωπεία θα ενημερώσει τους υπουργούς σχετικά με το αίτημά της για πρόσθετες δράσεις καταπολέμησης των εξαιρετικά μεταδοτικών ασθενειών, όπως η αφρικανική πανώλη των χοίρων, που προέρχονται από γειτονικές προς την ΕΕ τρίτες χώρες (5460/11).
Η κατάσταση της αγοράς χοιρινού κρέατος: Οι υπουργοί θα ενημερωθούν από την βελγική αντιπροσωπία σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της αγοράς χοιρινού κρέατος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι πληροφορίες αυτές αποτελούν συνέχεια της ημέρας προβληματισμού με θέμα «Ο τομέας του χοιρινού κρέατος μέχρι το 2020» που πραγματοποιήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2010 στις Βρυξέλλες, όπου μια πρώτη ανασκόπηση της αγοράς χοιρινού κρέατος είχε εκπονηθεί από εμπειρογνώμονες των κρατών μελών του εν λόγω τομέα (5511 / 11).
Η κατάσταση με τις διοξίνες στη Γερμανία: Η γερμανική αντιπροσωπεία θα ενημερώσει το Συμβούλιο για την παρούσα κατάσταση στη Γερμανία μετά τη μόλυνση των ζωοτροφών με διοξίνες που επηρεάζουν τα αυγά, τα πουλερικά και τον τομέα των χοίρων.
Το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας: Οι υπουργοί θα ενημερωθούν από την βρετανική αντιπροσωπεία για το έργο με θέμα «Το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας» (5495/11).
Διεθνείς αγορές γεωργικών προϊόντων: Το Συμβούλιο θα ενημερωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση των γεωργικών αγορών σε διεθνές επίπεδο, καθώς και την πορεία των συζητήσεων στο πλαίσιο του ΠΟΕ και τη μελλοντική συζήτηση στην Ομάδα των 20.

                 ΜΗΤΣΟΣ ΑΠΟ ΜΕΛΙ ΛΗΘΑΙΟΝ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...