ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΙ ''ΛΗΘΑΙΟΝ'' . ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ....ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ - ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΑΣ - ΤΙΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΑΣ ΣΤΟ --//-- meli.li8aion@hotmail.com τηλ.6936804606

Τρίτη, 25 Ιανουαρίου 2011

ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ.Θετικά αντιμετωπίζει η χώρα μας την πρόταση της Κομισιόν για πράσινες ενισχύσεις, υπό την προϋπόθεση «ότι θα ξεκαθαρισθούν οι επικαλύψεις με τον δεύτερο πυλώνα και ότι τα μέτρα που θα  υιοθετηθούν θα είναι  απλά και κατανοητά από τους γεωργούς,» όπως δήλωσε ο υπουργός Κώστας Σκανδαλίδης στην τοποθέτησή του στο Συμβούλιο υπουργών Γεωργίας. Ο Έλληνας υπουργός για μια ακόμη φορά τόνισε τη σημασία του προϋπολογισμού της ΚΑΠ μετά το 2013, προκειμένου η αγροτική πολιτική να μπορέσει να ανταποκριθεί στον κρίσιμο ρόλο της. 
Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συμμετείχε στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας, που συνεδρίασε τη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου στις Βρυξέλλες, με βασικό θέμα την Ανακοίνωση της Επιτροπής «η ΚΑΠ με ορίζοντα το 2020». Η συζήτηση επικεντρώθηκε στα περιβαλλοντικά και δημόσια αγαθά που προσφέρει η γεωργία και ιδιαίτερα στα μέτρα που πρέπει να ενσωματωθούν στην μελλοντική ΚΑΠ ώστε να εξασφαλίζεται η  αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων και να αντιμετωπισθεί η κλιματική αλλαγή. Ο κύριος Σκανδαλίδης, στην τοποθέτηση του τόνισε τα εξής:
«Για να υποστηρίξει η ΚΑΠ τους φιλόδοξους στόχους μας για το περιβάλλον και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής γεωργίας, πρέπει αν εξοπλιστεί με τα αναγκαία εργαλεία και τους ανάλογους πόρους.  Όσο δεν έχουμε προϋπολογισμό, η συζήτηση δεν μπορεί παρά να είναι γενική.
Η ΚΑΠ είναι ο βασικός ρυθμιστής που θα εγγυηθεί την αειφορία και θα διασφαλίσει την παροχή δημόσιων αγαθών. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν τόσο οι βέλτιστες πρακτικές στην παραγωγή, έργο του πρώτου πυλώνα,  όσο και οι πράσινες υποδομές, έργο του δεύτερου πυλώνα.
Σε ότι αφορά τον πρώτο πυλώνα, εφαρμόζεται ήδη η πολλαπλή συμμόρφωση, η οποία βέβαια χρειάζεται απλούστευση. Για την ενδυνάμωση αυτής της πολιτικής, η «πράσινη ενίσχυση», όπως προτείνεται από την Επιτροπή, μπορεί να είναι μια θετική εξέλιξη, με την προϋπόθεση ότι θα ξεκαθαρισθούν οι επικαλύψεις με τον δεύτερο πυλώνα και ότι τα μέτρα που θα  υιοθετηθούν θα είναι  απλά και κατανοητά από τους γεωργούς.
Τα κίνητρα που πρέπει να θεσπιστούν για τους γεωργούς θα πρέπει να διαφοροποιούνται ανάμεσα στις υπερεντατικές εκμεταλλεύσεις, που επιβαρύνουν το περιβάλλον για να έχουν καλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα και στις εκτατικές εκμεταλλεύσεις, που αντανακλούν τις φυσικές και κλιματικές ιδιαιτερότητες των περιφερειών και εκ των πραγμάτων έχουν μικρότερη πρόσοδο από την αγορά.
Τα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα πάντως, για το έδαφος, το νερό, τη βιοποικοιλότητα, το τοπίο, πρέπει να αποτελέσουν τον κορμό του δεύτερου πυλώνα, για τον οποίο απαιτείται ουσιαστική χρηματοδότηση, ανάλογη με τους στόχους που θέτουμε. 
Η στρατηγική «Ευρώπη 2020», για την ανάπτυξη και την απασχόληση, έχει κύριο μοχλό την καινοτομία και επομένως την έρευνα. Η γεωργία είναι ουσιαστική παράμετρος για τους αναπτυξιακούς στόχους της ΕΕ. Η έρευνα και η καινοτομία επομένως θα πρέπει να ενταχθεί κυρίως στις οριζόντιες και διαρθρωτικές πολιτικές της Ένωσης. Η αξιοποίηση της καινοτομίας στη γεωργία μπορεί παράλληλα  να στηριχθεί και από τον δεύτερο πυλώνα της ΚΑΠ.
Οι επαναλαμβανόμενες φυσικές διατροφικές και οικονομικές κρίσεις απέδειξαν ότι τα σημερινά εργαλεία της ΚΑΠ είναι ανεπαρκή για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η νέα ΚΑΠ οφείλει να περιλάβει ουσιαστικότερα μέσα με ξεχωριστή χρηματοδότηση. Τα εργαλεία του πρώτου πυλώνα πρέπει να είναι ευέλικτα και να καλύπτουν κινδύνους που πλήττουν την παραγωγή και το εισόδημα, για τους οποίους δεν ευθύνεται ο γεωργός.
Ο δεύτερος πυλώνας πρέπει να ενθαρρύνει μέτρα όπως :
-Η παραγωγή ανανεώσιμων μορφών ενέργειας για την αυτάρκεια των αγροτικών εκμεταλλεύσεων
-Η προώθηση συστημάτων εξοικονόμησης νερού και η κατασκευή μικρών έργων αποθήκευσης του
-Η προστασία του εδάφους από την διάβρωση
-Η αξιοποίηση της βιομάζας για παραγωγή ενέργειας
-Η εφαρμοσμένη έρευνα για εναλλαγή καλλιεργειών που προσαρμόζονται στις αλλαγές του κλίματος». 
 
Δίχασε η ΚΑΠ τους 27 
ImageΣτο Συμβούλιο, όλα τα κράτη μέλη αναγνώρισαν τον στόχο της βιώσιμης διαχείρισης της ευρωπαϊκής γεωργίας στα πλαίσια της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ. Ωστόσο, ενώ ορισμένες αντιπροσωπείες συμφωνούν με την πρόταση της Κομισιόν το κύριο στοιχείο του πρασινίσματος της ΚΑΠ να είναι στον πρώτο πυλώνα, ορισμένα κράτη προτιμούν τα περιβαλλοντικά μέτρα να παραμείνουν μέρος του δεύτερου πυλώνα και της αγροτικής ανάπτυξης.
Τα κράτη μέλη τόνισαν τη σημασία της πράσινης ανάπτυξης μέσω της καινοτομίας και θεωρούν ότι θα χρειαστούν ειδικά μέτρα για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Στο Συμβούλιο του Φεβρουαρίου, η προεδρία θα οργανώσει συζήτηση με κύριο θέμα την ισορροπημένη εδαφική ανάπτυξη, την οποία η Κομισιόν έχει ορίσει ως ένα από τους κύριους στόχους της ΚΑΠ. Τα συμπεράσματα από τις συζητήσεις αυτές αναμένεται να εγκριθούν στο Συμβούλιο του Μαρτίου. Υπενθυμίζεται ότι βάσει του θεσμικού διαλόγου, η Κομισιόν θα προτείνει τις νομοθετικές της προτάσεις για την ΚΑΠ τον Ιούλιο του 2011.
Στο πλαίσιο του Συμβουλίου  συζητήθηκε και το θέμα της συχνής εμφάνισης  κρουσμάτων της αφρικανικής πανώλης των χοίρων καθώς και ο κίνδυνος επέκτασης της νόσου στο έδαφος της Ε.Ε. Ο κ. Σκανδαλίδης τόνισε  την ανάγκη να ενισχυθούν οι προληπτικές δράσεις  της Επιτροπής και οι έλεγχοι στα σύνορα ώστε  να αυξηθεί η προστασία του ζωικού κεφαλαίου μας, από μεταδοτικά νοσήματα που ενδημούν σε γειτονικές  χώρες. Υποστήριξε ακόμη ότι τέτοιου είδους δράσεις πρέπει να χρηματοδοτούνται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό ώστε να προστατεύεται η ζωική παραγωγή και αντίστοιχα το  εισόδημα των κτηνοτρόφων.


 
Εργαστήριο αναφοράς για τις μέλισσες
Οι 27 ενημερώθηκαν από την Κομισιόν και για το θέμα της υγείας των μελισσών. Η Κομισιόν, στη σχετική ανακοίνωσή της, προαναγγέλλει τη δημιουργία Κοινού Εργαστηρίου Αναφοράς, την ενίσχυση του μηχανισμού παρακολούθησης των ασθενειών των μελισσών και τη βελτίωση της πρόσβασης σε φαρμακευτικά σκευάσματα για τις μέλισσες.
Η ουγγρική προεδρία ευελπιστεί ως το Μάιο να παρουσιάσει τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για το θέμα, ενώ θα εγκαινιάσει συζητήσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τις εθνικές αρχές και του μελισσοκόμους. 
 πηγη αγροτικα. 


                                   ΜΗΤΣΟΣ ΑΠΟ ΜΕΛΙ ΛΗΘΑΙΟΝ 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...