ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΙ ''ΛΗΘΑΙΟΝ'' . ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ....ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ - ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΑΣ - ΤΙΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΑΣ ΣΤΟ --//-- meli.li8aion@hotmail.com τηλ.6936804606

Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2010

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΙ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ..


 
Ο πληθυσμός των μελισσών μειώνεται διαρκώς, όπως και ο αριθμός των μελισσοκόμων στην Ευρώπη, γεγονότα που μπορούν να έχουν σοβαρότατες


επιπτώσεις, καθώς το 76% της παραγωγής τροφίμων και το 84% των ειδών της χλωρίδας είναι άμεσα εξαρτώμενα από την επικονίαση των μελισσών. Το Ευρωκοινοβούλιο θα ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενισχύσει τη βοήθεια της προς τον μελισσοκομικό κλάδο κατά την επόμενη Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2013.


Συγκεκριμένα, το βράδυ της Τρίτης 23 Νοεμβρίου, κατά την διάρκεια συνεδρίασης της Ολομέλειας στο Στρασβούργο, ο πρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου του Ευρωκοινοβουλίου, κ. Paolo De Castro, θα θέσει προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετική ερώτηση, με αίτημα προφορικής απάντησης, η οποία έχει ως εξής:«Η έκθεση της Επιτροπής της 28ης Μαΐου 2010 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 105 κ.ο.κ. του κανονισμού του Συμβουλίου (EΚ) Αριθ. 1234/2007 όσον αφορά τις ενέργειες βελτίωσης των γενικών συνθηκών παραγωγής και εμπορίας προϊόντων μελισσοκομίας (COM(2010)0267) τονίζει τη χρησιμότητα και τα θετικά αποτελέσματα για τον ευρωπαϊκό μελισσοκομικό τομέα των εθνικών προγραμμάτων μελισσοκομίας που συγχρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ.


Ωστόσο, υπάρχουν ανησυχίες για τις πολυάριθμες προκλήσεις και προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ευρωπαϊκός μελισσοκομικός τομέας. Οι μελισσοκόμοι της ΕΕ, καθώς και άλλοι φορείς εκμετάλλευσης του συγκεκριμένου τομέα , πρέπει να μπορούν να σχεδιάζουν τις μελλοντικές δραστηριότητές τους διότι το μέλλον της πολιτικής μετά το 2013 είναι αβέβαιο.


Η Επιτροπή καλείται να απαντήσει στις ακόλουθες ερωτήσεις:


1. Πως και πότε προτίθεται η Επιτροπή να αντιδράσει θετικά στα αιτήματα τόσο των κρατών μελών όσο και των φορέων εκμετάλλευσης, που περιέχονται στην έκθεση του Μαϊου 2010;


2. Πως πρόκειται να διανεμηθούν οι πιστώσεις του ενωσιακού προϋπολογισμού που προαλείφονται για τον μελισσοκομικό τομέα μεταξύ των κρατών μελών και από το 2010 έως το 2012;


3. Τα ισχύοντα προγράμματα λήγουν το 2012: με ποιο τρόπο θα εξασφαλίσει η Επιτροπή ότι οι υφιστάμενες ενισχύσεις για τον μελισσοκομικό τομέα θα διατηρηθούν και θα ενισχυθούν στην ΚΓΠ μετά το 2013;


4. Είναι διατεθειμένη η Επιτροπή να συμπεριλάβει τις ασθένειες των μελισσών στην κτηνιατρική πολιτική, όπως ζητήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 20.11.2008;


5. Δεδομένου ότι η ευρωπαϊκή παραγωγή οπωρολαχανικών προϊόντων εξαρτάται από την επικονίαση των μελισσών, πρόκειται η Επιτροπή να αναλάβει σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση της διαταραχής κατάρρευσης αποικιών μελισσών; Δεδομένου ότι η καταπολέμηση της εν λόγω διαταραχής συνεπάγεται τη χρήση εντομοκτόνων και ενδεχομένως τοξίνης Bt σε καλλιέργειες ΓΤΟ, πρόκειται η Επιτροπή να διαθέσει χρηματοδοτικά μέσα για περισσότερη έρευνα στο συγκεκριμένο τομέα και πρόκειται να διερευνήσει ευθύνες για την κατάρρευση πληθυσμών μελισσών και την συνεπαγόμενη απώλεια συγκομιδής σύμφωνα με την αρχή ο ρυπαίνων πληρώνει;


6. Υποστηρίζει η Επιτροπή την πεποίθηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ψηφίσματα της 20.11.2008 και 22.04.2004) ότι η ευρωπαϊκή μελισσοκομία θα πρέπει να υποστηριχθεί με έναν ακόμη ευρύτερο και ορθολογικό τρόπο με τη χρήση πρόσθετων μέσων στη μελλοντική ΚΓΠ (πχ. μέτρα για την ενίσχυση της βιοποικιλότητας, μετριασμός των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, κλπ)».


Επίσης, θα κατατεθεί πρόταση ψηφίσματος με θέμα «Η κατάσταση στον μελισσοκομικό τομέα» το οποίο αναμένεται να εγκριθεί κατά την συνεδρίαση της Πέμπτης 25 Νοεμβρίου.


                                 ΜΗΤΣΟΣ ΑΠΟ ΜΕΛΙ ΛΗΘΑΙΟΝ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...